prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Životopis

curriculum vitae

Identifikace osoby
 • Milena Bartlová   (*1958 v Praze)
Pracoviště
 • Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005 Prof. MU
 • 2001 Doc. FF MU
 • 1995 CSc/PhD Ústav dějin umění AV ČR (práce: "Vztah českých milostných madon k ikonám")
 • 1983 PhDr FF UK Praha (práce: "Figurálně zdobené rámy českých gotických obrazů")
 • 1980-83 dějiny a teorie výtvarného umění, FF UK Praha
 • 1973-77 Akademické gymnasium Praha
Přehled zaměstnání
 • 2010- Collegium Europaeum (FlÚ AVČR - FF UK)
 • 1998- FF MU Brno
 • 1998-2005 PedF UK Praha, katedra dějepisu
 • 1996-97 Sbírka starého umění Národní galerie v Praze
 • 1991-96 Ústav dějin umění AV ČR
 • 1978-90 Národní galerie v Praze, od 1983 kurátorka ve Sbírce starého umění
 • 1977-78 lektorka cizích jazyků v OKD Praha 10
Pedagogická činnost
 • přednášky z dějin umění středověku 10.-15. století, vedení seminářů, diplomových prací a doktorandů v tomtéž oboru a v oboru metodologie dějin umění
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005-2007 grant GA ČR společně s M. Šroňkem (ÚDU AVČR): Média a struktury konfesijní identity 1380-16201992-1994 grant Research Support Scheme CEU: Relationship Between Bohemian Graceful Madonnas and Icons
 • 2002-2004 grant GA ČR: Mezi gotikou a renesancí - umění doby Jagellonské v Čechách a na Moravě
 • 2001-2003 grant Vzdělávací nadace Jana Husa: Využití produktů populární kultury při výuce historie
 • 1999-2000 grant programu Brána muzea otevřená, Open Society Fund Praha: Učitel dějepisu v muzeu. Didaktické materiály k výstavě Sláva barokní Čechie
 • 1997-1998 grant Research Support Scheme of the Open Society Institute: The Work and Workshop of the Master of the Rajhrad Altarpiece
Akademické stáže
 • Wissenschaftskolleg Berlin / Institute for Advanced Study 2007/08
 • Hostující profesorka Institut für Bild- und Kunstgeschichte Humboldt Universität Berlin 2009/10
Mimouniversitní aktivity
 • redakční rada časopisu Castrum Pragense 2000-
 • redakční rada časopisu Bulletin Moravské galerie 2004-2005
 • redakční rada časopisu Opuscula Historiae Artium 2008-
 • redakční rada časopisu Colloquia Medievalia Pragensia 2009-
 • Rada grantového programu Brána muzea otevřená Open Society Fund 1998-2002
 • Oborová rada Grantové agentury ČR 2002
 • Podoborová komise Oborové rady 4 Grantové agentury ČR 2002-2006
 • Hodnotící panel P409 Grantové agentury ČR 2009-2010
 • Rada programu výzkumu a vývoje pro výtvarné umění MK ČR 2005-
 • Pracovní skupina Akreditační komise Ministerstva školstva SR 2003-
 • Nákupní komise Sbírky starého umění Národní galerie v Praze 2004-
 • Rada Moravské galerie 1999-2003; Umělecká rada MG 2010-
 • Vědecká rada Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem (muzeum pro dějiny Němců v českých zemích)2008-
 • Vědecká rada Akademie věd ČR 2009-
 • Vědecká rada Univerzity Karlovy 2010-
 • Předsedkyně Uměleckohistorické společnosti 2008-2011
Ocenění vědeckou komunitou
 • členka Centra medievistických studií
 • medaile rektora Masarykovy unviersity za nejlepší publikace roku 2001

4. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info