prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy Fakulty informatiky


Kancelář: A407
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Trust Based on Authentication and Privacy
Datum zahájení 2. 1. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (VA Brno)
prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
doc. RNDr. Daniel Olejár, Ph.D. (FMFI UK Bratislava)
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Oponenti prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D. (FEL STU Bratislava)
doc.Ing. Petr Hanáček, Dr. (FIT VUT Brno)
professor dr. Kai Rannenberg (J-W Goethe Universitaet Frankfurt)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2003
Datum zasedání VR fakulty 3. 2. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 27. 11. 2009
Složení komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D. (FEI STU Bratislava)
prof. Ing. Rudolf Haňka, Ph.D. (University of Cambridge)
prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2010
Datum zasedání VR fakulty 16. 4. 2010
Datum zasedání VR MU 25. 5. 2010
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 8. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info