doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Stanislav PAVELKA, CSc.
  *15.4.1949 ve Znojmě, Česká Republika
  rozvedený, 4 děti (*1973, 74, 76, a 1978)
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
  Katedra biochemie
  Kotlářská 2, 611 37 Brno, a
 • Fyziologický ústav, Akademie věd České Republiky (AV ČR)
  Oddělení radiometrie
  Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Funkce na pracovišti
 • Docent (v oboru biochemie), a
 • Vedoucí oddělení (radiometrie)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Habilitace (Doc.) v oboru biochemie; habilitační práce: "Metabolismus hormonů štítné žlázy a jodu ", Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
 • 1989-91: PGS (4 semestry) odborné angličtiny, Pedagogická fakulta UK v Praze
 • 1984: Odborná atestace MZd ČSR z klinické biochemie
 • 1982: CSc. (kandidát biologických věd) - fyziologie živočichů; disertace: "Inhibitory enzymů jako nástroje studia struktury a funkce katalyticky aktivních bílkovin", Fyziologický ústav ČSAV Praha
 • 1975: PGS (1 semestr) vysokoškolské pedagogiky, Filosofická fakulta Univ. Brno
 • 1973-75: PGS (4 semestry) instrumentální analytické metody, Přírodovědecká fakulta Univ. Brno
 • 1974: RNDr. (biochemie); rigorozní práce: "Příprava a absorpční a fluorescenční spektrální vlastnosti některých látek s protoberberinovou strukturou. Interakce jaterní alkoholdehydrogenasy s protoberberinovými alkaloidy", Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Univ. Brno
 • 1972: promovaný chemik - biochemie (s vyznamenáním); diplomová práce: "Inhibice jaterní alkoholdehydrogenasy protoberberinovými alkaloidy", Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Univ. Brno
 • 1967-72: Studium biochemie, Přírodovědecká fakulta Univ. Brno
Přehled zaměstnání
 • 2004-dosud: Docent (částečný úvazek), Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
 • 1994-04: Odborný asistent (částečný úvazek), Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně
 • 1989-dosud: Vědecký pracovník, od r. 1996 vedoucí Oddělení radiometrie, Fyziologický ústav AV ČR Praha
 • 1986-89: Vedoucí výzkumný pracovník, Diagnostické centrum vrozených metabolických vad (Oddělení klinické biochemie), Všeobecná fakultní nemocnice Praha
 • 1986-89: Vědecký pracovník (částečný úvazek), Oddělení bioenergetiky, Fyziologický ústav ČSAV Praha
 • 1983-86: Vedoucí radioizotopového pracoviště, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno
 • 1982-86: Externí VŠ učitel chemie (částečný úvazek), Strojní fakulta, VUT Brno
 • 1980-82: Odborný pracovník (částečný úvazek), Oddělení bioenergetiky, Fyziologický ústav ČSAV Praha
 • 1977-83: Samostatný výzkumný pracovník, Výzk. úst. výživy zvířat Pohořelice a Výzk. úst. veterinárního lékařství Brno
 • 1975-77: Studijní pobyt, Ústav analytické chemie ČSAV Brno
 • 1972-75: Odborný asistent, Katedra lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univ. Brno
Pedagogická činnost
 • Pokročilé přednášky z biochemie "Regulace metabolických drah" (C7150) od r. 2002, a "Biochemie buněčných signalizací" (C8155) od r. 2002
 • Pokročilé přednášky z biochemie "Biochemické regulace" (B7420, C7150) od r. 1995
 • Semináře k přednáškám (C7160, C8156), a Oborový seminář II (C8000)
 • Vedení diplomových a bakalářských prací a samostatných projektů od r. 1994
 • Praktická cvičení z biochemie pro chemiky, biochemiky a biology (C3600, C3620, C4220) od r. 1994
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2000-02: Odpovědný řešitel projektu NJ/6109-3: "Interference bromidu z životního prostředí s metabolismem jodu ve štítné žláze a dalších tkáních", IGA MZ ČR
 • 1998-00: Odpovědný řešitel projektu A7011813: "Vliv nadbytku bromu, jodového deficitu nebo jejich kombinace na metabolismus thyroidních hormonů ve tkáních", GA AV ČR
 • 1998-00: Spoluřešitel projektu 6-FYB98-0924: "Uncoupling protein 2 in human newborns: tissue distribution and regulation", March of Dimes Birth Defects Foundation (USA)
 • 1998-00: Spoluřešitel projektu 4643-3: "Vyzrávání tkání a orgánů u novorozenců: úloha "rozpřahujícího" proteinu 2", IGA MZ ČR
 • 1996-97: Spoluřešitel projektu 311/95/0259: "Biologický význam interakce bromu s jodem z hlediska změn jeho koncentrace v prostředí", GA ČR
 • 1995-96: Spoluřešitel projektu 204/95/0612: "Regulace exprese a působení pyrogenních cytokinů v somatických buňkách", GA ČR
 • 1994-95: Spoluřešitel projektu 511407: "Regulace biosyntézy savčí mitochondriální ATP-syntázy", GA AV ČR
 • 1991-93: Spoluřešitel projektu 51146: "Regulace biosyntézy energii-transdukujících proteinů živočišných mitochondrií in situ a v buněčné kultuře", GA AV ČR
Akademické stáže
 • 2005: Teaching stay (2 týdny, v rámci programu EK Socrates/Erasmus), Department of Biochemistry, School of Medicine, National & Kapodistrian University of Athens, Řecko
 • 1993-94: "Poste jaune" dočasné zaměstnání (jako "chercheur étranger"), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Paris, Francie
 • 1992-93: Postdoctoral Fellowship (9 měsíců), INSERM U-96, Le Kremlin-Bicętre (Paris) a Université Paris-Sud, Francie
 • 1992: Visiting Scientist (1 měsíc), Dipartimento Farmaco-Biologico, Universitá di Bari, Itálie
 • 1990: FEBS Postdoctoral Fellowship (3 měsíce), E.C. Slater Institute for Biochemical Research, University of Amsterdam, Nizozemí
 • 1989: Postdoctoral Fellowship (4 měsíce), Department of Cell Biology and Clinical Genetics, Erasmus University Rotterdam, Nizozemí
 • 1988 a 1987: Visiting Scientist (po 1 měsíci), Institut für medizinische Genetik, Universität Greifswald, Německo
Zvané přednášky a semináře v zahraničí
 • 10/2005 5th International Symposium "Trace Elements in Human: New Perspectives", University of Athens, Řecko
 • 9/2004 22nd Workshop Macro and Trace Elements/Mengen- und Spurenelemente, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo
 • 10/2003 4th International Symposium "Trace Elements in Human: New Perspectives", University of Athens, Řecko
 • 10/2002 21st Workshop Macro and Trace Elements/Mengen- und Spurenelemente, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo
 • 12/2000 20. Arbeitstagung "Mengen- und Spurenelemente", Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo
 • 10/1999 2nd International Symposium "Trace Elements in Human: New Perspectives", University of Athens, Řecko
 • 5/1993 INSERM U-96, Unité de Recherche sur la Glande Thyroîde et la Régulation Hormonale, Le Kremlin-Bicętre (Paris), Francie
 • 10/1992 Universitá di Bari, Dipartimento Farmaco-Biologico, Bari, Itálie
 • 11/1990 University of Amsterdam, E.C. Slater Institute for Biochemical Research, Amsterdam, Nizozemí
 • 3/1989 Erasmus University Rotterdam, Department of Cell Biology and Clinical Genetics, Rotterdam, Nizozemí
Mimouniversitní aktivity
 • 1999-dosud: Pokročilé přednášky z biochemie pro PhD studenty biomedicíny, Fyziologický ústav AV ČR v Praze
 • 1997-dosud: Školitel postgraduálních studentů biomedicíny, 1. a 2. LF UK v Praze
 • 1995: Výuka v mezinárodním TEMPUS kurzu "Diseases of Cell Organelles", Fyziologický ústav AV ČR v Praze
 • 1994: Výuka v mezinárodním TEMPUS kurzu "Molecular Approaches to Cell Organelle Diseases", Fyziologický ústav AV ČR v Praze
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002: 1. cena za poster presentovaný na 21st Workshop "Macro and Trace Elements /Mengen- und Spurenelemente" v Jeně, Německo
 • 1993: "Poste jaune" od INSERM Paris, Francie
 • 1992: Postdoctoral fellowship (9-měsíční) od Francouzského Ministére de la Recherche et de la Technologie
 • 1990: Postdoctoral fellowship (3-měsíční) od FEBS (Federation of European Biochemical Societies)
 • 1989: Postdoctoral fellowship (4-měsíční) od Regional Council for Clinical Genetics Rotterdam
Vybrané publikace
 • MACEK JÍLKOVÁ, Zuzana, Stanislav PAVELKA, Pavel FLACHS, Michal HENSLER, Vladimír KŮS a Jan KOPECKÝ. Modulation of type I iodothyronine 5´-deiodinase activity in white adipose tissue by nutrition: Possible involvement of leptin. Physiological Research. 2010, roč. 59, č. 4, s. 561-569. ISSN 0862-8408. info
 • PAVELKA, Stanislav. Radiometric enzyme assays: development of methods for extremely sensitive determination of types 1, 2 and 3 iodothyronine deiodinase enzyme activities. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2010, roč. 286, č. 3, s. 861-865. ISSN 0236-5731. info
 • PAVELKA, Stanislav. 125I-labelled iodothyronines: useful tools for studies of effects of an antidepressant drug fluoxetine in the rat. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2010, roč. 286, č. 3, s. 867-871. ISSN 0236-5731. info
 • PAVELKA, Stanislav. Use of 82Br and 131I radionuclides in studies of thyrotoxic effects of exogenous bromide. In Application of Radiotracers in Chemical, Environmental and Biological Sciences, Volume 3 (S. Lahiri, M. Maiti and S.K. Das, eds.). 2010. info
 • PAVELKA, Stanislav. Use of 125I-labeled iodothyronines as tools for studies of Fluoxetine interaction with the metabolism of triiodothyronine. In Application of Radiotracers in Chemical, Environmental and Biological Sciences, Volume 3 (S. Lahiri, M. Maiti and S.K. Das, eds.). 2010. info
 • PAVELKA, Stanislav. Iodine transfer through mother's milk: The influence of bromide (Chapter 20 in the book: Comprehensive Handbook of Iodine). In Preedy, VR; Burrow, GN; Watson, RR. Comprehensive Handbook of Iodine. Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects. Edited by Victor R. Preedy, Gerard N. Burrow and Ronald Watson. Oxford: Academic Press ((C) 2009 Elsevier Inc.), 2009, s. 199-206. Iodine, 1. ISBN 978-0-12-374135-6. info
 • PAVELKA, Stanislav. Bromide interference with iodine metabolism: Goitrogenic and whole-body effects of excessive inorganic bromide in the rat (Chapter 61 in the book: Comprehensive Handbook of Iodine). In Comprehensive Handbook of Iodine. Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects. Edited by Victor R. Preedy, Gerard N. Burrow and Ronald Watson. Oxford: Academic Press ((C) 2009 Elsevier Inc.), 2009, s. 587-595. Iodine, 1. ISBN 978-0-12-374135-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374135-6.00061-3. info
 • PAVELKA, Stanislav, Miloslav VOBECKÝ a Arnošt BABICKÝ. Ascertainment of variations in the biological half-lives of bromide and sodium ions in the rat by in vivo gamma-ray measurement of 82Br and 24Na radionuclides. Applied Radiation and Isotopes. Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 67, č. 12, s. 2110-2112. ISSN 0969-8043. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2009.05.001. URL info
 • PAVELKA, Stanislav a Tomáš SOUKUP. Radiometric enzyme assays: Studies on thyroid hormones metabolism. In 2nd Asian Congress of Radiation Research. Seoul: Korean Association for Radiation Research, 2009, s. 188-189. Proceedings, Vol. 1. URL info
 • PAVELKA, Stanislav. Novel radiometric enzyme assays for determination of iodothyronine deiodinases activities. In 2nd Asian Congress of Radiation Research. Seoul: Korean Association for Radiation Research, 2009, s. 190-191. Proceedings, Vol. 1. URL info
 • PAVELKA, S. Interaction of antidepressant drug fluoxetine with the metabolism of triiodothyronine. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2009, s. 178-184. ISTEH, 7th. URL info
 • PAVELKA, S. Extremely sensitive determination of iodothyronine deiodinase enzyme activities. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2009, s. 373-380. ISTEH, 7th. URL info
 • PAVELKA, Stanislav. Use of radiometric enzyme assays in studies of the metabolism of thyroid hormones in the rat. In 2nd International Nuclear Chemistry Congress (M. Navarrete, ed.). Mexico City: National University of Mexico (UNAM), 2008, s. 120-121. INCC, 2nd. info
 • PAVELKA, Stanislav. Novel radiometric enzyme assays: Extremely sensitive determination (in 10 exp-18 to 10 exp-12 katals range) of iodothyronine deiodinases activities. In Proceedings, 2nd International Nuclear Chemistry Congress (M. Navarrete, ed.), Rp 23. Mexico City: National University of Mexico (UNAM), 2008, s. 138-139. INCC, 2nd. info
 • PAVELKA, Stanislav. Radiopharmacology of iodothyronine deiodinases: Induction of enzymic activities by purinergic agonists and agents modulating the intracellular Ca2+ concentration. In 6th International Conference on Isotopes (6ICI 2008). Seoul, Korea: The Korea Radioisotope Association, 2008, s. 330-331. Global Wellbeing with Isotopes, Part 1. info
 • PAVELKA, Stanislav. Radiometric enzyme assay for thyroid peroxidase in iodine-deficient rats. In 6th International Conference on Isotopes (6ICI 2008). Seoul, Korea: The Korea Radioisotopes Association, 2008, s. 331-332. Global Wellbeing with Isotopes, Part 1. info
 • JÍLKOVÁ, Zuzana, Stanislav PAVELKA a Jan KOPECKÝ. Enhancement of the thyroid hormone metabolism in white adipose tissue of mice fed high-fat diet, as assessed by the radiometric enzyme assay for the type 3 iodothyronine deiodinase. In 6th International Conference on Isotopes (6ICI 2008). Seoul, Korea: The Korea Radioisotopes Association, 2008, s. 333-334. Global Wellbeing with Isotopes, Part 1. info
 • PAVELKA, Stanislav. Thyrotoxic effects of exogenous bromide in the rat. In Industrial Toxicology 2008 (Manová A., Čacho F., eds.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, s. 173-174. ISBN 978-80-227-2877-5. info
 • PAVELKA, Stanislav. Determination of the biological half-lives of electrolytes in the rat by gamma-ray spectrometry. In Industrial Toxicology 2008 (Manová A., Čacho F., eds.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, s. 338-339. ISBN 978-80-227-2877-5. info
 • PAVELKA, Stanislav. Impairment of iodine and thyroid hormone metabolism in very premature infants. Cell Biology and Toxicology [IF=2.155 (2008)]. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2008, roč. 24, Suppl. 1, s. S46-S47, 2 s. ISSN 0742-2091. info
 • PAVELKA, Stanislav. Bromide interference with iodine metabolism in the rat. Cell Biology and Toxicology [IF=2.155 (2008)]. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2008, roč. 24, Suppl. 1, s. S97-S98, 2 s. ISSN 0742-2091. info
 • PAVELKA, Stanislav, Miloslav VOBECKÝ a Arnošt BABICKÝ. Halogen speciation in the rat thyroid: Simultaneous determination of bromine and iodine by short-term INAA. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry [IF = 0.659 (2008)]; DOI: 10.1007/s10967-008-1008-9. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2008, roč. 278, č. 3, s. 575-579. ISSN 0236-5731. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Simultaneous use of 82Br and 24Na radionuclides in the whole-body counting of animals by high-resolution gamma-ray spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry [IF = 0.659 (2008)] DOI: 10.1007/s10967-008-1007-x. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2008, roč. 278, č. 3, s. 571-574. ISSN 0236-5731. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Stanislav PAVELKA* a Arnošt BABICKÝ. Bromide transfer through mother's milk and its impact on the suckling rat. Biological Trace Element Research [IF=0.868 (2004); SCI #cit.<3>]. 2005, roč. 103, 1,, s. 37-48. ISSN 0163-4984. info
 • BABICKÝ, Arnošt, Stanislav PAVELKA* a Miloslav VOBECKÝ. Biological half-lives of bromide and sodium in the rat are connected and dependent on the physiological state. Biological Trace Element Research [IF=0.868 (2004); SCI #cit.<2>]. 2005, roč. 103, 1,, s. 49-58. ISSN 0163-4984. info
 • PAVELKA, S. Exogenous bromide in the lactating rat influences iodine and bromide transfer to the suckling. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2005, s. 322-327. Proceedings, Part I. URL info
 • PAVELKA, S. Effects of an enhanced bromide intake in the rat on iodine distribution within the body. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2005, s. 328-334. Proceedings, Part I. URL info
 • PAVELKA, S. Sodium intake determines the value of the biological half-life of bromide in the rat. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Pollet S., ed.). Athens: University of Athens, 2005, s. 437-441. Proceedings, Part I. URL info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Biological half-life of bromide in the rat depends primarily on the magnitude of sodium intake. Physiological Research [IF=1.806 (2004); SCI #cit.<1>]. 2005, roč. 54, 6,, s. 639-644. ISSN 0862-8408. info
 • PAVELKA, Stanislav. Bromine (Chapter 9.3 in the book: Elements and Their Compounds in the Environment). In Elements and Their Compounds in the Environment. Occurence, Analysis and Biological Relevance. 2nd ed. (Edited by E. Merian, M. Anke, M. Ihnat and M. Stoeppler), Vol. 3. [IF=n.a.; SCI #cit.<3>]. Weinheim: Wiley-VCH, 2004, s. 1445-1455. Chemistry. ISBN 3-527-30459-2. info
 • PAVELKA, Stanislav. Metabolism of bromide and its interference with the metabolism of iodine. Physiological Research [IF=1.140 (2003); SCI #cit.<6>]. 2004, roč. 53, (Suppl. 1), s. S81-S90, 10 s. ISSN 0862-8408. info
 • PAVELKA, Stanislav. Dependence of the biological half-lives of sodium and bromide on the animal's physiological state. In Macro and Trace Elements (Anke M., Flachowsky G., Kisters K., et al., eds.). Leipzig: SCHUBERT-Verlag, 2004, s. 773-781. Agricult., Biolog., Environmental, Nutrit., Vol. 1. ISBN 3-929526-78-6. info
 • PAVELKA, Stanislav. Relations among the values of biological half-lives of bromide, chloride and sodium in the rat. In Macro and Trace Elements (Anke M., Flachowsky G., Kisters K., et al., eds.). Leipzig: SCHUBERT-Verlag, 2004, s. 782-790. Agricult., Biolog., Environmental, Nutrit., Vol. 1. ISBN 3-929526-78-6. info
 • PAVELKA, Stanislav. Effects of exogenous bromide on the metabolism of iodine. In Trace Elements in Human: New Perspectives (S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<1>]. Athens: University of Athens, 2003, s. 615-624. Proceedings Book, Part I. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Biological half-lives of bromide and sodium in the rat are connected and dependent on the physiological state. In Trace Elements in Human: New Perspectives (S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, eds.) [IF=n.a.]. Athens: University of Athens, 2003, s. 827-835. Proceedings Book, Part I. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Jaroslav LENER a Miloslav VOBECKÝ. Impact of high bromide intake in the rat dam on iodine transfer to the sucklings. Food and Chemical Toxicology [IF=1.693 (2001); SCI #cit.<5>]. 2002, roč. 40, 7,, s. 1041-1045. ISSN 0278-6915. info
 • PAVELKA, Stanislav. A survey of effects of excessive bromide intake on iodine metabolism in the rat. In Macro and Trace Elements/Mengen- und Spurenelemente (Anke M., Müller R., Schäfer U., Stoeppler M., eds.) [IF=n.a.]. Leipzig: SCHUBERT-Verlag, 2002, s. 567-574. Agricult., Biological, Environmental, Nutrit., 21. ISBN 3-929526-73-5. info
 • PAVELKA, Stanislav. Excess bromide in the lactating rat is transferred through mother's milk to the suckling. In Macro and Trace Elements/Mengen- und Spurenelemente (Anke M., Müller R., Schäfer U., Stoeppler M., eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<1>]. Leipzig: SCHUBERT-Verlag, 2002, s. 575-583. Agricult., Biological, Environmental, Nutrit., 21. ISBN 3-929526-73-5. info
 • PAVELKA, Stanislav. Effects of exogenous bromide on iodine metabolism in the rat: An overview. In Industrial Toxicology '2001 (Romančík V., ed.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak Society for Industrial Chemistry, 2001, s. 138-144. ISBN 80-968011-5-5. info
 • PAVELKA, Stanislav. Accumulation of iodide in rat thyroid and skin is reduced by high bromide intake. In Industrial Toxicology '2001 (Romančík V., ed.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak Society for Industrial Chemistry, 2001, s. 212-216. ISBN 80-968011-5-5. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. High bromide intake in the rat dam reduces iodine transfer to the sucklings. In Industrial Toxicology '2001 (Romančík V., ed.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak Society for Industrial Chemistry, 2001, s. 217-222. ISBN 80-968011-5-5. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Effect of high bromide levels in the organism on the biological half-life of iodine in the rat. Biological Trace Element Research [IF=0.769 (2000); SCI #cit.<3>]. 2001, roč. 82, 1-3,, s. 125-132. ISSN 0163-4984. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. High bromide intake affects the accumulation of iodide in the rat thyroid and skin. Biological Trace Element Research [IF=0.769 (2000); SCI #cit.<3>]. 2001, roč. 82, 1-3,, s. 133-142. ISSN 0163-4984. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ, Jaroslav LENER a Eva ŠVANDOVÁ. Bromide kinetics and distribution in the rat. I. Biokinetics of 82Br-bromide. Biological Trace Element Research [IF=0.786 (1999); SCI #cit.<7>]. 2000, roč. 76, 1,, s. 57-66. ISSN 0163-4984. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Bromide kinetics and distribution in the rat. II. Distribution of bromide in the body. Biological Trace Element Research [IF=0.786 (1999); SCI #cit.<4>]. 2000, roč. 76, 1,, s. 67-74. ISSN 0163-4984. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Stanislav PAVELKA a Jaroslav LENER. Determination of bromine and iodine in the rat thyroid by short-term INAA. Journal of Trace and Microprobe Techniques [IF=1.437 (1999); SCI #cit.<7>]. 2000, roč. 18, 3,, s. 467-473. ISSN 0733-4680. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Effects of an enhanced bromide intake on iodine metabolism in the rat. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Ermidou-Pollet S., Pollet S., eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<1>]. Athens: University of Athens, 2000, s. 179-187. info
 • PAVELKA, Stanislav, Miloslav VOBECKÝ, Arnošt BABICKÝ a Jaroslav LENER. Distribution and kinetics of bromine in the rat tissues. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Ermidou-Pollet S., Pollet S., eds.) [IF=n.a.]. Athens: University of Athens, 2000, s. 189-201. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Stanislav PAVELKA, Arnošt BABICKÝ a Jaroslav LENER. Determination of bromine and iodine in fractions of the rat thyroids by INAA. In Trace Elements in Human: New Perspectives (Ermidou-Pollet S., Pollet S., eds.) [IF=n.a.]. Athens: University of Athens, 2000, s. 599-607. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Metabolism of iodine in rat tissues is markedly influenced by excessive bromide intake. In Mengen- und Spurenelemente 2000 (Anke M. et al., eds.) [IF=n.a.]. Leipzig: Verlag Harald Schubert, 2000, s. 196-204. ISBN 3-929526-61-1. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Effect of high bromide intake on the kinetics of accumulation of iodide in rat thyroid and skin. In Mengen- und Spurenelemente 2000 (Anke M. et al., eds.) [IF=n.a.]. Leipzig: Verlag Harald Schubert, 2000, s. 211-219. ISBN 3-929526-61-1. info
 • LENER, Jaroslav, Arnošt BABICKÝ, Stanislav PAVELKA a Miloslav VOBECKÝ. Impact of enhanced bromide intake on iodide accumulation in the mammary gland of the lactating rat. In Mengen- und Spurenelemente 2000 (Anke M. et al., eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<4>]. Leipzig: Verlag Harald Schubert, 2000, s. 205-210. ISBN 3-929526-61-1. info
 • SOUKUP, Tomáš, Isa JIRMANOVÁ, Gisela ZACHAŘOVÁ, Hana RAUCHOVÁ a Stanislav PAVELKA. Absence of thyroid hormones restricts the conversion of the regenerating soleus muscle isografted into fast extensor digitorum longus muscle. Histochemical Journal [IF=1.161 (1998)]. 1999, roč. 31, 3,, s. 268-269. ISSN 0018-2214. info
 • SOUKUP, Tomáš, Isa JIRMANOVÁ, Gisela ZACHAŘOVÁ, Hana RAUCHOVÁ a Stanislav PAVELKA. Restriction of the conversion of regenerating soleus muscle isografted into fast extensor digitorum longus muscle in hypothyroid rats. Journal of Muscle Research and Cell Motility [IF=2.214 (1998)]. 1999, roč. 20, 1,, s. 124-125. ISSN 0142-4319. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Stanislav PAVELKA a Jaroslav LENER. Determination of I/Br concentration ratios in the rat thyroids by using INAA. In Industrial Toxicology '99 (Romančík V., ed.) [IF=n.a.]. Bratislava: Slovak Technical University, 1999, s. 207-210. ISSN 1335-3160. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. Effect of high dose of bromide on iodine metabolism in the rat. In Industrial Toxicology '99 (Romančík V., ed.) [IF=n.a.; SCI #cit.<5>]. Bratislava: Slovak Technical University, 1999, s. 224-228. ISSN 1335-3160. info
 • PAVELKA, Stanislav, Arnošt BABICKÝ, Miloslav VOBECKÝ a Jaroslav LENER. The effect of extremely high bromide intake on the biological half-life of iodine in the rat. In Mengen- und Spurenelemente 1999 (Anke M. et al., eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<2>]. Leipzig: Verlag Harald Schubert, 1999, s. 205-209. ISBN 3-929526-48-4. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Stanislav PAVELKA a Jaroslav LENER. Uptake of iodide by rat tissues is influenced by an excessive intake of bromide. In Mengen- und Spurenelemente 1999 (Anke M. et al., eds.) [IF=n.a.; SCI #cit.<3>]. Leipzig: Verlag Harald Schubert, 1999, s. 210-215. ISBN 3-929526-48-4. info
 • SOUKUP, Tomáš, Isa JIRMANOVÁ, Gisela ZACHAŘOVÁ, Hana RAUCHOVÁ a Stanislav PAVELKA. The hypothyroid state restricts the conversion of regenerating soleus muscle grafted into fast EDL muscle. Journal of Physiology (London) [IF=4.727 (1997); SCI #cit.<1>]. 1998, roč. 511.P, 6,, s. 137-138. ISSN 0022-3751. info
 • PAVELKA, Stanislav, Michal SLANÝ a Francoise COURTIN. Induction of enzyme activities of iodothyronine deiodinases in cultured astroglial cells by purinergic agonists. Chemical Papers [IF=0.156 (1997)]. 1998, roč. 52, 11,, s. 383-384. ISSN 0366-6352. info
 • BRAUNER, Petr, Stanislav PAVELKA a Jan KOPECKÝ. Elaboration of methods for the determination of iodothyronine deiodinase activities of type I, II, and III in different tissues. Chemical Papers [IF=0.156 (1997)]. 1998, roč. 52, 11,, s. 385-386. ISSN 0366-6352. info
 • PAVELKA, Stanislav, Jan KOPECKÝ a Petr BRAUNER. Characterization of tissue metabolism of thyroid hormones in very premature infants. Chemical Papers [IF=0.156 (1997)]. 1998, roč. 52, 11,, s. 387-388. ISSN 0366-6352. info
 • PAVELKA, Stanislav, Jaroslav LENER, Miloslav VOBECKÝ a Arnošt BABICKÝ. Interference of bromine with iodine metabolism in the rat thyroid. Chemical Papers [IF=0.156 (1997); SCI #cit.<1>]. 1998, roč. 52, 11,, s. 389-390. ISSN 0366-6352. info
 • LENER, Jaroslav, Stanislav PAVELKA, Arnošt BABICKÝ a Miloslav VOBECKÝ. Kinetics of bromine in the tissues of laboratory rats. Journal of Trace Elements in Experimental Medicine [IF=0.633 (1997)]. 1998, roč. 11, 4,, s. 413-414. ISSN 0896-548X. info
 • PAVELKA, Stanislav, Pavel KOPECKÝ, Běla BENDLOVÁ, Pavel ŠTOLBA, Ivana VÍTKOVÁ, Václav VOBRUBA, Richard PLAVKA, Josef HOUŠTĚK a Jan KOPECKÝ. Tissue metabolism and plasma levels of thyroid hormones in critically ill very premature infants. Pediatric Research [IF=2.661 (1996); SCI #cit.<31>]. 1997, roč. 42, 6,, s. 812-818. ISSN 0031-3998. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Jaroslav LENER a Stanislav PAVELKA. Biological half-life of bromine in the rat thyroid. Physiological Research [IF=0.807 (1996); SCI #cit.<13>]. 1997, roč. 46, 4,, s. 385-389. ISSN 0862-8408. info
 • VOBECKÝ, Miloslav, Arnošt BABICKÝ, Jaroslav LENER a Stanislav PAVELKA. Příspěvek ke studiu interakce bromu a jódu v životním prostředí. [Contribution to study of the environmental bromine and iodine interaction]. Hygiena [IF=n.a.; SCI #cit.<3>]. 1997, roč. 42, 2,, s. 86-91. ISSN 1210-7840. info
 • ESFANDIARI, Ali, Claire GAGELIN, Jean-Michel GAVARET, Stanislav PAVELKA, Ana-Maria LENNON, Michel PIERRE a Francoise COURTIN. Induction of type III-deiodinase activity in astroglial cells by retinoids. Glia [IF=5.096 (1993); SCI #cit.<35>]. 1994, roč. 11, 6,, s. 255-261. ISSN 0894-1491. info
 • ESFANDIARI, Ali, Claire GAGELIN, Jean-Michel GAVARET, Stanislav PAVELKA, Ana-Maria LENNON, Michel PIERRE a Francoise COURTIN. Induction by retinoids of the activity of type III-deiodinase responsible for thyroid hormone degradation in astrocytes. Cell Biology International [IF=0.884 (1993)]. 1994, roč. 18, 6,, s. 520-521. ISSN 1065-6995. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Karel VÍZEK, Stanislav PAVELKA, Jan KOPECKÝ, Ema KREJČOVÁ, Jana HEŘMANSKÁ a Miroslava ČERMÁKOVÁ. Type II iodothyronine 5'-deiodinase and uncoupling protein in brown adipose tissue of human newborns. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism [IF=4.220 (1992); SCI #cit.<30>]. 1993, roč. 77, č. 2, s. 382-387. ISSN 0021-972X. info
 • PAVELKA, Stanislav, Jana HEŘMANSKÁ, Marie BAUDYŠOVÁ a Josef HOUŠTĚK. Adrenergic control of induction of type II iodothyronine 5'-deiodinase activity in cultured brown adipocytes. Biochemical Journal [IF=3.659 (1992); SCI #cit.<9>]. 1993, roč. 292, 3,, s. 303-308. ISSN 0264-6021. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Jan KOPECKÝ, Stanislav PAVELKA, Petr TVRDÍK, Marie BAUDYŠOVÁ, Karel VÍZEK, Jana HEŘMANSKÁ a Dagmar JANÍKOVÁ. Control of synthesis of uncoupling protein and ATPase in animal and human brown adipose tissue. In the book: Adenine Nucleotides in Cellular Energy Transfer and Signal Transduction (Edited by S. Papa, A. Azzi and J.M. Tager), [IF=n.a.; SCI #cit.<1>]. Basel: Birkhäuser Verlag, 1992, s. 447-458. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Petr TVRDÍK, Stanislav PAVELKA a Marie BAUDYŠOVÁ. Low content of mitochondrial ATPase in brown adipose tissue is the result of post-transcriptional regulation. FEBS Letters [IF=3.479 (1990); SCI #cit.<22>]. 1991, roč. 294, č. 3, s. 191-194. ISSN 0014-5793. info
 • KOPECKÝ, Jan, Marie BAUDYŠOVÁ, Stanislav PAVELKA, Francesco ZANOTTI, Dagmar JANÍKOVÁ a Josef HOUŠTĚK. Mitochondrial uncoupling protein in brown adipocytes differentiated in cell culture. Journal of Cellular Biochemistry [IF=2.778 (1990)]. 1991, Suppl. 15B, s. 20-20. ISSN 0730-2312. info
 • KOPECKÝ, Jan, Marie BAUDYŠOVÁ, Franco ZANOTTI, Dagmar JANÍKOVÁ, Stanislav PAVELKA a Josef HOUŠTĚK. Synthesis of mitochondrial uncoupling protein in brown adipocytes differentiated in cell culture. Journal of Biological Chemistry [IF=6.698 (1989); SCI #cit.<61>]. 1990, roč. 265, 36,, s. 22204-22209. ISSN 0021-9258. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Jan KOPECKÝ, Marie BAUDYŠOVÁ, Dagmar JANÍKOVÁ, Stanislav PAVELKA a Petr KLEMENT. Differentiation of brown adipose tissue and biogenesis of thermogenic mitochondria in situ and in cell culture. Biochimica et Biophysica Acta [IF=2.411 (1989); SCI #cit.<22>]. 1990, roč. 1018, s. 243-247. ISSN 0006-3002. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Stanislav PAVELKA, Marie BAUDYŠOVÁ a Jan KOPECKÝ. Induction of type II iodothyronine 5'-deiodinase and mitochondrial uncoupling protein in brown adipocytes differentiated in cell culture. FEBS Letters [IF=3.420 (1989); SCI #cit.<8>]. 1990, roč. 274, 1-2,, s. 185-188. ISSN 0014-5793. info
 • KOPECKÝ, Jan, Stanislav PAVELKA, Jiří DĚDINA, Věra SIGLEROVÁ a Karel VEREŠ. Stability of dicyclohehylcarbodiimide in an aqueous medium. The effect of mitochondrial phospholipids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications [IF=0.598 (1982); SCI #cit.<1>]. 1983, roč. 48, č. 2, s. 662-667. ISSN 0010-0765. info
 • HOUŠTĚK, Josef, E. BERTOLI, I. STIPANI, Stanislav PAVELKA, F.M. MEGLI a Ferdinando PALMIERI. Characterization of sulphydryl groups of the mitochondrial phosphate translocator by maleimide spin label. FEBS Letters [IF=2.879 (1982); SCI #cit.<12>]. 1983, roč. 154, č. 1, s. 185-190. ISSN 0014-5793. info
 • DRAHOTA, Zdeněk, Jan KOPECKÝ, Petr SVOBODA, Stanislav PAVELKA a Josef HOUŠTĚK. Differentiation and stoichiometry of dicyclohexylcarbodiimide-reactive sites on mitochondrial H+-ATPase. In Vectorial Reactions in Electron and Ion Transport in Mitochondria and Bacteria (Palmieri F. et al., eds.). [IF=n.a.; SCI #cit.<4>]. Amsterdam: Elsevier/North Holland Biomedical Press, 1981, s. 223-226. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Stanislav PAVELKA, Jan KOPECKÝ, Zdeněk DRAHOTA a Ferdinando PALMIERI. Is the mitochondrial dicyclohexylcarbodiimide-reactive protein of Mr 33 000 identical with the phosphate transport protein? FEBS Letters [IF=2.971 (1980); SCI #cit.<20>]. 1981, roč. 130, č. 1, s. 137-140. ISSN 0014-5793. info
 • HOUŠTĚK, Josef, Stanislav PAVELKA, Jan KOPECKÝ, Ferdinando PALMIERI a Zdeněk DRAHOTA. Specific labelling of mitochondrial phosphate translocator by 14C-dicyclohexylcarbodiimide (DCCD). In Vectorial Reactions in Electron and Ion Transport in Mitochondria and Bacteria (Palmieri F. et al., eds.). Amsterdam: Elsevier/North Holland Biomedical Press, 1981, s. 303-306. info
 • BOČEK, Petr, Stanislav PAVELKA, Mirko DEML a Jaroslav JANÁK. Determination of nitrates in nickel hypophosphite for chemical nickel plating by means of high-speed analytical isotachophoresis. Journal of Chromatography [IF=2.302 (1977); SCI #cit.<7>]. 1978, roč. 151, č. 3, s. 436-438. ISSN 0021-9673. info
 • BOČEK, Petr, Stanislav PAVELKA, Katarína GRÍGELOVÁ, Mirko DEML a Jaroslav JANÁK. Determination of lactic and acetic acids in silage extracts by analytical isotachophoresis. Journal of Chromatography [IF=2.302 (1977); SCI #cit.<17>]. 1978, roč. 154, č. 2, s. 356-359. ISSN 0021-9673. info
 • SMÉKAL, Emil a Stanislav PAVELKA. Interaction of berberine and its derivatives with biopolymers. Fluorescence properties of some berberine derivatives and related compounds with berbine structure. Studia Biophysica [IF=0.665 (1976); SCI #cit.<9>]. Berlin: Akademie-Verlag, 1977, roč. 64, č. 3, s. 183-192. info
 • PAVELKA, Stanislav a Jan KOVÁŘ. Syntheses and absorption spectra of some compounds with the berbine structure. Collection of Czechoslovak Chemical Communications [IF=0.729 (1975); SCI #cit.<24>]. 1976, roč. 41, č. 12, s. 3654-3669. ISSN 0010-0765. info
 • PAVELKA, Stanislav a Emil SMÉKAL. The fluorescence properties of protoberberine and tetrahydroprotoberberine alkaloids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications [IF=0.729 (1975); SCI #cit.<11>]. 1976, roč. 41, č. 10, s. 3157-3169. ISSN 0010-0765. info
 • KOVÁŘ, Jan a Stanislav PAVELKA. Characterization of binding site of horse liver alcohol dehydrogenase for berberines and auramine O. Collection of Czechoslovak Chemical Communications [IF=0.729 (1975); SCI #cit.<6>]. 1976, roč. 41, č. 4, s. 1081-1095. ISSN 0010-0765. info
 • PAVELKA, Stanislav a Jan KOVÁŘ. Interaction of liver alcohol dehydrogenase with protoberberine alkaloids. Collection of Czechoslovak Chemical Communication [IF=0.729 (1975); SCI #cit.<24>]. 1975, roč. 40, č. 3, s. 753-768. ISSN 0010-0765. info

1. 1. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info