Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D.


e‑mail: