prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

profesorka – Katedra občanského práva


kancelář: 254
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5313
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 2. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
JUDr. František Duchoň (Ústavní soud ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 12. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. (Nejvyšší soud ČR)
JUDr. Rostislav Záleský (Ústředí mezinárodní ochrany mládeže)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2016
Datum ukončení řízení 14. 6. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (Právnická fakulta)
prof. JUDr. Jan Cirák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Mateje Bela)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK)
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (PRK partners AK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info