prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6629
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 6. 2006
Datum ukončení řízení 1. 1. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Spojení separačních metod s hmotnostní spekrometrií MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionazation) vc proteomice
Oponenti habilitační práce Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (Univerzita obrany Hradec Králové)
Ing. Josef Čáslavský, CSc. (VUT Brno)
RNDr. Petr Novák, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (UP - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
RNDr. Josef Chmelík, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 5. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 10. 2013
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info