prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

přednosta kliniky – II. interní klinika


telefon: 543 182 252
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU II. interní klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Aprobační komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Vnitřní nemoci, Internal Diseases
Oborová rada Vnitřní lékařství, Internal Medicine
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU II. interní klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 502
Interní informace Portál MU IS MU