Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.,vdaná, 2 děti.
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2010: Ph.D. ze sociální politiky a sociální práce, „Pojetí přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků“ • 1995: Mgr. ze sociologie a sociální politiky a sociální práce, "Institucionalizace konzumu drog" • 1993: Bc. ze sociologie a sociální politiky a sociální práce, "Některé sociální a demografické údaje obyvatel penziónu" • 1990: střední ekonomická škola Uherské Hradiště
Přehled zaměstnání
 • 2010 až doposud odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU • 2013 až 2020: pracovník Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci, FSS MU • 2009 až 2020 statutární zástupkyně a ředitelka občanského sdružení Klíč pro rodinu • 2006 - 2009 asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU • 2007 - 2008 vedoucí projektu Asistence do rodin při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2006 - 2007 vedoucí Centra praktických studií při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2005 až 2006: koordinátorka Centra praktických studií při Katedře sociální politiky a sociální práce na FSS MU • 2004 až 2005: vedoucí referátu, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna • 2000 - 2010 postgraduální studium sociální politiky a sociální práce • 1998 až 2005: mateřská dovolená • 1997 - 1998: ředitelka o.s. Občanská poradna Brno • 1995 - 1997: socioložka, Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna • 1990 - 1995: studentka, Katedra sociologie a sociální politiky a sociální práce MU v Brně
Pedagogická činnost
 • • Vedení týmů a jednotlivců • Vzdělávací supervize a koučink • Sociální práce s ohroženými rodinami a dětmi • Asistence v ohrožených rodinách • Případová práce s rodinou • Odborná praxe a supervize v sociální práci pro bc. a mgr. studium • Teorie a metody sociální práce • Úvod do poradenství pro sociální pracovníky • Reflexivita v sociální práci
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020 - 2023 Tačr "Rodičovství za mřížemi" - TLO3000199 - Hlavní řešitelka
Akademické stáže
 • • 2022: týdenní pobyt na The Catholic university of America ve Washingtonu. • 2014: týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku na Institut International des Droits de l´Enfant (Institut práv dítěte). • 2009: týden pobytu na Pontifical Council for Health Care Workers, Vatican City). • 2007: dva týdny pobytu v The University of York (Velká Británie). • 2007: týdenní pobyt na The University of Kassel (Německo). • 2006: týdenní pobyt v rámci odborné konference pořádané EASW v Parmě (Itálie). • 1998: jeden týden výcvikového pobytu v NACAB v Londýně
Mimouniverzitní aktivity
 • • 2022 členka Pracovní skupiny Zmocněnkyně pro lidská práva při Úřadu vlády pro děti uvězněných rodičů. • 2013 až doposud členka koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně – expertka za cílovou skupinu: děti, mládež a rodiny. • 2011 až doposud členka Poradního sboru pro rodinu Statutárního města Brna. • 2009 až doposud supervizorka • 2009 až 2021 zakladatelka a předsedkyně o. s. Klíč pro rodinu. • 2008–2011: členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. • 2006-2007: expertka v rámci participace na procesu Komunitního plánování sociálních služeb v městě Brně.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana za přínos veřejnosti.
Vybrané publikace
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ a Veronika SMUTNÁ. Needs of Children With Incarcerated Parents in Their Own Voice. Qualitative Social Work. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2024, roč. 23, č. 1, s. 11-25. ISSN 1473-3250. doi:10.1177/14733250221151030. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rozhovor do vysílání Věda Plus. Český rozhlas, 2024. s. od 43:11 do 50:44 minuty. Věda Plus. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Proč právě děti odsouzených rodičů? In Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2023. s. 9-16. Slon. ISBN 978-80-280-0437-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0437-2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Posouzení dopadů věznění rodiče na well-being dítěte. In Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2023. s. 16-26. Slon. ISBN 978-80-280-0437-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0437-2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Dopady věznění na well-being dítěte z pohledu dospělých a dětí. In Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2023. s. 28-57. Slon. ISBN 978-80-280-0437-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0437-2023. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Distanční studia jako příležitost vzdělávání v sociální práci. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Veronika SMUTNÁ a Žaneta DVOŘÁČKOVÁ. Rodičovství za mřížemi: sociální práce s dětmi odsouzených rodičů. 2023. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Hledání cest ze stínu vězení. In Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2023. s. 190-192, 5 s. Slon. ISBN 978-80-280-0437-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0437-2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Oběti, na které se zapomíná. 40 tisíc dětí má rodiče ve vězení. In Seznam zprávy. Seznam zprávy, 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti vězňů – budoucí kriminálníci? In Přednáška pro posluchače U3V. Brno: MUNI, 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Potřeby dětí uvězněných rodičů. In Český rozhlas Brno (publicistický rozhovor). Český rozhlas Brno, 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Zločin a trest - odpuštění a nový začátek. In Bez filtru - podcasty. Bez filtru podcast, 2023. s. 9.51 - 24.47 (minuty). URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti uvězněných rodičů nemusí končit za mřížemi, vysvětluje socioložka. Praha: MF Dnes, 2023. 1 s. Idnes Premium. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Sirotci justice. In MF Dnes - olomoucký kraj. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Nejmladší generace ve složitém světě. In Česká společnost očima FSS. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Udržitelnost rodinného well-beingu. In Kulatý stůl v rámci týdne pro rodinu. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Trauma of children of incarcerated parents. In International Responses to Traumatic Events; The Catholic University of America. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Enhancing the well-being of children of incarcerated parents through life coaching. In 9 th International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management - ICETM 2023. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti odsouzených rodičů. Brno: Rádio R, 2023. 17. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi. Regionální vysílán. Brno: Česká televize, 2023. Události v regionech. Vystoupení ve zprávách z regionu od 8.14 min do 9.06 info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivity Development Demonstrated in Examples of Field Placements of Social Work Students. In Rajendra Baikady, S.M. Sajid, Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. s. 391-408. Routledge Handbooks. ISBN 978-1-032-12607-4. doi:10.4324/9781032164946-30. Plná prezentace knihy i příslušné kapitoly. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Monika PUNOVÁ. Rodičovství za mřížemi - podpora dětí uvězněných rodičů. 2022. Webová stránka konference info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Na děti vězněných rodičů často zapomínáme, říká akademička. In časopis Atrium. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2022. Odkaz na článek v Atriu info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Výzkum odhaluje těžkosti „neviditelných obětí. Praha: Katolický týdeník, 2022. s. 10-10. Perspektivy. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rozhovor do vysílání Českého rozhlasu Plus - přímý vstup. Český rozhlas Plus, 2022. s. min 9:45:23 - 9:50:48. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Prospívání dětí odsouzených rodičů. In Akce Otevřený piknit na téma Zapomenuté děti. 2022. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Jsem dcerou kriminálnice. Praha: MF Dnes, 2022. s. 4-4. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vědci se v Brně zamýšleli, jak podpořit děti odsouzených osob. Brno: Rádio Proglas, 2022. Záznam z reportáže o konferenci "Rodičovství za mřížemi" info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2021, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06. časopis č. 4/2021 info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů. In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021. info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280. URL info
 • ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči. 2019. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV. Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 65-77. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD. In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. s. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info

11. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info