doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

docentka – Pediatrická klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4962, 4178
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Dagmar Procházková, 30.7.1965
Pracoviště
  • Pediatrická klinika LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno, Ambulance dědičných poruch metabolizmu
Funkce na pracovišti
  • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • r. 1983 - po maturitě na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně nastoupila na LF UJEP Brno, obor pediatrie, kterou ukončila v roce 1989 r.1992 atestace 1. stupně v oboru pediatrie r.1995 nádstavbová atestace v oboru lékařská genetika r.1999 atestace 2. stupně z pediatrie r. 2005 dokončení doktorandského studia na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně obhajobou disertační práce: Diagnostika a terapie dědičných poruch metabolizmu: Wilsonova choroba r. 2008 licence pro enterální a parenterální výživu SKVIMP ČLS JEP r. 2009 obhájila habilitační práci: klinické, genetické a biochemické aspekty Wilsonovy choroby, 12/2009 jmenována docentkou pro obor Pediatrie
Přehled zaměstnání
  • r.1989 - sekundární lékař na klinickém oddělení Výzkumného ústavu zdraví dítěte (VÚZD) v Brně r.1996 vedoucím Oddělení genetiky a cytologie VÚZD r.1998 vedoucí Klinické části VÚZD po zrušení VÚZD Brno (k 31.5.2002) - lékařka na 1. dětské interní klinice LF MU a FN Brno na ambulanci pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Černopolní 9, Brno. r. 2002 - odborný asistent na 1. dětské interní klinice LF MU Brno r.2005 revizní lékař-specialista pro obor lékařská genetika ve VZP ČR r.2009 docent na Pediatrické klinice LF MU
Pedagogická činnost
  • r. 2002 – 2009 - odborný asistent na 1. dětské interní klinice LF MU Brno r.2009 docent na Pediatrické klinice LF MU pregraduální výuka posluchačů LF MU: Specializace ve zdravotnictví - fyzioterapie a léčebná výživa, Optometrie, Výživa člověka Ošetřovatelství: Porodní asistence Všeobecné lékařství:obor pediatrie Od r. 2007 člen komise pro SRZ Všeobecné lékařství - obor Pediatrie LF MU Brno Od r. 2008 vedoucí bakalářské práce – Specializace ve zdravotnictví: Výživa člověka LF MU Brno Od r. 2009 člen Oborové rady pediatrie LF MU Brno
Vědeckovýzkumná činnost
  • specializuje se na dědičné poruchy metabolizmu
Mimouniversitní aktivity
  • Člen Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E. Purkyně, pracovní skupina pro biochemickou genetiku. Člen České pediatrické společnosti při ČLS J.E.Purkyně. Člen mezinárodní společnosti pro dědičné poruchy metabolismu – SSIEM. Člen mezinárodní pediatrické společnosti EAP. Projekty Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením MZ ČR: Centrum pro dědičné poruchy metabolismu v letech 2000 – 2004: D 187, D 46,D 154 ,N 46, N 31. Od r. 2001 dosud je členkou organizačního a programového výboru kongresu s mezinárodní účastí pod záštitou ČLS JEP, Společnosti lékařské genetiky: PRACOVNÍ DNY ,,Dědičné metabolické poruchy“.

17. 2. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info