doc. MUDr. Hana Jičínská, Ph.D.

Pediatrická klinika


telefon: 532 23 4480, 4178
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Hana Jičínská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pediatrická klinika FN Brno, LF MU
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) First Trimester Screening of Congenital Heart Defects in Pregnancy: More Risk than Benefit?
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. (Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. (Gynekologicko - porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze)
doc. MUDr. Zdeněk Slavík, MD (Royal Brompton Hospital London, United Kingdom)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. (Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol)
doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. (Detské kardiocentrum - Národný Ústav srdcovocievnych chorob, a.s., Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská republika)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info