Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Hana Jičínská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pediatrická klinika FN Brno, LF MU
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 18. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Screening vrozených srdečních vad v I. trimestru těhotenství: větší riziko než přínos?
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. (Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. (Gynekologicko - porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
doc. MUDr. Zdeněk Slavík, MD (Royal Brompton Hospital London, United Kingdom)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. (Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol)
doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. (Detské kardiocentrum - Národný Ústav srdcovocievnych chorob, a.s., Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská republika)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info