Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.407
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4236
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Marta Kostelecká, 17.října 1979, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  sekce nederlandistiky
  Arna Nováka 1
  CZ-Brno 602 00
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: udělen titul Ph.D.
 • 2008 - 2015: student kombinované formy doktorského studia na Ústavu jazykovědy a baltistiky
 • 2005 - 2008: interní doktorandka na Ústavu jazykovědy a baltistiky
 • 1999 - 2005: magisterksé studium anglické-nizozemské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1992 - 1999: Klasické gymnasium v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2016 - odborná asistentka na ÚGNN, sekce nederlandistiky
 • 2008 - asistentka na ÚGNN, sekce nederlandistiky
 • 2006 - nyní: soudní tlumočník jazyka nizozemského
 • 2005 - nyní: překladatelská činnost
Pedagogická činnost
 • Jazyková cvičení nizozemštiny, fonetické semináře, tlumočnické semináře, překladatelské semináře, jazykovědné semináře
Vědeckovýzkumná činnost
 • kontrastivní fonetika nizozemštiny a češtiny
 • účast na projektu DCC
 • účast na tvorbě Akademické mluvnice nizozemštiny
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2005: Univerzita v Leidenu - studijní pobyt 2010: Univerzita v Gentu - studijní pobyt
 • 1. 6. 2010 – 20. 9. 2010: University College Ghent, Gent, Ostatní, BEL
  • Stáž typu onderzoeksbeurs financovaná Nizozemskou jazykovou unií. Během pobytu jsem sbírala materiály pro dizertační práci a konzultovala kapitolu o jazykové situaci v nizozemsku a artikulačních bázích nizozemštiny a češtiny.
Mimouniversitní aktivity
 • Členka sdružení nederlandistů IVN
 • Členka sdružení nederlandistů AMOS
 • Členka sdružení nederlandistů COMENIUS
 • redakční rada časopisu Comparatieve Neerlandistiek
 • Členka KST ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2005: Cena rektorky UPOL za nejlepší diplomovou práci v oboru jazykověda
Vybrané publikace
 • KOSTELECKÁ, Marta. Verstaanbaarheid van Tsjechische sprekers van het Nederlands op A2-niveau. Roczniki Humanistyczne. 2023, roč. 71, č. 5, s. 119 - 127. ISSN 0035-7707. doi:10.18290/rh23715sp-7. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Vertalingen door mens of machine? Vertaalproblemen en -oplossingen van Tsjechische en Slowaakse studenten tijdens de DCC Summer School. In Translation, Interpreting & Culture 2023 Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides. 2023. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ a Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Nizozemština - jazyk a reálie. In NPO - kurz. 2023. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Pief paf poef, welke syllabe is de boef? De verstaanbaarheid van gereduceerde spraak bij Tsjechische NVT-studenten met niveau A1 tot B1. In Regionaal Colloquium Neerlandicum. 2022. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ a Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Dag van de vertaling - 75 jaar van de neerlandistiek in Brno. 2022. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Even een praktisch puntje! In Flor-Górecka, Agnieszka; Křížová, Kateřina. Plurima sub falso tegmine vera latent : The embarrasments of interdisciplinarity. Lublin: Towarzsystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, 2022. s. 235-245. ISBN 978-83-66647-12-1. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De verstaanbaarheid van het Nederlands van Tsjechische NVT-sprekers. In IVN 21e Colloquium Neerlandicum 2022. 2022. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Reductieprocessen in het Nederlands. Een knelpunt voor een Tsjechische NVT-student? In DigiDoHa 2021 - Colloquium voor doctorandi en habilitandi 2021. 2021. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Effe nog eens zeggen : de weggelaten klanken in het Nederlands – de afgebroken bruggen voor een Tsjech? Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 35, č. 1, s. 109-118. ISSN 1803-7380. doi:10.5817/BBGN2021-1-7. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Dutch Studies in Moravia. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2021, roč. 2021, č. 1, s. 42-54. ISSN 1805-3742. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta a Veronika HORÁČKOVÁ. Literary Translations After the Velvet Revolution. Czech and Slovak Journal of Humanities. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 54 - 62. ISSN 1805-3742. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Inleding tot fonetiek en fonologie. In přednáška pro vyučující a studenty na Univerzitě v Zagrebu. 2021. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Reductieprocessen in het Nederlands. Een knelpunt voor de Tsjechische NVT-student? In Doctorandi- en habilitandicolloquium in Berlijn. 2020. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Vertaling als adaptatie – een kroket en een worstje – hetzelfde of toch anders?: een lezing en een reeks seminaars. In The Summer School Vertalen en/als adaptatie. 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Praktická fonetika nizozemštiny 1 - 12. 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Úvod do fonetiky a fonologie 1 - 8. 2020. info
 • KOSTELECKÁ, Marta a Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. PhD-conferentie voor neerlandici. 2019. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Veronika HORÁČKOVÁ a Lenka ŽÁRSKÁ. Prezentace překladu: Spolu alejí Evropy v rámci Týdne humanitních věd 2019. In Týden humanitních věd FF MU, Brno, 18. - 22. 11. 2019. 2019. ISBN 978-80-244-5505-1. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2019. 172 s. ISBN 978-80-210-9512-0. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Benjamin BOSSAERT a Marketa ŠTEFKOVÁ. Het Regionaal colloquium neerlandicum "Bruggen slaan" van Comenius, Vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa. Brünner Beträge zur Germanistik und Nordistik. 2019, roč. 2019, č. 2, s. 5-6. ISSN 1803-7380. URL URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Samen op de laan van Europa - samen op weg naar een Tsjecho-Slowaakse vertaling. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33, č. 2, s. 123-124. ISSN 1803-7380. doi:10.5817/BBGN2019-2-11. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Het Tsjechisch Nederlands in de oren van de Nederlandse en Vlaamse moedertaalsprekers. In DoHa colloquium, Praha, 7. 3. 2018. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Praktická fonetika nizozemštiny 1,2,3. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - vokály a diftongy. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny - konsonanty. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Consumptie en consumerism - Selectie, Consumptie, Productie, Wisselwerking, Globalisering. In DCC - Summer School Literature and Identity, University of Vienna. 2018. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Zuzanna CZERWONKA-WAJDA a Roland NAGY. Uitspraakonderwijs in Centraal-Europees context anno 2018. Articulatory Settings in het NVT-uitspraakonderwijs in Tsjechië. In 20e Colloquium Neerlandicum, Nederlands in Beweging, 27.-30. 8. 2018, Leuven, Belgie. 2018. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Inleiding. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 31, č. 1, 5-6. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 5-6. ISSN 1803-7380. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Artikulační báze nizozemštiny a češtiny. In Týden humanitních věd na FF MU, Brno. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny 1 - vokalický inventář. In Studium generale, UP Olomouc. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Srovnávací fonetika nizozemštiny a češtiny 2 - konsonantický inventář a asimilace. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta a Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD. Comenius Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten. In Roczniki Humanistyczne 5. 2016. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. De struikelblokken van de uitspraak van het Nederlands bij Tsjechische studenten. Roczniky Humanystyczne. Lublin, 2016, roč. 64, č. 5, s. 83-93. ISSN 0035-7707. doi:10.18290/rh.2016.64.5s-6. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Večeře. Ostrava: Národní divadlo Moravskoslezské, 2014. URL info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Articulatory settings in het Nederlands en in het Tsjechisch. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1-2, s. 11-23. ISSN 1803-7380. info
 • SPĚVÁKOVÁ, Dana a Marta KOSTELECKÁ. In memoriam mevrouw Emmy Máčelová - van den Broecke. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1-2, s. 5-8. ISSN 1803-7380. info
 • KOSTELECKÁ, Marta, Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD a Martina VELIKÁ. Vertaalatelier Brno. 2012. info
 • KOSTELECKÁ, Marta. Articulatory settings van vocalen in het Tsjechisch en het Nederlands. In Wilken Engelbrecht a Bas Hamers. Neerlandistische ontmoetingen, Trefpunt Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 263 - 272. ISBN 978-80-244-2712-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Bibliografie - Překlady vlámských autorů. Praha: Občanské sdružení Splav!,, 2009. 3 s. ISSN 1802-4734. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Over de grens kijken: assimilatie in het Tsjechisch en het Nederlands. In Acta universitatis Palackianae Olomucensis Faculatas Philosophica, Philologica 98 - 2008,Neerlandica IV, De beste vriend van de zomercursus. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 95 - 102. ISBN 978-80-244-1971-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. "Wat bedoel je, een ei of een ui?" De rol van fonetiek in de verwerving van het Nederlands bij Tsjechen. AMOS-ETVN. 2008, roč. 5, č. 1, 8 s. ISSN 0000-0000. URL info
 • ANDREASOVÁ, Alexandra, Marta KOSTELECKÁ, Sofie Rose-Anne W. ROYEAERD a Martina LOUČKOVÁ. Comenius Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur. 2008. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De mogelijkheden en grenzen van het gebruik van de fonetische transcriptie bij de verwerving van het Nederlands. In Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit op 20, 21 en 22 september 2007. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 69-78, 9 s. ISBN 978-80-7308-252-9. info
 • ŠTIFTEROVÁ, C., Marta KOSTELECKÁ a H. VYKOUPILOVÁ. I. Česko-nizozemský terminologický seminář. Praha: Šel, s.r.o., 2007. Soudní tlumočník 1/2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Bibliografie k tématu. Praha: Občanské sdružení Splav!, 2007. 3 s. Plav. ISSN 1802-4734. bibliografie info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De weduwnaar. první. Brno: Jota, 2007. ISBN 978-80-7217-485-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. De vijver der gezonken babylijkjes. první. Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • ANDREASOVÁ, Alexandra, Marta KOSTELECKÁ a Martina LOUČKOVÁ. Akt proměny je zahalen tajemstvím. první. Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta a Martina LOUČKOVÁ. Ples knihy anebo Kterak bál básníků ovládl nizozemský literární svět. Praha: Občanské sdružení Splav, 2007. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. "Wat bedoel je, een ei of een ui?" De rol van fonetiek bij de verwerving van het Nederlands bij Tsjechen. In Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse Context. Handelingen doctorandicolloquium. Bratislava: Universita Komenského, 2006. s. 143-150, 7 s. ISBN 978-80-89137-31-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Marta. Komt een vrouw bij de dokter. první. Brno: Jota, 2006. ISBN 80-7217-437-1. info

27. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info