doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

docent – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.428
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5631
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Učení pro pracoviště
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Dušan Šimek (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc. (Brno International Business School)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Viera Prusaková, CSc. (UMB Banská Bystrica - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 2. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info