prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mezinárodního a evropského práva


kancelář: 232
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5508
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 21. 12. 2007
Datum ukončení řízení 24. 7. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Evropská a světová liberalizace obchodu službami
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Pavel Svoboda (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Ing. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (Ústav práva a humanitních věd, MZLU v Brně)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. et PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud ČR)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2008
Datum ukončení řízení 30. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Evropská a světová liberalizace obchodu službami
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. et PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 5. 2022
Datum ukončení řízení 18. 5. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Právnická fakulta MU)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Marek Zieliński (Slezská univerzita v Katowicích)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info