Mgr. Oldřich Tristan Florian


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Oldřich Tristan Florian
 • Narozen 8. 9. 1994 ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Celý život však žije v Brně.
Vzdělání
 • 2019 – současnost: (Ph.D.) Teorie práva, LAW MUNI
 • 2020 – současnost: (Mgr.) Informační bezpečnost, FI MUNI
 • 2014 – 2019: (Mgr.) Právo a právní věda, LAW MUNI
 • 2012 – 2013: CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie
 • 2010 – 2014: SPŠEIT Purkyňova 97, IT – programování a databáze
Činnosti
 • 2018: pomocník v Občanské poradně Brno
 • 2017: učitel u dTest (StreetLaw)
 • 2016 – 2018: tvůrce u BroadBandTV
 • 2016 – současnost: partner YouTube (YPP)
Akademická samospráva
 • 2018 – 2019: místopředseda Studentské komory Akademického senátu LAW MUNI
 • 2018 – 2019: člen Disciplinární komise LAW MUNI
 • 2018 – současnost: člen Volební a mandátové komise Akademického senátu MUNI
 • 2018 – současnost: člen Akademického senátu MUNI
 • 2017 – 2019: člen Akademického senátu LAW MUNI
Spolky
 • 2015 – 2017: místní koordinátor European Students for Liberty
 • 2014 – současnost: herec v univerzitním divadelním spolku ĎAS
 • 2014 – současnost: člen Mensy ČR
Publikace, příspěvky a projekty
 • FLORIAN, Oldřich Tristan. The Reasons for Rejecting Human Rights. In SILPEM: Theories of Human Rights. 2020. info
 • FLORIAN, Oldřich. Morální neshoda mezi libertariany a socialisty. In Teoreticko-právní workshop: dělba moci a jiné aktuální problémy teorie a filosofie práva. 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Cena děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity: za vítěznou práci v sekci ústavního práva XX. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti (2017/2018). : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Univerzální zvířecí práva a jejich zdůvodnění. In Weyrovy dny právní teorie 2018. 2018. info
 • VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Jaroslav BENÁK, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Ladislav VYHNÁNEK, Oldřich FLORIAN, John Altair GEALFOW, Jana KOKEŠOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Jakub VALC, Sára WRANOVÁ a Kateřina MATUŠKOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2018. 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Weyrovy dny právní teorie 2018. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 8, s. 699-700. ISSN 0231-6625. info
 • FLORIAN, Oldřich. Druhé místo v VIII. ročníku Česko-slovenského kola soutěže ve SVOČ v sekci Teorie práva, ústavní právo, lidská práva. : Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2018. info
 • FLORIAN, Oldřich. Proč pouze lidská? Potíže s univerzalitou lidských práv. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 11, s. 956-969. ISSN 0231-6625. info
 • FLORIAN, Oldřich. Zdůvodnění libertariánské filosofie. In Teoretický a ústavnoprávny workshop. 2017. info

5. 3. 2020