doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 7. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Metabolismus hormonů štítné žlázy a jodu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc. (2. LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info