prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.


Kancelář: pav. 06/03039
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5880
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Brno
Obor habilitace Teoretická fyzika a astrofyzika
Habilitační práce (veřejná část) Úvod do fyziky hvězd
Datum zahájení 17. 5. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Jan Palouš, DrSc. (MFF UK Praha)
doc.RNDr. Pavel Paluš, CSc. (MFF UKo Bratislava, SR)
doc.RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF UK Praha - Astronomický ústav)
prof. RNDr. Miroslav Vetešník, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Oponenti RNDr.- Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
RNDr. Petr Harmanec, CSc. (AÚ KU Praha)
doc. RNDr. Jan Palouš, CSc. (MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2000
Datum zasedání VR fakulty 24. 5. 2000
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Teoretická fyzika a astrofyzika
Datum zahájení 10. 10. 2011
Složení komise
Předseda doc. Rikard von Unge, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr.- Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2012
Datum zasedání VR fakulty 28. 3. 2012
Datum zasedání VR MU 22. 5. 2012
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 16. 11. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info