doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mezinárodního a evropského práva


kancelář: 232
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5508
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2007
Datum ukončení řízení 24. 7. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Evropská a světová liberalizace obchodu službami
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Pavel Svoboda (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Ing. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (Ústav práva a humanitních věd, MZLU v Brně)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. et PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud ČR)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2008
Datum ukončení řízení 30. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Evropská a světová liberalizace obchodu službami
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. et PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info