prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6629
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav chemie, Masarykova Univerzita
  Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: Ph.D. Iowa State University, Ames, IA, USA. Analytická Chemie, Edward S. Yeung
 • 1992: Mgr. Masaryk University, Brno, Czech Republic. Analytická Chemie, Lumír Sommer
Přehled zaměstnání
 • 2014 - nyní: Profesor, Masarykova Univerzita, Brno
 • 2007 - 2014: Docent, Masarykova Univerzita, Brno
 • 1999 - 2006: Odborný asistent, Masarykova Univerzita, Brno
 • 1998 - 2000: Vědecký pracovník, Barnett Institute, Boston, MA, USA
 • 1997 - 1998: Postdoktorant, Barnett Institute, Boston, MA, USA
 • 1993 - 1997: Odborný asistent, Iowa State University, Ames, IA, USA
 • 1993: Asistent pro výuku, Iowa State University, Ames, IA, USA
Pedagogická činnost
 • Hmotnostní spektrometrie biomolekul
 • Trendy v analytické chemii
 • Doctoral field seminars of analytical chemistry
 • Molekulová luminescence: Vybrané instrumentální techniky
 • Analytická chemie II: Hmotnostní spektrometrie
 • Analytická chemie III: Miniaturizace, Hyphenated techniques
 • Metody chemického výzkumu: Luminiscence, LC - MS
 • Speciální metody - lab. cvičení: MALDI TOFMS, CE-LIF
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hmotnostní spektrometrie MALDI, SALDI, ICP - instrumentace a aplikace
 • Zobrazovací hmotnostní spektrometrie
 • Analýza a analytické aplikace nanomateriálů
 • Návrh a konstrukce instrumentace pro analytickou a bioanalytickou chemii: hmotnostní spektrometry, rozhraní pro vstup vzorků a spojení hmotnostních spektrometrů se separačními technikami, optické detektory, automatizace analýz
 • Kapilární elektroforéza
 • Biologické aplikace: metaloproteiny, proteiny, zeleně fluoreskující protein, fluorescenční derivatizace, oligosacharidy
Akademické stáže
 • 1997 - 2000: Barnett Institute, Boston, MA, USA
Univerzitní aktivity
 • Předseda oborové komise doktorského studia analytické chemie a člen komisí pro státní doktorské zkoušky na dalších univerzitách v ČR
Mimouniverzitní aktivity
 • Předseda sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci od 2013
 • Člen rozšířené redakční rady ACS Analytical Chemistry od 2020
 • Člen rozšířené redakční rady ACS Au Measurement Science od 2021
 • Člen panelu 206 GAČR 2011-2014 a od 2021
 • Člen České společnosti chemické
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: Cena Vladimíra Hanuše
 • 2013: Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery v kategorii hmotnostní spektrometrie (korespondenční autor)
 • 2012: 1. cena v kategorii “Inovativní nápad”, Česká inovace
 • 2012: Cena rektora MU za Tvůrčí čin
 • 1997: Giessenova cena za výzkum, Barnett Institute
 • 1996: Cena za doktorantský výzkum, Iowa State University
 • 1993 - 1996: Stipendium Iowa State University
 • 1992: Stipendium Masarykovy Univerzity
Vybrané publikace
 • KOKTAVÁ, Monika, Vadym PRYSIAZHNYI, Jan PREISLER a Antonín BEDNAŘÍK. Comparison of Cu+, Ag+, and Au+ Ions as Ionization Agents of Volatile Organic Compounds at Subatmospheric Pressure. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. New York: Springer, 2024, roč. 35, č. 2, s. 307-316. ISSN 1044-0305. doi:10.1021/jasms.3c00370. URL info
 • PRYSIAZHNYI, Vadym, Antonín BEDNAŘÍK, Michal ŽALUD, Veronika HEGROVÁ, Jan NEUMAN a Jan PREISLER. Fate of Gold Nanoparticles in Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry: Toward the Imaging of Individual Nanoparticles. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. American Chemical Society, 2023, roč. 34, č. 4, s. 570-578. ISSN 1044-0305. doi:10.1021/jasms.2c00300. URL info
 • ŽALUD, Michal, Vadym PRYSIAZHNYI, Antonín BEDNAŘÍK a Jan PREISLER. Detection of Single Ag Nanoparticles Using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. American Chemical Society, 2023, roč. 34, č. 7, s. 1459-1466. ISSN 1044-0305. doi:10.1021/jasms.3c00137. URL info
 • GOMEZ PEREZ, Inmaculada Jennifer, Manuel Vázquez SULLEIRO, Anna DOLEČKOVÁ, Naděžda PIZÚROVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Antonín BEDNAŘÍK, Jan PREISLER, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Structure elucidation of multicolor emissive graphene quantum dots towards cell guidance. Materials Chemistry Frontiers. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, roč. 6, č. 2, s. 145-154. ISSN 2052-1537. doi:10.1039/d1qm01126j. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Vadym PRYSIAZHNYI, Dominika BEZDEKOVÁ, Jens SOLTWISCH, Klaus DREISEWERD a Jan PREISLER. Mass Spectrometry Imaging Techniques Enabling Visualization of Lipid Isomers in Biological Tissues. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2022, roč. 94, č. 12, s. 4889-4900. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.1c05108. URL info
 • KOKTAVÁ, Monika, Jan VALÁŠEK, Dominika BEZDEKOVÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, Barbora ADAMOVÁ, Petr BENEŠ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Michal HENDRYCH, Petr VLČEK, Jan PREISLER a Antonín BEDNAŘÍK. Metal Oxide Laser Ionization Mass Spectrometry Imaging of Fatty Acids and Their Double Bond Positional Isomers. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2022, roč. 94, č. 25, s. 8928 - 8936. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.2c00551. URL info
 • PLESKUNOV, Pavel, Vadym PRYSIAZHNYI, Daniil NIKITIN, Tereza KOŠUTOVÁ, Miroslav CIESLAR, Ivan GORDEEV, Zdeněk KRTOUŠ, Suren ALI-OGLY, Ján ŠOMVÁRSKY, Mariia PROTSAK, Kateryna BILIAK, Ksenia KISHENINA, Antonín BEDNAŘÍK, Milan DOPITA, Jan PREISLER a Andrei CHOUKOUROV. Magnetron-Sputtered Niobium Nanoparticles for Molecular Imaging of Brain Tissues through Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. ACS Applied Nano Materials. American Chemical Society, 2022, roč. 5, č. 9, s. 12865-12875. ISSN 2574-0970. doi:10.1021/acsanm.2c02734. URL info
 • HENDRYCH, Michal, Kamila ŘÍHOVÁ, Barbora ADAMOVÁ, Vojtěch HRADIL, Marek STIBOREK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Jana VAŠÍČKOVÁ, Petr BENEŠ, Jan ŠMARDA, Viktor KANICKÝ, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Disulfiram increases the efficacy of 5-fluorouracil in organotypic cultures of colorectal carcinoma. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY. Paris: ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 2022, roč. 153, September 2022, s. 1-15. ISSN 0753-3322. doi:10.1016/j.biopha.2022.113465. URL info
 • STIBOREK, Marek, Lenka JINDŘICHOVÁ, Stanislava MELIORISOVÁ, Antonín BEDNAŘÍK, Vadym PRYSIAZHNYI, Jiří KROUPA, Pavel HOUŠKA, Barbora ADAMOVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Infrared Laser Desorption of Intact Nanoparticles for Digital Tissue Imaging. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2022, roč. 94, č. 51, s. 18114-18120. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.2c05216. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Vadym PRYSIAZHNYI a Jan PREISLER. Metal Ionization in Sub-atmospheric Pressure MALDI Interface: A New Tool for Mass Spectrometry of Volatile Organic Compounds. Analytical Chemistry. 2021, roč. 93, č. 27, s. 9445-9453. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.1c01124. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Jan PREISLER, Dominika BEZDEKOVÁ, Markéta MACHÁLKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, Eugene MOSKOVETS, Jens SOLTWISH a Klaus DREISEWERD. Ozonization of Tissue Sections for MALDI MS Imaging of Carbon-Carbon Double Bond Positional Isomers of Phospholipids. Analytical Chemistry. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 92, č. 9, s. 6245-6250. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.0c00641. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Markéta MACHÁLKOVÁ, Eugene MOSKOVETS, Kateřina COUFALÍKOVÁ, Pavel KRÁSENSKÝ, Pavel HOUŠKA, Jiří KROUPA, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Jan ŠMARDA a Jan PREISLER. MALDI MS Imaging at Acquisition Rates Exceeding 100 Pixels per Second. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. New York: Springer, 2019, roč. 30, č. 2, s. 289-298. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-018-2078-8. Full Text info
 • MICHÁLEK, Jan, Karel ŠTĚPKA, Michal KOZUBEK, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Barbora PAVLATOVSKÁ, Markéta MACHÁLKOVÁ, Jan PREISLER a Adam PRUŠKA. Quantitative Assessment of Anti-Cancer Drug Efficacy From Coregistered Mass Spectrometry and Fluorescence Microscopy Images of Multicellular Tumor Spheroids. Microscopy and Microanalysis. Cambridge University Press, 2019, roč. 25, č. 6, s. 1311-1322. ISSN 1431-9276. doi:10.1017/S1431927619014983. URL info
 • MACHÁLKOVÁ, Markéta, Barbora PAVLATOVSKÁ, Jan MICHÁLEK, Adam PRUŠKA, Karel ŠTĚPKA, Tereza NEČASOVÁ, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Michal KOZUBEK, Jan ŠMARDA, Jan PREISLER a Jarmila NAVRÁTILOVÁ. Drug Penetration Analysis in 3D Cell Cultures Using Fiducial-Based Semiautomatic Coregistration of MALDI MSI and Immunofluorescence Images. Analytical Chemistry. American Chemical Society, 2019, roč. 91, č. 21, s. 13475-13484. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.9b02462. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Jan KUTA, Dai Long VU, Karolína RANGLOVÁ, Pavel HROUZEK, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Thin-layer chromatography combined with diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry for the determination of selenomethionine and selenocysteine in algae and yeast. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 1533, JAN, s. 199-207. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2017.12.017. URL info
 • MACHÁLKOVÁ, Markéta, Jan SCHEJBAL, Zdeněk GLATZ a Jan PREISLER. A label-free MALDI TOF MS-based method for studying the kinetics and inhibitor screening of the Alzheimer’s disease drug target beta-secretase. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Německo: Springer, 2018, roč. 410, č. 28, s. 7441-7448. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-018-1354-6. URL info
 • NEHYBOVÁ, Tereza, Jan ŠMARDA, Lukáš DANIEL, Marek STIBOREK, Viktor KANICKÝ, Ivan SPASOJEVIČ, Jan PREISLER, Jiří DAMBORSKÝ a Petr BENEŠ. Wedelolactone Acts as Proteasome Inhibitor in Breast Cancer Cells. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2017, roč. 18, č. 4, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms18040729. URL info
 • COUFALÍKOVÁ, Kateřina, Iva BENEŠOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. LC coupled to ESI, MALDI and ICP MS - A multiple hyphenation for metalloproteomic studies. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 968, May, s. 58-65. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2017.03.016. info
 • BENEŠOVÁ, Iva, Kristýna DLABKOVÁ, František ZELENÁK, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Direct Analysis of Gold Nanoparticles from Dried Droplets Using Substrate-Assisted Laser Desorption Single Particle-ICPMS. Analytical Chemistry. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 88, č. 5, s. 2576-2582. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/acs.analchem.5b02421. info
 • PABST, Martin, Iva BENEŠOVÁ, Stephan R FAGERER, Mathias JACOBSEN, Klaus EYER, Gregor SCHMIDT, Robert STEINHOFF, Jasmin KRISMER, Fabian WAHL, Jan PREISLER a Renato ZENOBI. Differential Isotope Labeling of Glycopeptides for Accurate Determination of Differences in Site-Specific Glycosylation. Journal of Proteome Research. Washington: American Chemical Society, 2016, roč. 15, č. 1, s. 326-331. ISSN 1535-3893. doi:10.1021/acs.jproteome.5b00899. info
 • HODÁKOVÁ, Júlia, Jan PREISLER, František FORET a Petr KUBÁŇ. Sensitive determination of glutathione in biological samples by capillary electrophoresis with green (515 nm) laser-induced fluorescence detection. Journal of Chromatography A. AMSTERDAM: Elsevier, 2015, roč. 1391, April, s. 102-108. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2015.02.062. info
 • TOMALOVÁ, Iva, Pavla FOLTYNOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. MALDI MS and ICP MS Detection of a Single CE Separation Record: A Tool for Metalloproteomics. Analytical Chemistry. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 86, č. 1, s. 647-654. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/ac402941e. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Pavel KUBA, Eugene MOSKOVETS, Iva TOMALOVÁ, Pavel KRÁSENSKÝ, Pavel HOUŠKA a Jan PREISLER. Rapid Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Imaging with Scanning Desorption Laser Beam. Analytical Chemistry. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 86, č. 2, s. 982-986. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/ac402823n. URL info
 • VRBKOVÁ, Blanka, Vendula ROBLOVÁ, Edward S. YEUNG a Jan PREISLER. Determination of sterols using liquid chromatography with off-line surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 1358, 5 September, s. 102-109. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2014.06.077. URL info
 • FOLTYNOVÁ, Pavla, Antonín BEDNAŘÍK, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Diode laser thermal vaporization ICP MS with a simple tubular cell for determination of lead and cadmium in whole blood. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. England: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 29, č. 9, s. 1585-1590. ISSN 0267-9477. doi:10.1039/C4JA00113C. URL info
 • BEDNAŘÍK, Antonín, Iva TOMALOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Thin-layer chromatography combined with diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 1364, October, s. 271-275. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2014.08.069. URL info
 • TOMALOVÁ, Iva, Chia-Hsin LEE, Wen-Tsen CHEN, Cheng-Kang CHIANG, Huan-Tsung CHANG a Jan PREISLER. Analysis of the Formation Process of Gold Nanoparticles by Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. Journal of The American Society for Mass Spectrometry. NEW YORK: Springer, 2013, roč. 24, č. 2, s. 305-308. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-012-0541-5. info
 • FOLTYNOVÁ, Pavla, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2012, roč. 84, č. 5, s. 2268–2274. ISSN 0003-2700. doi:10.1021/ac202884m. URL info
 • HSIEH, Yi-Ting, Wen-Tsen CHEN, Iva TOMALOVÁ, Jan PREISLER a Huan-Tsung CHANG. Detection of melamine in infant formula and grain powder by surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley InterScience, 2012, roč. 26, č. 12, s. 1393-1398. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.6238. URL info
 • ŠOBOTNÍK, Jan, Thomas BOURGUIGNON, Robert HANUS, Z. DEMIANOVA, J. PYTELKOVA, M. MARES, Pavla FOLTYNOVÁ, Jan PREISLER, Josef CVACKA, Jana KRASULOVÁ a Y. ROISIN. Explosive Backpacks in Old Termite Workers. Science. WASHINGTON: AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE, 2012, roč. 337, č. 6093, s. 436. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1219129. URL info
 • CHEN, Wen-Tsen, Iva TOMALOVÁ, Jan PREISLER a Huan-Tsung CHANG. Analysis of Biomolecules through Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Employing Nanomaterials. Journal of the Chinese Chemical Society. Taipei, 2011, roč. 58, č. 6, s. 769-778. ISSN 0009-4536. doi:10.1002/jccs.201190120. info
 • RYVOLOVÁ, Markéta, Jan PREISLER, František FORET, Peter HAUSER, Pavel KRÁSENSKÝ, Brett PAULL a Mirek MACKA. Combined Contactless Conductometric, Photometric and Fluorimetric Single Point Detector for Capillary Separation Methods. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2010, roč. 82, č. 1, s. 129-135. ISSN 0003-2700. URL info
 • RYVOLOVÁ, Markéta, Jan PREISLER, Dermot BRABAZON, a Miroslav MACKA. Portable capillary-based (non-chip) capillary electrophoresis. Trends in Analytical Chemistry. 2010, roč. 29, č. 4, s. 339-353, 14 s. ISSN 0165-9936. info
 • FOLTYNOVÁ, Pavla, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Ondřej PEŠ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Jan ŠMARDA a Jan PREISLER. Substrate-assisted laser desorption inductively-coupled plasma mass spectrometry for determination of copper in myeloid leukemia cells. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. ENGLAND: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2010, roč. 25, č. 5, s. 662-668. ISSN 0267-9477. info
 • PEŠ, Ondřej a Jan PREISLER. Off-line coupling of microcolumn separations to desorption mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2010, roč. 1217, č. 55, s. 3966-3977, 11 s. ISSN 0021-9673. info
 • ONOFREJOVÁ, Lucia, Marta FARKOVÁ a Jan PREISLER. Quantification of Fructo-Oligosaccharides Based on the Evaluation of Oligomer Ratios using an Artificial Neural Network. Analytica Chimica Acta. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2009, roč. 638, č. 2, s. 191–197. ISSN 0003-2670. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Pavla JUNGOVÁ, Petr VAŇHARA, Jan PREISLER, Viktor KANICKÝ a Jan ŠMARDA. Copper ions regulate cytotoxicity of disulfiram to myeloid leukemia cells. International Journal of Molecular Medicine. Greece: Lychnia, Athens, Greece, 2009, roč. 24, č. 5, s. 661-670. ISSN 1107-3756. info
 • HÉGROVÁ, Blanka, Marta FARKOVÁ, Simona MACUCHOVÁ, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Investigation of relationships between barley stress peptides and beer gushing using SDS-PAGE and MS screening. Journal of Separation Science. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, roč. 32, č. 22, s. 1-7. ISSN 1615-9306. info
 • PEŠ, Ondřej, Pavla JUNGOVÁ, Radek VYHNÁNEK, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Off-Line Coupling of Capillary Electrophoresis to Substrate-Assisted Laser Desorption Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2008, roč. 80, č. 22, s. 8725–8732. ISSN 0003-2700. URL info
 • REIFFOVÁ, Katarina, Jana PODOLONIČOVÁ, Lucia ONOFREJOVÁ, Jan PREISLER a Radomíra NEMCOVÁ. Thin-layer Chromatography and Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometric Analysis of Oligosaccharides in Biological Samples. JPC-J. Planar Chromatogr.-Mod. TLC. 2007, roč. 20, č. 1, s. 19-25. ISSN 0933-4173. info
 • EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Petr KAŠPÁREK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Structural protein analysis of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 7, č. 1, s. 64-72. ISSN 1615-9853. [Abstract] [PDF] info
 • RYVOLOVÁ, Markéta, Petr TÁBORSKÝ, Patrik VRÁBEL, Pavel KRÁSENSKÝ a Jan PREISLER. Sensitive determination of erythrosine and other red food colorants using capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. Journal of Chromatography A. Holland: Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 1141, s. 206-211. ISSN 0021-9673. URL info
 • TALIAN, Ivan, Andrej ORIŇÁK, Jan PREISLER, Andreas HEILE, Lucia ONOFREJOVÁ, Dušan KANIANSKÝ a Heinrich ARLINGHAUS. Comparative TOF-SIMS and MALDI TOF-MS analysis on different chromatographic planar substrates. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, roč. 30, č. 16, s. 2570 - 2582. ISSN 1615-9306. info
 • VRÁBEL, Patrik, Petr TÁBORSKÝ, Markéta RYVOLOVÁ, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Sensitive Detection and Separation of Fluorescent Derivatives using Capillary Electrophoresis with Laser-Induced Fluorescence Detection with 532 nm Nd:YAG Laser. Journal of Luminescence. Holland: Elsevier, 2006, roč. 118, č. 2, s. 283-292. ISSN 0022-2313. URL info
 • RYVOLOVÁ, Markéta, Petr TÁBORSKÝ, Patrik VRÁBEL, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Derivatizace aminokyselin, peptidů a proteinů pro laserem indukovanou fluorescenční detekci v kapilární elektroforéze. Chemické listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2006, roč. 100, č. 3, s. 191-195, 6 s. ISSN 0009-2770. URL info
 • MOSKOVETS, Eugene, Jan PREISLER, H. S. CHEN, Tomáš REJTAR, Viktor ANDREEV a Barry L. KARGER. High-Throughput Axial MALDI-TOF MS Using a 2 kHz Repetition Rate Laser. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2006, roč. 78, č. 3, s. 912-919. ISSN 0003-2700. info
 • ZDRÁHAL, Zbyněk, Luděk EYER, Hana KONEČNÁ a Jan PREISLER. Charakterizace proteomu bakteriofága 812. Chemické listy. Praha: Asociace Českých chemických společností, 2005, roč. 99, č. 12, s. 962-966. ISSN 0009-2770. Full Text info
 • KARGER, Barry L., František FORET a Jan PREISLER. On-line and off-line deposition of liquid samples for matrix assisted laser desorption ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass spectroscopy. 2004. info
 • KARGER, Barry L., František FORET a Jan PREISLER. On-line and off-line deposition of liquid samples for matrix assisted laser desorption ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass spectroscopy. 2004. info
 • PREISLER, Jan, Ping HU, Barry, L. KARGER, Tomáš REJTAR a Eugene MOSKOVEETS. Capillary Array Electrophoresis-MALDI Mass Spectrometry Using a Vacuum Deposition Interface. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2002, roč. 74, č. 1, s. 17-25. ISSN 0003-2700. info
 • REJTAR, Tomas, Hu PING, Peter JUHASZ, Jennifer M. CAMPBELL, Marvin L. VESTAL, Jan PREISLER a Barry, L. KARGER. Off-Line Coupling of High-Resolution Capillary Electrophoresis to MALDI-TOF and TOF/TOF MS. Journal of Proteome Research. Washington, USA: ACS, 2002, roč. 1, č. 2, s. 171-179. ISSN 1535-3893. info
 • FORET, Frantisek a Jan PREISLER. Liquid phase interfacing and miniaturization in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2002, roč. 2, č. 4, s. 360-372. ISSN 1615-9853. info
 • KARGER, Barry, L., František FORET a Jan PREISLER. On-line liquid sample deposition interface for matrix assisted laser desorption ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass spectroscopy. 2001. info
 • PREISLER, J., P. HU, T. REJTAR a B. L. KARGER. Capillary electrophoresis - Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Using a vacuum deposition Interface. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2000, roč. 72, č. 20, s. 4785-4795. ISSN 0003-2700. info
 • PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Derivatization of Amino Acids for Enhanced IonYield in Laser Desorption/ Post-ionization Mass Spectrometry. Journal of Mass Spectrometry. John Wiley & Sons, Ltd., 1999, roč. 34, č. 5, s. 563-565. ISSN 1076-5174. info
 • PREISLER, J., F. FORET a B. L. KARGER. On-Line MALDI-TOF MS Using Continuous Vacuum Deposition Interface. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 1998, roč. 70, č. 24, s. 5278-5287. ISSN 0003-2700. info
 • PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Laser Photodissociation of Insulin Ions Generated by Matrix-Assisted Laser Desorption. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 1997, roč. 69, č. 21, s. 4390-4398. ISSN 0003-2700. info
 • PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Characterization of Non-Bonded Poly(Ethylene Oxide) Coating for Capillary Electrophoresis via Continuous Monitoring of Electroosmotic Flow. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 1996, roč. 68, č. 17, s. 2885-2889. ISSN 0003-2700. info
 • PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Characterization of Matrix-Assisted Laser Desorption Based on Absorption and Acoustic Monitoring. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1995, roč. 49, č. 12, s. 1826-1833. ISSN 0003-7028. info
 • JANČÁŘ, Luděk, Jan PREISLER a Lumír SOMMER. The Spectrophotometric Determination of Elements with Chromazurol S in the Presence of Cetyltrimethylammonium Bromide and Triton X-100. II. Multicomponent Spectrophotometric Determination of the Sum of the Rare Earth Elements, Aluminum, Iron and Thorium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1993, roč. 58, č. 7, s. 1509-1524. ISSN 0010-0765. info
 • PREISLER, Jan, Luděk JANČÁŘ a Lumír SOMMER. The Spectrophotometric determination of elements with Chromazurol S in the Presence of Cetyltrimethylammonium Bromide and Rare Earth Elements. I. The determination of the Sum of the Rare Earth Elements. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1993, roč. 58, č. 6, s. 1495-1508. ISSN 0010-0765. info

7. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info