Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

proděkan pro celoživotní vzdělávání Fakulty sportovních studií


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Fakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Proděkan pro celoživotní vzdělávání

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Fakulta sportovních studií
Kolegium děkana Fakulta sportovních studií

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Oddělení podpory zdravíFakulta sportovních studií
Pracovní zařazení Odborný asistent
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 380262
Interní informace Portál MU IS MU