prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

profesor – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03039
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5880
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Brno
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 5. 1999
Datum ukončení řízení 1. 6. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Úvod do fyziky hvězd
Oponenti habilitační práce RNDr.- Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
RNDr. Petr Harmanec, CSc. (AÚ KU Praha)
doc. RNDr. Jan Palouš, CSc. (MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Jan Palouš, DrSc. (MFF UK Praha)
doc.RNDr. Pavel Paluš, CSc. (MFF UKo Bratislava, SR)
doc.RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF UK Praha - Astronomický ústav)
prof. RNDr. Miroslav Vetešník, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2011
Datum ukončení řízení 16. 11. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2012
Složení komise
Předseda doc. Rikard von Unge, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr.- Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info