doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

docent – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 444
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8468
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • 22. května 1951, Kyjov, ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie, Lipova 41a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 - doc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • 1981 - CSc., Geografický ústav ČSAV Brno, obor geografie
 • 1979 - RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, obor geografie
 • 1974 - Mgr., Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha, obor geografie
Přehled zaměstnání
 • 2009 - dosud Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta (docent)
 • 1993 - 2008 Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta (odborný asistent)
 • 1975 - 1993 Geografický ústav ČSAV Brno (vědecký pracovník v oblasti sociální geografie a cestovního ruchu - vedoucí oddělení)
Pedagogická činnost
 • Ekonomická geografie
 • Demografie
 • Cestovní ruch
 • Geografie cestovního ruchu
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 Grantový projekt MMR WA-307-06-303 Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice. (spoluřešitel; odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and Management, o.p.s.)
 • 2005 Rozvojový projekt MŠMT č. 181 Rozšíření možnosti univerzitního vzdělávání budoucích pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru, státní správy a oblasti mezinárodních vztahů. Dílčí projekt: Příprava a zavedení studijního směru kombinovaného bakalářského studia a programu CŽV „Regionální rozvoj a cestovní ruch“. (řešitel)
 • 2005 - 2006 Grantový projekt MMR WA-312-05-Z07 Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. (odpovědný řešitel)
 • 2004 - 2006 Grantový projekt MMR WB-08-04 Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. (odpovědný řešitel)
 • 2004 - 2005 Grantový projekt MF, CFCU CZ 2002-09-02-01-2005 Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků v ČR. (spoluřešitel; odpovědný řešitel: Euroconsultants, s.r.o.)
Akademické stáže
 • 2007 - Universität St. Gallen, Švýcarsko
 • 2007 - Universität Innsbruck, Rakousko
 • 2002 - Wirtschafts Universität Wien, Rakousko
 • 1990 - Universität München, SRN
 • 1990 - Universität Franfurt am Main, SRN
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 - dosud člen SVECR
 • 2008 - dosud expertní hodnotitel ROP Jihovýchod
Vybrané publikace
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. neuveden: Springer International Publishing, 2017, s. 149 - 188. ISBN 978-3-319-42203-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42205-3_5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201765031085. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Anton KASAGRANDA a Martin ŠAUER. Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, roč. 68/2016, č. 2, s. 171-192. ISSN 0016-7193. URL info
 • KASAGRANDA, Anton, Eva RAJČÁKOVÁ a Jiří VYSTOUPIL. Urban tourism in Slovakia-its quantification, spatial differentiation and typification. Geographica Pannonica. NOVI SAD, SERBIA: UNIV & NOVOM SADU, PRIRODNO-MATEMATICKI FAK, 2016, roč. 20, č. 2, s. 114-126. ISSN 0354-8724. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5937/GeoPan1602114K. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic (in form of presentation of Atlas of tourism of the Czech Republic). první. Warsaw: University of Warsaw, 2009, s. 210-219. ISBN 978-83-89502-73-5. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006, s. 263-267. ISBN 8021041552. info
 • WOKOUN, René a Jiří VYSTOUPIL. Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006, s. 211-216. ISBN 8021041552. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Antonín FRANKE, Karel NEJDL a Josef ZELENKA. Hodnocení současného stavu výzkumu cestovního ruchu v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-26, 23 s. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, s. 147-153, 6 s. ISBN 80-7040-766-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999, s. 99-114. ISBN 80-210-2065-2. info

2. 2. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info