doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

docentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/4010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4206
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 5. 2008
Datum ukončení řízení 1. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Diferenciace cizojazyčného vyučování na základě pedagogické diagnostiky individuálních zvláštností žáka
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (UK - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info