doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.

docent – Chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2965
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Teodor Horváth, CSc.,
 • narozen 7. října 1953 ve Zlatých Moravcích (SK), ženatý, manželka MUDr. Marie, rozená Švancarová 3 děti - Jan, Richard, Terezie
Pracoviště
 • Chirurgická klinika FN-Bohunice, JIP2
  Jihlavská 20
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Hrudní chirurg
 • Docent chirurgie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1973 – 1975: Lékařská fakulta Komenského univerzity v Martině
 • 1975 – 1979: Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze
 • 1979: Promoce Medicinae Universae Doctor
 • 1983: I. atestace Obecná chirurgie
 • 1990: II. atestace Plicní / Hrudní chirurgie
 • 2000: Candidatus scientiarum (CSc.)
 • 2010: Docent chirurgie
Přehled zaměstnání
 • 1998 – : Chirurgická klinika FN Brno-Bohunice
 • 2001 – 2009: Masarykův onkologický ústav, Bronchologie, Brno
 • 1991 – 1998: Masarykův onkologický ústav, Chirurgické oddělení, Brno
 • 1990 – 1991: Kardiocentrum Brno
 • 1983 – 1990: Chirurgická klinika ILF Ústí nad Labem, Odd. Hrudní chirurgie
 • 1980 – 1983: Chirurgické oddělení OÚNZ Česká Lípa
 • 1979 – 1980: Vojenská posádka Jaroměř; Chirurgické odd. Nemocnice Jaroměř
 • 1979 – 1979: Chirurgická klinika FN Martin
Pedagogická činnost
 • Obecná chirurgie, hrudní chirurgie, pneumotorax, akutní chirurgická bronchoskopie, komplexní léčba rakoviny plic, lokální recidiva nádorů plic, diagnostická bronchoskopie, úrazy hrudníku, hrudní empyém, chirurgická léčba rakoviny plic, diagnostika bronchiální intraepiteliální neoplazie, dispenzarizace pacientů po operaci pro nádor plic
 • Doktorandi
 • MUDr Ladislav Mitáš
 • MUDr. Ing. Martin Sobotka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Autofluorescenční diagnostika bronchiální intraepiteliální neoplazie
 • Ekonomické aspekty onkochirurgické péče
 • Využití autofluorescenční (SAFE) bronchoskopie a imunohistochemie p21/Ki67 k rozlišení ložisek hodných zvláštní pozornosti s ohledem na karcinogenezu.
 • Plicní segmentektomie v řešení časných stadií rakoviny plic
Akademické stáže
 • 1987 – 1989: II. Chirurgická klinika Olomouc, CZ / M. Duda Chirurgie jícnu
 • 1990: Abt. Thoraxchirurgie Universitaet Halle, D / H. Neef, Pneumochirurgie
 • 1991: Abt. Chirurgie, Krankenhaus Kempten D / M. Neher , Obecná Chirurgie
 • 1991: Klinikum rechts der Isar, Muenchen D / R. Siewert, Chirurgie jícnu
 • 1991– 1992 Thorax- und Hyperbare-chirurgie, Graz A / G. Friehs, Hrudní chirurgie
 • 1995: Abt. Thoraxchirurgie Wangen D / H. Holdt, Pneumochirurgie
 • 1997: Tokyo Medical University JAP / H. Kato, Autofluorescenční bronchoskopie
 • 1998: Istituto dei Tumori Milano I / P. Spinelli, Fotodynamická léčba (PDT)
 • 1999: Tokyo Medical University, Tokyo JP / H. Kato, Autofluorescence a PDT
 • 2000: Tokyo Medical University, Tokyo JP / H. Kato, Časný nádor plic
 • 2002: Karolinska Istitutet, Stockholm S / G. Hillerdal, Pneumoonkologie
 • 2003: Tokyo Medical University,Tokyo JP / H. Kato, Časný nádor plic
 • 2008: Memorial Sloan – Kettering Cancer Center New York NY, USA / V. Rusch, Videoasistovaná a robotická hrudní chirurgie
Mimouniversitní aktivity
 • ČCHS Standardy léčebných chirurgických postupů C1 Maligní onemocnění plic
 • Editorial Board of Photodynamic Therapy and Photodiagnosis (Elsevier Science Journal) www.elsevier.com/locate/pdpdt
 • Board of Directors of International Photodynamic Association (IPA) www.ipa-net.org
 • Concept B CZ, Časná diagnostika: Program C34_CIS
Ocenění vědeckou komunitou
 • Poděkování ředitele Masarykova onkologického ústavu
 • Uznání Předsednictví České Pneumoftizeologické společnosti za přínos k péči o nemocné s plicními chorobami
 • Certificate of Appreciation Tokyo Medical University Japan
 • New York Academy of Sciences
 • Scientific Committee of 9th World Congress of International Photodynamic Association, Miyazaki, Japan; May 2003
 • Významné profesní úspěchy:
 • Zavedení autofluorescenční bronchoskopie v České Republice prvním přístrojem System SAFE-1000 v Evropě (1998).
 • Včlenění autofluorescenční bronchoskopie do českého systému zdravotní péče (2002).
 • Zakládající člen Editorial Board of the Journal Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (Elsevier, 2004).
 • Průkopník plicní segmentektomie v české pneumoonkologii (1999 -2009).
Vybrané publikace
 • MITÁŠ, Ladislav, Martin SOBOTKA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. ISBN 978-80-86793-11-5. info
 • HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Chirurgie plicních neuroendokrinních tumorů. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008. info
 • HRIVNÁK, Radoslav, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Teodor HORVÁTH a Jaroslav IVIČIČ. Spontánní pneumotorax - jako náhlá příhoda v chirurgii a jeho terapie. In Pelhřimovský chirurgický den 2008. 2008. info
 • HORVÁTH, Teodor, Martin SOBOTKA, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mojmír MOULIS, Barbora GARAJOVÁ, Jaroslav IVIČIČ, Radek LAKOMÝ, Karel STARÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Neuroendokrinní tumor plic. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7. info
 • SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Mária HORVÁTHOVÁ. Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Rizikové faktory komplikací v pneumoonkochirurgii. Kohorta 2003-2006. In XVI. západočeské pneumoonkologické dny. 2008. ISBN 978-80-7177-010-7. info
 • HORVÁTH, Teodor, Ladislav MITÁŠ, Martin SOBOTKA, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Radek LAKOMÝ, Stanislav ŠPELDA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Chirurgický pohled na neuroendokrinní nádor plic. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Pooperační komplikace u pacientů s plicní rakovinou. In XVII. morvskoslezské dny pneumologie. 2008. info
 • SOBOTKA, Martin, Teodor HORVÁTH, Ladislav MITÁŠ, Helena BARTOŇKOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ, Mária HORVÁTHOVÁ, Barbora GARAJOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA a Jindřich VOMELA. Solitární plicní opacita po operaci rakoviny tlustého střeva. In XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008. info
 • HORVÁTH, Teodor. Trendy v chirurgii plicní rakoviny. Přehled. In XVI.Moravskoslezské pneumologické dny. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005, 2006. In XVI. Moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2005 a 2006. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007. info
 • HORVÁTH, Teodor. Vývoj v chirurgické léčbě plicní rakoviny. In XV.Západočeské pneumoonkologické dny. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2007. s. 29. ISBN 978-80-7177-003-9. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. Kohorta 2003, 2005, 2006. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-7177-003-9. info
 • MITÁŠ, Ladislav, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Teodor HORVÁTH. Fluidothorax po resekci plic pro nádor. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007. info
 • HORVÁTH, Teodor. Moderní trendy v chirurgické léčbě plicní rakoviny. Přehled. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007. info
 • HORVÁTH, Teodor, Marta ČÍHALOVÁ, M. HORVÁTHOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Ladislav MITÁŠ, A. HORNIAK, A. CHARVÁTOVÁ, Ivo HANKE, Antonín KALA, A. STRATIL, Barbora GARAJOVÁ, Jitka MANNOVÁ, A. ZIMOVÁ, Jindřich VOMELA a Rostislav VYZULA. Solitární plicní opacita operovaných pro rakovinu prsu. In 1. setkání hrudních chirurgů. 2007. info
 • SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Spolupráce pneumologa a hrudního chirurga je neodmyslitelná bez dalších odborností. In X. setkání pneumologů. X. setkání pneumologů: X. setkání pneumologů, 2005. 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie HORVÁTHOVÁ. Úkol T0. Edukační sborník XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2005, roč. 29, č. 1, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. Lasery v medicíně, 2005. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, č. 3, s. 114. ISSN 0862-495X. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Logical response to early diagnosis means early therapy. Lasers in Surgery and Medicine. 2005, roč. 17, č. 17, 1 s. ISSN 0196-8092. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Early Diagnosis of lung cancer in the stage t0 a utopia or an imperative? 2005. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. QARC v pneumoonkologii. Respirace. 2005, roč. 2, č. 2, 1 s. ISSN 1211-572X. info
 • HORVÁTH, Teodor, Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ a T. HIRANO. Autofluorescence (safe) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining related to carcinogenesis. Photodynamic Therapy. Photodynamic Therapy: Photodynamic Therapy, 2004, roč. 1, č. 1, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. PDT a pohyb v pneumochirurgii. Stud. Pneumol. Phthiseol. 64/2. Stud. Pneumol. Phthiseol. 64/2: Stud. Pneumol. Phthiseol. 64/2, 2004, roč. 64, č. 2, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescenčná bronchoskopia detekuje v bielom svetle neviditeľnú bronchiálnu dyspláziu centrálnych dýchacích ciest. Rodí sa paradigma kuratívy bronchogénneho karcinómu? Respiro 6(1S),12; 2004. 2004, roč. 1, č. 1, 1 s. ISSN 1335-3985. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. T0. Sborník abstrakt XIII. MSD, Brno 2004.(ISSN1213-810X). 2004, roč. 13, č. 1, 1 s. ISSN 1213-810X. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Chirurgická pneumoonkologie, rozbor sond 97 03. In Edukační sborník XXVIII. BOD, 2004. Brno: Edukační sborník XXVIII. BOD, 2004. 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescence bod 2003 CZ. 2003. info
 • HORVÁTH, Teodor. Čas jít spolu. Prakt lék 83(3)150-152;2003. Čas jít spolu. Prakt lék 83(3)150-152;20: Prakt lék 83(3)150-152;20, 2003, roč. 83, č. 3, 1 s. ISSN 0032-6739. info
 • HORVÁTH, Teodor. Jiný úhel pohledu. Rozhl chir 82, 5;285-286.2003. 2003, roč. 82, č. 5, s. 285-286. ISSN 0035-9351. info
 • HORVÁTH, Teodor. Severská rapsodie. Klin onkol 16(1)35-36; 2003. Severská rapsodie. Klin onkol 16(1)35-36, 2003, roč. 16, č. 1, 1 s. ISSN 0862-495X. info
 • HORVÁTH, Teodor. Systémové řešení. Klin onkol 16(5); 231-232. 2003. Systémové řešení. Klin onkol, 2003, roč. 16, č. 5, 2 s. ISSN 0862-495X. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Autofluorescence (safe) bronchoscopy and p21/ki67 immunostaining utilizing to distinguish areas of particular attention related to carcinogenesis.Preliminary report. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. Eur Respir J 20 Suppl 38:71, 2002, roč. 20, č. 20, 1 s. ISSN 0903-1936. info
 • JANČÍKOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, A. KRPENSKÝ, Igor CHLADIL, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE a Teodor HORVÁTH. Diagnostika, léčba a sledování nemocných s intersticiálními plicními procesy (IPP). In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, 2001. s. 21. info
 • HORVÁTH, Teodor. Plicní chirurgie na startu do 21.století. . Rozhl Chir 80:3, 103-106;2001. 2001, roč. 80, č. 3, 4 s. info
 • VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Teodor HORVÁTH a Ivo HANKE. Role torakochirurga v traumatologii. In Traumatologické dny Pardubice 2000. Pardubice: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS J.E. Purkyně, 2000. 18 s. info
 • HORVÁTH, Teodor, Jindřich VOMELA a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. The change in early stage bronchial intraepithelial neoplasia(IEN) in uranium miners in a one-year period with special reference to autofluorescence endoscopy (SAFE-1000). Lung Cancer. 2000, roč. 29, č. 1, s. 225. ISSN 0169-5002. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Detection of bronchial neoplasia in uranium miners by autofluorescence endoscopy. Diag Therap Endoscopy. 1999, roč. 5, č. 1, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. Fotodynamická léčba (PDT) v bronchologii. Klin Onkol 12:5, 147-149. 1998. 1998, roč. 12, č. 5, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. Changing strategy. Klin Onkol 11:3,100;1998. 1998, roč. 11, č. 3, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. International Conference on Prevence and Early Diagnosis of Lung Cancer Varese, Italy, December 8-10,1998. Studia Pneum Phthis 59:1;45. 1998. 1998, roč. 59, č. 1, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Detection of Bronchial (pre-)Neoplasia in Uranium Miners by Autofluorescence Endoscopy(SAFE-1000). Proceedings of the International Conference on Prevention and Early Diagnosis of Lung Cancer .University of Insubria, Varese, I & University of Massachusetts Medical School, Boston, MA.Vol 1,180; 1998. 1998, roč. 1, č. 1, 1 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. Autofluorescenční diagnostika v bronchologii Autofluorescence diagnosis in bronchology. Klin Onkol 10:6.195-196;1997. 1997, roč. 10, č. 6, 2 s. info
 • HORVÁTH, Teodor. Trendy bronchologie. Prakt lék 78:3,114-115;1997. 1997, roč. 78, č. 3, 2 s. info
 • HORVÁTH, Teodor a M. MUDR. HORVÁTHOVÁ. State of bronchial mucosa in Czech uranium miners. The European Respiratory Journal, Volume 10, Suppl 25, 114s, P0758. 1997. 1997, roč. 10, č. 25, 1 s. ISSN 0904-1850. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR.HORVÁTHOVÁ. Akutní chirurgická bronchoskopie. 1990. info
 • HORVÁTH, Teodor a Marie MUDR. HORVÁTHOVÁ. Atelektáza, pneumothorax a hemothorax po plicní resekci. Plzeň lék Sborn, Suppl 61,. 1990, roč. 61, č. 1, s. 99-100. info

6. 9. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info