prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

profesor – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: A407
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5165
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 4. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Trust Based on Authentication and Privacy
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D. (FEL STU Bratislava)
doc.Ing. Petr Hanáček, Dr. (FIT VUT Brno)
professor dr. Kai Rannenberg (J-W Goethe Universitaet Frankfurt)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (VA Brno)
prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
doc. RNDr. Daniel Olejár, Ph.D. (FMFI UK Bratislava)
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 2. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 11. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2010
Složení komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Luboš Brim, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D. (FEI STU Bratislava)
prof. Ing. Rudolf Haňka, Ph.D. (University of Cambridge)
prof. RNDr. Štefan Porubský DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 4. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info