PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

odborný asistent – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 28. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Hrad Přerov v raném středověku (9. - 11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Slawomír Moździoch (Polská akademie věd)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 9. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. hab. Jerzy Piekalski (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Slovenská akademie věd)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info