prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.


Kancelář: B404
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7992
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Signature File Access Methods
Datum zahájení 1. 3. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FEI VUT Brno)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (FI MU)
Oponenti prof.Hans-Jorg Schek (Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland)
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
doc. Ing. Jaroslav Zendula,CSc. (FEI VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2000
Datum zasedání VR fakulty 20. 11. 2000
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 26. 3. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (FIT VUT Brno)
Dr. Keith G. Jeffery (RAL UK)
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2002
Datum zasedání VR fakulty 18. 6. 2002
Datum zasedání VR MU 22. 10. 2002
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info