doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení Právnické fakulty


kancelář: 247
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3055
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 1. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku
Důvod pro omezení zveřejnění práce: tiskem vydaná monografie, na rukopis se vztahuje licenční smlouva s nakladatelstvím
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Ústav státu a práva AV ČR)
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU Brno - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (Nejvyšší soud)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info