prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

profesor – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: B404
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7992
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 3. 2000
Datum ukončení řízení 1. 12. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Signature File Access Methods
Oponenti habilitační práce prof.Hans-Jorg Schek (Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jaroslav Zendula,CSc. (FEI VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FEI VUT Brno)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 11. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (FIT VUT Brno)
Dr. Keith G. Jeffery (RAL UK)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 6. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info