Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.,vdaná, 2 děti.
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2010: Ph.D. ze sociální politiky a sociální práce, „Pojetí přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků“ • 1995: Mgr. ze sociologie a sociální politiky a sociální práce, "Institucionalizace konzumu drog" • 1993: Bc. ze sociologie a sociální politiky a sociální práce, "Některé sociální a demografické údaje obyvatel penziónu" • 1990: střední ekonomická škola Uherské Hradiště
Přehled zaměstnání
 • 2010 až doposud odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU • 2013 až 2020: pracovník Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci, FSS MU • 2009 až 2020 statutární zástupkyně a ředitelka občanského sdružení Klíč pro rodinu • 2006 - 2009 asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU • 2007 - 2008 vedoucí projektu Asistence do rodin při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2006 - 2007 vedoucí Centra praktických studií při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2005 až 2006: koordinátorka Centra praktických studií při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2004 až 2005: vedoucí referátu, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna • 2000 - 2010 postgraduální studium sociální politiky a sociální práce • 1998 až 2005: mateřská dovolená • 1997 - 1998: ředitelka o.s. Občanská poradna Brno • 1995 - 1997: socioložka, Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna • 1990 - 1995: studentka, Katedra sociologie a sociální politiky a sociální práce MU v Brně
Pedagogická činnost
 • • Vedení týmů a jednotlivců • Vzdělávací supervize a koučink • Sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi • Asistence v ohrožených rodinách • Případová práce s rodinou • Odborná praxe a supervize v sociální práci pro bc. a mgr. studium • Teorie a metody sociální práce • Úvod do poradenství pro sociální pracovníky • Reflexivita v sociální práci
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020 - 2023 Tačr "Rodičovství za mřížemi" - TLO3000199 - Hlavní řešitelka
Akademické stáže
 • • 2014: týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku na Institut International des Droits de l´Enfant (Institut práv dítěte). • 2009: týden pobytu na Pontifical Council for Health Care Workers, Vatican City). • 2007: dva týdny pobytu v The University of York (Velká Británie). • 2007: týdenní pobyt na The University of Kassel (Německo). • 2006: týdenní pobyt v rámci odborné konference pořádané EASW v Parmě (Itálie). • 1998: jeden týden výcvikového pobytu v NACAB v Londýně
Mimouniverzitní aktivity
 • • 2013 až doposud členka koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně – expertka za cílovou skupinu: děti, mládež a rodiny. • 2011 až doposud členka Poradního sboru pro rodinu Statutárního města Brna. • 2009 až doposud supervizorka • 2009 až doposud zakladatelka a předsedkyně o. s. Klíč pro rodinu. • 2008–2011: členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. • 2006-2007: expertka v rámci participace na procesu Komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně.
Vybrané publikace
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů. In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021. info
 • ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči. 2019. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV. Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 65-77. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD. In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. s. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info

10. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info