MUDr. Vítězslav Vít


telefon: 532 23 2309
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Urologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Urologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2309
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 51
Interní informace Portál MU IS MU