doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Mendelova univerzita
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 11. 2017
Datum ukončení řízení 1. 6. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Capillary Electrophoresis: A well-established method with a modern twist
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
Ing. Karel Klepárník, CSc. (Ústav analytické chemie AV ĆR, Brno)
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (STU v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (UACH AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info