prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity


Kancelář: 328
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1038
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Molekulární biologie a genetika
Datum zahájení 29. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (VÚŽV Praha)
Ing. Josef Fulka, DrSc. (VÚŽV Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 1. 2010
Datum zasedání VR fakulty 27. 1. 2010
Datum zasedání VR MU 25. 5. 2010
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 8. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info