Mgr. Oldřich Tristan Florian


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita
Volební a mandátová komise ASMU Masarykova univerzita

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 439528
Interní informace Portál MU IS MU