prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

profesor – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03039
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5880
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.,
 • narozen 15. května 1947 v Brně, ženatý, bezdětný
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor teoretické fyziky a astrofyziky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: prof.,teoretická fyzika a astrofyzika
 • 2000: doc., teoretická fyzika a astrofyzika, Úvod do fyziky hvězd a hvězdných soustav, Masarykova univerzita, Brno
 • 1981: RNDr., astrofyzika, Studium pekuliární hvězdy CQ UMa, Univerzita Karlova, Praha
 • 1980: CSc., astrofyzika, Studium pekuliární hvězdy CQ UMa, Astronomický ústav ČSAV v Ondřejově
 • 1970: Mgr., fyzika, Rozšíření spektrálních čar, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1965: maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola, Koněvova, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2013 až doposud: Masarykova univerzita v Brně, profesor na plný úvazek
 • 2002-2012: Masarykova univerzita v Brně, docent na plný úvazek
 • 2001: Masarykova univerzita v Brně, docent
 • 1998-2000: Masarykova univerzita v Brně, odborný asistent
 • 1995-1998: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, odborný asistent
 • 1990-2001: Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, ředitel
 • 1972-1990: Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, odborný pracovník
 • 1970-1972: Vysoké učení technické v Brně, asistent
Pedagogická činnost
 • Vybrané kapitoly z astrofyziky 1/0
 • Fyzika horkých hvězd - přednáška 2/0
 • Proměnné hvězdy - přednáška 2/0
 • Praktická astrofyzika - základní kurz 2/4
 • Didaktika asttronomie - přednáška 2/0
 • Metody zpracování astrofyzikálních dat 2/0
 • Úvod do fyziky hvězd - kurz 3/1
 • Úvod do fyziky hvězdných soustav - kurz 3/1
 • Garant astronomické a astrofyzikální výuky v rámci studijního programu Fyzika
 • Bakalářské a ročníkové projekty studentů: J. Beneše, L. Bráta, J. Jarůška, M. Kyselého, Š. Ledvinky, P. Nováka, R. Nováka, A. Patáka, M. Poláškové, P. Řeháka, P. Sobotky, M. Zatloukala a M. Jagelky
 • Diplomová práce studentů: M. Zatloukala, I. Žampachové, J. Polstera a P. Zvěřiny a M. Jagelky
 • Školitel doktorského studijního programu pro obor teoretická fyzika a astrofyzika G. Szásze, M. Chrastiny a M. Jagelky
 • Školitelem Mgr. M. Chrastiny od r. 2005 do 2014, (úspěšně obhájil 2014), Mgr. Jiřího Duška od r. 2000 do 2002 (úspěšně obhájil v září 2002), Mgr. Martina Navrátila od r. 2003 do 2004 (ukončil studium), Mgr. Gabriela Szásze od r. 2005 do 2010 9ukončil studium)
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu Fyzika s účinností do konce roku 2005.
 • Předseda komise státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě MU v programu rigorózního řízení Fyzika, v oborech Fyzika plazmatu, Fyzika kondenzovaných látek, Teoretická fyzika a astrofyzika s účinností od 19.3.2009.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum chemicky pekuliárních hvězd
 • Výzkum proměnných hvězd, zejména pak zákrytových sz
 • Studium optických vlastností zemské atmosféry - astroklima
 • Zpracování astrofyzikálních pozorovacích dat všeho druhu
 • Didaktika výuky astrofyziky a astronomie
 • Hlavní řešitel projektu česko-slovenské mezivládní vědecko-technické spolupráce na léta 2002-3: "Komplexní výzkum chladných chemicky pekuliárních hvězd. Hlavní řešitel projektu GAČR č. 205/02/0445 - "Fyzika horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami" (2002-4). Řešitel doktorského projektu GAČR č. 205/03/H144 - "Fyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíru" (2003-7). Člen řešitelského týmu projektu GAČR č. 205/04/1267 "Okolohvězdné obálky horkých hvězd" (2004-6). Člen řešitelského týmu projektu GAČR č. 205/04/2063 "Fotometrický výzkum zákrytových dvojhvězd" (2004-6). Spoluřešitel čtyřletého doktorského projektu GAČR č. 205/08/H005: "Fyzika Slunce, hvězd a hvězdných soustav", řešitel podprojektu: Komplexní studium hvězd a hvězdných soustav.
 • Hlavní řešitel projektu česko-slovenské mezivládní vědecko-technické spolupráce na léta 2004-5 ME128: "Proměnnost chladných magnetických hvězd a její příčiny". Hlavní řešitel projektu česko-slovenské mezivládní vědecko-technické spolupráce na léta 2006-7. ME10: "Proměnnost chemicky pekuliárních hvězd hlavní posloupnosti". Hlavní řešitel projektu GAČR č. 205/06/0217 - "Nové postupy ve zpracování a interpretaci pozorování proměnných hvězd" (2006-8).
Universitní aktivity
 • Člen senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2002-5 a 2005-8.
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen komise pro udělování vědeckého titulu DSc. (od r. 2014 doposud)
 • Člen Vědecké rady astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově (od r. 1994-2006)
 • Člen Národního komitétu Mezinárodní astronomické unie
 • Člen atestačních komisí Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici a Astronomického ústavu AVČR v Ondřejově
 • Posuzovatel grantových projektů GAČR, GAAV, VEGA, MŠMT aj.
 • Oponent doktorských dizertačních a diplomových prací
 • 1994-1996: člen oborové komise č. 3 - Vědy o Zemi a vesmíru Grantové agentury AVČR
 • Člen Rady Sdružení hvězdáren a planetárií 2001-5
 • Člen redakčního kruhu časopisu Kozmos
 • Klarinetista a vedoucí skupiny dřev Symfonického orchestru železničářů (od 1967 do 2004)
 • Zakladatel a umělecký vedoucí souboru "Komorní dechová harmonie Brno, z.s." (od 1994)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: Planetka č. 11124 nese jméno Mikulášek
 • 2008: Laureát ceny České astronomické společnosti "Littera astronomica" za významný přínos zejména v popularizaci astronomie
 • 2015: Cena Františka Nušla, nejvyšší ocenění České astronomické společnosti za vědecký a pedagogický přínos
 • 2016: Zvolen Čestným členem České astronomické společnosti
Vybrané publikace
 • ROMANYUK, Zdeněk MIKULÁŠEK, Stefan HUEMMERICH, Ilya I. YAKUNIN, A. MOISEEVA, Jan JANÍK, Klaus BERNHARD, Jiří KRTIČKA, Ernst PAUNZEN, Miroslav JAGELKA, Miloslav ZEJDA a Martin VAŇKO. Magnetic field measurements of Kepler Ap/CP2 stars. Online. In Neiner, C., Weiss, W.W., Baade, D., Griffin, R.E., Lovekin, C.C., Moffat, A.F.J. Stars and their variability observed from space. Vienna, Austria: University of Vienna, 2020, s. 197-198. URL info
 • YAKUNIN, I. A., I. I. ROMANYUK, Zdeněk MIKULÁŠEK, Jan JANÍK, A. MOISEEVA a Stefan HÜMMERICH. Magnetic Fields of Newly-Identified MCP Stars in the Kepler Field. Azerbaijani Astronomical Journal. Shemakha: Azerbaijan National Academy of Sciences, 2020, roč. 2020, Vol. 15, no. 1, s. 93-96. ISSN 2078-4163. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Ernst PAUNZEN, Miloslav ZEJDA, Evgenij SEMENKO, Klaus BERNHARD, Stefan HUMMERICH, Jia ZHANG, Swetlana HUBRIG, Rainer KUSCHNIG, Jan JANÍK a Miroslav JAGELKA. Fine detrending of raw Kepler and MOST photometric data of KIC 6950556 and HD 37633. Bulgarian Astronomical Journal. Sofia: Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences, 2016, roč. 25, summer, s. 19-26. ISSN 1313-2709. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jan JANÍK, Jiří KRTIČKA, Miloslav ZEJDA a Miroslav JAGELKA. Preliminary Study of the Moderately Cool Chemically Peculiar Star BS Circini. In Kudryavtsev, D. O.; Balega, Yu. Yu.; Romanyuk, I. I. Physics and Evolution of Magnetic and Related Stars. 494. vyd. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2015, s. 189-196. ISBN 978-1-58381-873-2. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Ernst PAUNZEN, Martin NETOPIL a Miloslav ZEJDA. New Tools for Finding and Testing Weak Periodic Variability. In Kudryavtsev, D. O.; Balega, Yu. Yu.; Romanyuk, I. I. Physics and Evolution of Magnetic and Related Stars. 494. vyd. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2015, s. 320-330. ISBN 978-1-58381-873-2. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. Phenomenological modelling of eclipsing system light curves. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2015, roč. 584, december, s. "nestrankovano", 13 s. ISSN 1432-0746. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201425244. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Miloslav ZEJDA, Theodor PRIBULLA, Martin VAŇKO, SB QIAN a Li-Ying ZHU. The Concept of Few-Parameter Modeling of Eclipsing Binary and Exoplanet Transit Light Curves. In Rucinski, SM Torres, G Zejda, M. LIVING TOGETHER: PLANETS, HOST STARS, AND BINARIES. SAN FRANCISCO: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC, 2015, s. 176-180. ISBN 978-1-58381-877-0. info
 • JAGELKA, Miroslav a Zdeněk MIKULÁŠEK. Light Variations of Magnetic Chemically Peculiar Stars. In Balega, YY Romanyuk, II Kudryavtsev, DO. PHYSICS AND EVOLUTION OF MAGNETIC AND RELATED STARS. SAN FRANCISCO: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC, 2015, s. 230-238. ISBN 978-1-58381-873-2. info
 • PRVÁK, Milan, Jiří LIŠKA, Jiří KRTIČKA, Zdeněk MIKULÁŠEK a Theresa LUFTINGER. Modelling of variability of the chemically peculiar star phi Draconis. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2015, roč. 584, December, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1432-0746. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201526647. info
 • ZEJDA, Miloslav, Zdeněk MIKULÁŠEK, Sheng-Bang QIAN, Li-Ying ZHU, Marek WOLF, Petr ZASCHE, Jan JANÍK, Jiří LIŠKA a Marek SKARKA. Near-Contact Binaries in the Small Magellanic Cloud. In Rucinski, SM Torres, G Zejda, M. LIVING TOGETHER: PLANETS, HOST STARS, AND BINARIES. SAN FRANCISCO: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC, 2015, s. 223-225. ISBN 978-1-58381-877-0. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Theresa LUFTINGER a Miroslav JAGELKA. Visual and ultraviolet flux variability of the bright CP star theta Aurigae. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2015, roč. 576, april, s. "nestránkováno", 11 s. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201425097. info
 • ZHU, Li-Ying, Sheng-Bang QIAN, L.-Q. JIANG, Miloslav ZEJDA, Zdeněk MIKULÁŠEK a E.-G. ZHAO. Extremely Short-Period Contact Binaries. In Rucinski, SM Torres, G Zejda, M. LIVING TOGETHER: PLANETS, HOST STARS, AND BINARIES. 496. vyd. SAN FRANCISCO: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC, 2015, s. 200-203. ISBN 978-1-58381-877-0. info
 • QIAN, Sheng-Bang, Li-Ying ZHU, Wen-Ping LIAO, Miloslav ZEJDA, Zdeněk MIKULÁŠEK, E.F. LAJUS, Staszek ZOLA, X. ZHOU a Z. HAN. Planets and Brown Dwarfs Orbiting Evolved Binaries. In Rucinski, SM Torres, G Zejda, M. LIVING TOGETHER: PLANETS, HOST STARS, AND BINARIES. SAN FRANCISCO: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC, 2015, s. 388-393. ISBN 978-1-58381-877-0. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Miloslav ZEJDA, Marek CHRASTINA, Shengbang QIAN a Liying ZHU. Hi-fi phenomenological description of eclipsing binary light variations as the basis for their period analysis. In K. Pavlovski , A. Tkachenko and G. Torres. EAS Publications Series, Volume 64, 2013. Les Ulis (France): EAS, EDP Sciences, 2014, s. 299-302. ISBN 978-2-7598-1161-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/eas/1364041. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jan JANÍK, Marek CHRASTINA, Jiří LIŠKA a Miloslav ZEJDA. Discussion of results obtained by the Kwee-van Woerden method. In Katarzyna Bajan and Krzysztof Ziolkowski. Wykorzystanie malych teleskopow 2013. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie and Polskie Towarzystwo Milosnikow Astronomii, 2014, s. 185-189. ISSN 1230-2295. info
 • BAKIS, V., H. HENSBERGE, S. BILIR, H. BAKIS, F. YILMAZ, E. KITAN, O. DEMIRCAN, Miloslav ZEJDA a Zdeněk MIKULÁŠEK. Study of Eclipsing Binary and Multiple Systems in OB Associations. II. The Cygnus OB Region: V443 Cyg, V456 Cyg, and V2107 Cyg. The Astronomical Journal. IOP PUBLISHING LTD, 2014, roč. 147, č. 6, s. 149-161. ISSN 0004-6256. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0004-6256/147/6/149. info
 • QIAN, S.-B., L.-Q. JIANG, L.-Y. ZHU, Miloslav ZEJDA, Zdeněk MIKULÁŠEK, E. FENÁNDES-LAJÚS a N.-P. LIU. Binary systems at and beyond the short-period limit of WUMa systems. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranská Lomnica (Slovensko): Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2014, roč. 43, č. 3, s. 290-293. ISSN 1335-1842. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Jaroslav JANÍK, Miloslav ZEJDA, Gregory HENRY, Ernst PAUNZEN, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Juraj ZVERKO. Ap stars with variable periods. In G. Mathys, E. Griffin, O. Kochukhov, R. Monier, G. Wahlgren. Putting A Stars into Context: Evolution, Environment, and Related Stars. Moskva, Rusko: Pero, 2014, s. 270-278. ISBN 978-5-00086-273-5. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. Surprising variations in the rotational periods of CP stars CU Virginis and V901 Orionis. In Seminář stelárního oddělení AsÚ AV ČR v Ondřejově. 2012. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Analysis of the continual illuminaton measurement in the area of VSB-Technical University in Ostrava. GeoScience Engineering. Ostrava, 2012, roč. 58, č. 4, s. 28-34. ISSN 1802-5420. info
 • OGLOZA, W., J. M. KREINER, G. STACHOWSKI, B. ZAKRZEWSKI, Zdeněk MIKULÁŠEK a Miloslav ZEJDA. Eccentricity of Selected Eclipsing Systems. In Richards, M.T., Hubeny, I. FROM INTERACTING BINARIES TO EXOPLANETS: ESSENTIAL MODELING TOOLS. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2012, s. 61-62. ISBN 978-1-107-01982-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1743921311026895. info
 • HUBRIG, S., M. SCHOELLER, I. ILYIN, M. A. POGODIN, R. V. YUDIN, B. STELZER, C. R. COWLEY a Zdeněk MIKULÁŠEK. Magnetic Field Studies of Herbig Ae/Be Stars. AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, 2012, roč. 1429, 05/2012, s. 21-28. ISSN 0094-243X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.3701895. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Pavel ZVĚŘINA, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Miloslav ZEJDA. Magnetic Chemically Peculiar stars With Unsteady Periods. In I. I. Romanyuk, D. O. Kudryavtsev. Magnetic Stars. Proceedings of the International Conference, held in the Special Astrophysical Observatory of the Russian AS. Moskva: Special Astrophysical Observatory of the Russian AS, 2011, s. 52-60. ISBN 978-5-7422-3156-1. info
 • HUBRIG, Swetlana, Zdeněk MIKULÁŠEK, J. M. GONZÁLES, Marcus SCHÖLLER, I. ILYIN, M. CURÉ, Miloslav ZEJDA, Charles R. COWLEY, V. G. ELKIN, M. A. POGODIN a R. V. YUDIN. Rotationally modulated variations and the mean longitudinal magnetic field of the Herbig Ae star HD 101412. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2011, roč. 525, L4, s. 1-6. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201015806. info
 • BAKIS, Hicran, Volkan BAKIS, S. BILIR, Zdeněk MIKULÁŠEK, Miloslav ZEJDA, E. YAZ, Osman DEMIRCAN a I. BULUT. Study of eclipsing binary and multiple systems in OB associations. I. Orion OB1a - IM Monocerotis. PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN. 2011, roč. 63, č. 5, s. 1079-1091. ISSN 0004-6264. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Miloslav ZEJDA, Juraj ZVERKO, Swetlana HUBRIG, Jiří KRTIČKA, Pavel A. DUBOVSKÝ, Kosmas GAZEAS, Stanislaw ZOLA, Waldemar OGLOZA, Berhaditin ALBAYRAK, Marek CHRASTINA, Tomáš GRÁF, Jan JANÍK a Igor KUDZEJ. The Triple Star AR Aurigae. In I. I. Romanyuk, D. O. Kudryavtsev. Magnetic Stars. Proceedings of the International Conference, held in the Special Astrophysical Observatory of the Russian AS. Moskva: Special Astrophysical Observatory of the Russian AS, 2011, s. 431-434. ISBN 978-5-7422-3156-1. info
 • HUBRIG, Swetlana, Marcus SCHÖLLER, I. ILYIN, Charles R. COWLEY, Zdeněk MIKULÁŠEK, Beate STELZER, M. A. POGODIN, Ruslan V. YUDIN a M. CURÉ. Characterising the magnetic fields of the Herbig Ae/Be stars HD 97048, HD 150193, HD 176386, and MWC 480. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2011, roč. 536, A45, s. 1-8. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201117407. info
 • HUBRIG, Swetlana, Marcus SCHÖLLER, B. WOLFF, Charles, R. COWLEY, Michail, A. POGODIN, Ruslan, V. YUDIN, Beata STELZER, Zdeněk MIKULÁŠEK a I. ILYIN. Recent studies of magnetic fields in Herbig Ae/Be stars. Astronomische Nachrichten. Potsdam, Germany: Astrophysikalisches Institut Potsdam, 2011, roč. 332, 9-10, s. 1022-1026. ISSN 0004-6337. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/asna.201111607. info
 • ZVĚŘINA, Pavel a Zdeněk MIKULÁŠEK. Data Recognition and Virtual JD. In I. I. Romanyuk, D. O. Kudryavtsev. Magnetic Stars. Proceedings of the International Conference, held in the Special Astrophysical Observatory of the Russian AS. Moskva: Special Astrophysical Observatory of the Russian AS, 2011, s. 52-60. ISBN 978-5-7422-3156-1. info
 • HUBRIG, Swetlana, Zdeněk MIKULÁŠEK, J. M. GONZÁLES, Marcus SCHÖLLER, I. ILYIN, M. CURÉ, Miloslav ZEJDA, Charles R. COWLEY, V. G. ELKIN, M. A. POGODIN a R. V. YUDIN. The Exceptional Herbig Ae star HD 101412. In I. I. Romanyuk and D. O. Kudryavtsev. Magnetic Stars. Moskva, Rusko: EDP Sciences, 2011, s. 175-178. ISBN 978-5-7422-3156-1. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Miloslav ZEJDA, Jiří LIŠKA, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Iosif I. ROMANYUK a Dmitry O. KUDRYAVTSEV. Rotational deceleration and acceleration of magnetic CP stars CU Vir and V901 Ori. In KOLOS 2011. 2011. webovska adresa konference info
 • SZEIFERT, Thomas, Swetlana HUBRIG, Marcus SCHOLLER, Otto SCHUTZ, Beata STELZER a Zdeněk MIKULÁŠEK. The nature of the recent extreme outburst of the Herbig Be/FU Orionis binary Z Canis Majoris. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2010, roč. 509, L7, s. 1-4. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200913704. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽŇOVSKÝ, Gregory HENRY, Jan SKALICKÝ a Pavel ZVĚŘINA. The mechanism of the light variability of chemically peculiar stars. In Solar and Stellar Variability: Impact on Earth and Planets, IAUS 264. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 270-272. ISBN 978-0-521-76499-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1743921309992754. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Gregory W. HENRY, Stephan N. DE VILLIERS, Ernst PAUNZEN a Miloslav ZEJDA. HR 7355 - another rapidly braking He-strong CP star? Astronomy and Astrophysics. Paris: EDP Sciences, 2010, roč. 2010, č. 511, s. L7, 4 s. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200913832. info
 • ZHU, Liying, Shengbang QIAN, Zdeněk MIKULÁŠEK, Miloslav ZEJDA, Pavel ZVĚŘINA a Roger DIETHELM. Photometric Study of the Very Short Period Shallow Contact Binary DD Comae Berenices. Astronomical Journal. Springer Science+Business Media, 2010, roč. 140, č. 1, s. 215-223. ISSN 0004-6256. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0004-6256/140/1/215. info
 • SKOPAL, Augustin, Theodor PRIBULLA, Ján BUDAJ, A. A. VITTONE, L. ERRICO, Marek WOLF, K. OTSUKA, Marek CHRASTINA a Zdeněk MIKULÁŠEK. Transient Jets in the Symbiotic Prototype Z Andromedae. Astrophysical Journal. Chicago: University of Chicago Press, 2009, roč. 690, č. 2, s. 1222-1235. ISSN 0004-637X. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Miloslav ZEJDA, Michal CENIGA, Martin NETOLICKÝ, Tomáš GRÁF, Gregory W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, David BOHLENDER, Iosif V. ROMANYUK, Hrvoje BOŽIČ, Daniela KORČÁKOVÁ, Petr ŠKODA, Miroslav ŠLECHTA a Ilian Kh. ILIEV. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Gregory W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ZIZNOVSKY, Jan SKALICKÝ a Pavel ZVĚŘINA. The nature of the light variability of the silicon star HR 7224. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2009, roč. 37, č. 499, s. 567-577. ISSN 0004-6361. URL info
 • STELZER, Beate, Swetlana HUBRIG, S. ORLANDO, G. MICELA, Zdeněk MIKULÁŠEK a M. SCHÖLLER. The X-ray emission from Z Canis Majoris during an FUor-like outburst and the detection of its X-ray jet. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2009, roč. 2009, č. 499, s. 529-533, 4 s. ISSN 0004-6361. info
 • ZVERKO, Juraj, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Zdeněk MIKULÁŠEK, Jiří KRTIČKA, Ilian Kh. ILIEV, I. K. STATEVA, Iosif I. ROMANYUK a Dmitry O. KUDRYAVTSEV. The puzzling binary HD 143418. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2009, roč. 39, č. 506, s. 845-856. ISSN 0004-6361. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200912540. URL info
 • GRÁF, Tomáš, Zdeněk MIKULÁŠEK, Pavel ZVĚŘINA a Jiří KRTIČKA. Chemicky pekuliární hvězdy - zmalované slečny. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, Praha, 2009, roč. 59, č. 5, s. 292-295. ISSN 0009-0700. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Gabriel SZÁSZ a Jiří KRTIČKA. Open questions in the magnetic CP stars physics. In Seminář Astronomického ústavu Univerzity ve Vídni 19.10.2009, Vídeň, Rakousko. 2009. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Miloslav ZEJDA, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Juraj ZVERKO. AR Aurigae - an excellent O-C laboratory. In mezinárodní konference KOLOS'09, Sninské Rybníky, 3.-5.12.2009, Slovensko. 2009. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Miloslav ZEJDA. An excellent O-C laboratory AR Aurigae. In Česko-polský workshop o výzkumu proměnných hvězd Kraków'09, 9.10.2009. 2009. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování. Regionální skupina Ostrava, 2009, s. 260-265. ISBN 978-80-248-2087-3. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. Tři malá zamyšlení na téma: Hvězdy a my. Astropis. Praha: Společnost Astropis, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 10-15. ISSN 1211-0485. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Jiří KRTIČKA, Ilian Kh. ILIEV, Dmitry O. KUDRYAVTSEV, Tomáš GRÁF a Miloslav ZEJDA. An interacting binary with the subsynchronously rotating primary HD 143 418. In Astronomický seminář Univerzity v Canakkale 25.9.2009, Canakkale, Turecko. 2009. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽŇOVSKÝ a Pavel ZVĚŘINA. Rotationally modulated photometric variations of mCP stars -- theoretical aspects. In Proceedings of the CP#AP Workshop. Bratislava: Astronomicky ustav SAV, 2008, s. 369-374. ISBN 0-07-085615-X. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Juraj ZVERKO, G.W. HENRY, Jan JANÍK, I.I. ROMANYUK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Hrvoje BOŹIČ, Miloslav ZEJDA, Tomáš GRÁF a Martin NETOLICKÝ. The record-breaking rotational deceleration of the He strong CP star HD 37776 (V901 Ori). Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2008, roč. 38, č. 2, s. 429-430. ISSN 1335-1842. info
 • ZVERKO, Juraj, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Zdeněk MIKULÁŠEK a Ilian, Kh. ILIEV. 53 Aurigae revisited: a B9Mn + F0m composite spectrum. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2008, roč. 38, č. 2, s. 467-468. ISSN 1335-1842. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Tomáš GRÁF, Jiří KRTIČKA, Juraj ZVERKO a Jozef ŽIŽNOVSKÝ. mCP stars with photometrically simple behaviour. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2008, roč. 38, č. 2, s. 363-368, 2 s. ISSN 1335-1842. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, G.W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, David BOHLENDER, I.I. ROMANYUK, Jan JANÍK, Hrvoje BOŽIĆ, Daniela KORČÁKOVÁ, Miloslav ZEJDA, I.Kh. ILIEV, Petr ŠKODA, Miroslav ŠLECHTA, Tomáš GRÁF, Martin NETOLICKÝ a Michal CENIGA. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2008, roč. 2008, č. 485, s. 585-597. ISSN 0004-6361. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Gabriel SZÁSZ, Jiří KRTIČKA, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Miloslav ZEJDA a Tomáš GRÁF. Rotational periods of magnetic chemically peculiar stars. In XVI. Ulusal astronomi kongresi, V. Ulusal ögrenci astronomi kongresi. Canakkale - Turecko: Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yamlari, 2008, s. 908-920. ISBN 975-8100-33-5. info
 • ZEJDA, Miloslav, Zdeněk MIKULÁŠEK a Marek WOLF. Period study of TW Draconis. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2008, roč. 489, č. 1, s. 321-326. ISSN 0004-6361. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Gregory W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Jan JANÍK, Miloslav ZEJDA a Tomáš GRÁF. Record-breaking rotational braking of magnetic CP star V901 Ori. In Seminář Astronomické observatoře Čínské akademie věd v Kunmingu, ČLR. 2008. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Gregory W. HENRY a Miloslav ZEJDA. Record-breaking rotational braking of mCP star V901 Orionis. In Seminář Jihoafrické astrofyzikální observatoře v Kapském Městě, JAR. 2008. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Gregory W. HENRY, Juraj ZVERKO a Jozef ŽIŽNOVSKÝ. Stále záhadnější silikonová hvězda EE Draconis. In Seminář Astronomického ústavu SAV, Tatranská Lomnica, Slovensko, 15.8.2008. 2008. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jan JANÍK, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Miloslav ZEJDA, Martin NETOLICKÝ a Martin VAŇKO. On-line database of photometric observations of magnetic chemically peculiar stars. Astronomische Nachrichten. Potsdam, Germany: Astrophysikalisches Institut Potsdam, 2007, roč. 328, č. 1, s. 10-15, 12 s. ISSN 0004-6337. info
 • ZVERKO, Juraj, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Zdeněk MIKULÁŠEK a Ilian, Kh. ILIEV. Radial velocity determination by cross correlation function using a synthetic spectrum as the template and detecting component spectra in SB1 binaries. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2007, roč. 37, č. 1, s. 49-62. ISSN 1335-1842. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. Principal component analysis - an efficient tool for variable stars diagnostics. Astronomical and astrophysical transactions : the journal of the Soviet Astronomical Society. Belfast: The Universities Press, 2007, roč. 26, č. 1, s. 63-70. ISSN 1055-6796. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Juraj ZVERKO a Jozef ŽIŽŇOVSKÝ. The light variability of the helium strong star HD 37776 as a result of its inhomogeneous elemental surface distribution. Astronomy and Astrophysics. Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2007, roč. 39, č. 470, s. 1089-1098, 12 s. ISSN 0004-6361. URL URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jan JANÍK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Miloslav ZEJDA, Martin NETOLICKÝ, Martin VAŇKO, Pavel ZVĚŘINA, Blanka KUČEROVÁ, Michal CENIGA a Gabriel SZÁSZ. On-line database of photometric observations of magnetic chemically peculiar stars. In Physics of Magnetic Stars. Nizhnij Arkhyz, Russia: Special Astrophysical Observatory, Russia, 2007, s. 296-299. ISBN 5-91155-009-1. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Miloslav ZEJDA. The ZOO of uvby and Hp light curves of magnetic chemically peculiar stars. In Physics of Magnetic Stars. Nizhnij Arkhyz, Russia: Special Astrophysical Observatory, Russia, 2007, s. 300-309. ISBN 5-91155-009-1. URL info
 • ZEJDA, Miloslav a Zdeněk MIKULÁŠEK. Observational evidence of interacting processes in the system TW Draconis. Astronomical and astrophysical transactions : the journal of the Soviet Astronomical Society. Belfast: The Universities Press, 2007, roč. 26, č. 1, s. 125-128. ISSN 1055-6796. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Marek WOLF, Miloslav ZEJDA a Petra PECHAROVÁ. On methods for the light curves extrema determination. Astrophysics and Space Science. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2006, roč. 304, č. 1, s. 363-365. ISSN 0004-640X. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Miloslav ZEJDA a Ondřej PEJCHA. Codes Normles1 and Normles - light curve examination tools. Open European Journal on Variable Stars, Vol. 23, Proceedings of the 37th Conference on Variable Stars Research, Edited by L. Brat. 2006, roč. 1, č. 23, s. 49-50. ISSN 1801-5964. info
 • ZEJDA, Miloslav, Zdeněk MIKULÁŠEK a Marek WOLF. CCD times of minima of selected eclipsing binaries. Information Bulletin on Variable Stars. Budapest, Hungaria: Konkoly Observatory, 2006, roč. 2006, č. 5741, s. 1-5. ISSN 0374-0676. info
 • ZEJDA, Miloslav, Zdeněk MIKULÁŠEK, Marek WOLF a Ondřej PEJCHA. Short time-scale variability in the light curve of TW Draconis. Astrophysics and Space Science. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2006, roč. 304, 1-4, s. 161-163. ISSN 0004-640X. URL info
 • ZEJDA, Miloslav, Zdeněk MIKULÁŠEK, Marek WOLF a Petr SVOBODA. The Remarkable Eclipsing Binary TW Draconis. In Binary Stars as Critical Tools and Tests in Contemporary Astrophysics, International Astronomical Union. Symposium no. 240, held 22-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic,. kvakva: IAU, 2006, s. 101-105. ISBN 0521850185. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. IAU 26-th General Assembly, Prague 2006. 2006. největší celosvětová akce astronomů konaná každé 4 roky. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Jan JANÍK. The analyses of the light curves of magnetic CP stars by advanced PCA methods. In The A-Star Puzzle, Proceedings IAU Symposium No. 224, 2004. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 657-661. ISBN 0521850185. URL info
 • KORČÁKOVÁ, Daniela, Zdeněk MIKULÁŠEK, Adela KAWKA, Jiří KUBÁT, Hornoch KAMIL, Lenka ŠAROUNOVÁ, P. KUŠNIRÁK, Petr HADRAVA, Marek WOLF, Miroslav ŠLECHTA, Petr ŠKODA, Michal DOVČIAK a Jan LIBICH. Spectroscopic and Photometric Observations of SN 2004dj. Information Bulletin on Variable Stars. Budapest, Hungaria: Konkoly Observatory, 2005, roč. 2005, č. 5605, s. 1-4. ISSN 0374-0676. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Luboš KOHOUTEK, Miloslav ZEJDA a Ondřej PEJCHA. Preliminary analysis of photometric variations of central star of planetary nebula Sh 2-71. Astrophysics and Space Science. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2005, roč. 296, č. 1, s. 465-468. ISSN 0004-640X. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Preliminary analysis of V and Hp light curves of 26 carbon Miras. Astrophysics and Space Science. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2005, roč. 296, č. 1, s. 254-257. ISSN 0004-640X. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Atlas of Halpha emission lines and V light curves of 30 carbon Miras. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2005, roč. 35, č. 1, s. 83-106. ISSN 1335-1842. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Augustin SKOPAL, Miloslav ZEJDA, Ondřej PEJCHA, Luboš KOHOUTEK, David MOTL, A. A. VITTONE a L. ERRICO. Light Variations of the Anomalous Central Star of Planetary Nebula Sh 2-71. In Active OB-Stars: Laboratories for Stellare and Circumstellar Physics, Proceedings of the conference held 29 August - 2 September, 2005 at Hokkai-Gakuen University, Sapporo, Japan. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2005, s. 469-471. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ a Jan JANÍK. Light variations and angular momentum loss from the He-strong magnetic chemically peculiar star HD 37776. In Active OB-Stars: Laboratories for Stellare and Circumstellar Physics, ASP Conference Series, Vol. 361, Proceedings of the conference held 2005 at Hokkai-Gakuen University, Sapporo, Japan. Edited by S. Stefl, S. P. Owocki, and A. T. Okazaki. San Francisco:: Astronomical Society of Pacific, 2005, s. 466 - 468. ISBN 978-1-583812-29-7. info
 • KRTIČKA, Jiří, Zdeněk MIKULÁŠEK, Juraj ZVERKO a Jozef ŽIŽNOVSKÝ. The Nature of Light Variations of the He-Strong CP Star HD 37776. In Active OB-Stars: Laboratories For Stellar and Circumstellar Physics. San Francisco, USA: Astronomical Society of the Pacific, 2005, s. 454-456. ISBN 978-1-583812-29-7. URL info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Juraj ZVERKO, Iosif Iosifovič ROMANYUK, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, Vladimír G. ELKIN a Dimitrij O. KUDRYAVTSEV. Spectroscopic study of Am SB2 eclipsing binary HR 6611. In Magnetic stars, Proceedings of the International Conference. Nizhnij Arkhyz, Russia: Special Astrophysical Observatory, RAS, 2004, s. 191-197. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jozef ŽIŽŇOVSKÝ, Juraj ZVERKO a Nina S. POLOSUKHINA. Improved period of a slowly rotating cool magnetic CP star HD 188 041. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2003, roč. 33, č. 1, s. 29-37. ISSN 1335-1842. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Ján SVOREŇ a Jozef ŽIŽŇOVSKÝ. Atmospheric Extinction at the Brno and Skalnaté Pleso Observatories. III. Model of extinction derived for Skalnaté Pleso from IHW/IAU medium-band photometrical observation of comets in 1985-90. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2003, roč. 33, č. 1, s. 21-28. ISSN 1335-1842. info
 • DUŠEK, Jiří a Zdeněk MIKULÁŠEK. Preliminary analysis of light curves of the seven carbon stars. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2003, roč. 33, č. 1, s. 13-17. ISSN 1335-1842. info
 • SVOREŇ, Ján, Jozef ŽIŽŇOVSKÝ, Zdeněk MIKULÁŠEK a Jozef TREMKO. Atmospheric Extinction Derived from Cometary Observations. In Optics of Cosmic Dust, proceedings of a NATO Adv. Research Workshop Slovak Republic. NATO Science Series. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers,, 2002, s. 183-202. ISBN 1-4020-0819-8. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Theodor PINTÉR a Milan RYBANSKÝ. Space weather and we. In 1-st international conference on applications of natural, technological and economical sciences. Szombathely, Hungary: Berzsenyi Dániel Föiskola, 2002, s. 201-204. ISBN 963 9290 68 8. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. Introduction of "Elementary" O-C Values and Their Applications. In Proceedings of the 33rd Conference on Variable Stars Research, 8th-11th November 2001, Brno. Ed.: M. Zejda. Brno: Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně;, 2002, s. 117-120. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk. CQ UMa - hvězda na celý život. In Proceedings of the Stellar Conference, Bezovec 2002. 1. vyd. Brno: B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS, 2002, s. 3-8. ISBN 1213-9300. info
 • DUŠEK, Jiří a Zdeněk MIKULÁŠEK. Výsledky fotometrického studia sedmi uhlíkových hvězd. In Proceedings of the Stellar Conference, Bezovec 2002. 1. vyd. Brno: B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS, 2002, s. 13-17. info
 • HRIC, Ladislav, Zdeněk MIKULÁŠEK a Rudolf GÁLIS. Zákryt hviezdy planétkou Lictoria. In Proceedings of the Stellar Conference, Bezovec 2002. 1. vyd. Brno: B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS, 2002, s. 27-31. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk a Jozef ŽIŽŇOVSKÝ. Further improvement of the period and new R light curve of CQ UMa. Information Bulletin on Variable Stars. Budapest, Hungaria: Konkoly Observatory, 2001, roč. 2001, č. 5188, s. 1-3. ISSN 0374-0676. info
 • MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří PAPOUŠEK, Jozef TREMKO a Jozef ŽIŽŇOVSKÝ. Atmospheric extinction at the Brno and Skalnate Pleso Observatories II. Interpretaion of Observations. Models of Extinction. Long-term and Seasonal Variations. Prediction. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Tatranska Lomnica, Slovak Republic: Astronomický ústav SAV, 2001, roč. 31, č. 2, s. 90-118. ISSN 1335-1842. info

24. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info