doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

docentka – Výzkum vegetace


kancelář: bud. D32/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 9. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Diverzita synantropní vegetace České republiky
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. (BÚ SAV Bratislava)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info