MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.


telefon: 532 23 2966
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2966
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 46525
Interní informace Portál MU IS MU