doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

docentka – Výzkum vegetace


kancelář: bud. D32/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeňka Lososová (roz. Ondráčková), narozena 1966 v Brně, vdaná, dvě děti
Pracoviště
 • Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • členka pracovní skupiny pro výzkum vegetace Ústavu botaniky a zoologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984-1989 vysokoškolské studium: obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika-biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • 1991 rigorozní řízení, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity obor teorie vyučování biologie
 • 1997-2003 doktorský studijní program, obor botanika, Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • 2010 habilitace v oboru botanika, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1989-1991 ZŠ Horní 16, učitelka matematiky a přírodopisu
 • 1991-1997 mateřská dovolená
 • 1997-1998 interní doktorské studium, Katedra botaniky PřF MU
 • 1998-2003 asistentka, Katedra biologie PdF MU
 • 2003-2010 odborná asistentka, Katedra biologie PdF MU
 • 2004-2010 odborná asistentka, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
 • 2010-2014 docentka, od roku 2009 vedoucí Katedry biologie PdF MU
 • 2010- docentka, Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Jsem garant BC a MGR studia učitelství biologie pro SŠ
 • Jsem předsedkyně SZZ komise pro obor učitelství biologie pro SŠ
 • Jsem členka oborové rady doktorského studia botaniky na MU
 • Jsem členka oborové rady doktorského studia ekologie na MU
 • Jsem členka oborové rady doktorského studia biologie na OU
 • Podílím se na výuce následujících seminářů:
 • Plant Ecology Lab Meeting
 • Geobotanický seminář
 • Botanický seminář
 • Terénní cvičení z geobotaniky
 • Jsem vedoucí bakalářských, diplomových prací a dizertačních prací z botaniky.
Vědeckovýzkumná činnost
 • diverzita vegetace člověkem vytvořených stanovišť
 • biota evropských měst
 • funkční a fylogenetická diverzita rostlinných společenstev
Akademické stáže
 • Krátkodobé akademické pobyty:
 • 2000: Rakousko, Universität Wienn
 • 2004: UK, University of South Wales, Newport
 • 2005, 2010: Rakousko, Universität Wienn
 • 2012: Německo, Universität of Regensburg
Členství v redakčních radách časopisů
 • Phytocoenologia
 • Applied Vegetation Science
Vybrané publikace
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Lubomír TICHÝ, Jan DIVÍŠEK, Natálie ČEPLOVÁ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Veronika KALUSOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Tamás WIRTH a Milan CHYTRÝ. Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions. Wiley, 2018, roč. 24, č. 6, s. 765-775. ISSN 1366-9516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ddi.12725. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation. 2012, roč. 145, č. 1, s. 179-184. ISSN 0006-3207. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2011.11.003. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Ingolf KÜHN, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography. Wiley-Blackwell, 2012, roč. 21, č. 5, s. 545-555. ISSN 1466-822X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00704.x. URL info
 • ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Michal DUCHÁČEK a Zdeňka LOSOSOVÁ. Life-history traits controlling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic. Hydrobiologia. Holandsko: Springer Netherlands, 2012, roč. 689, č. 1, s. 91-110. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-011-0857-3. info
 • AXMANOVÁ, Irena, Milan CHYTRÝ, David ZELENÝ, Ching-Feng LI, Marie VYMAZALOVÁ, Jiří DANIHELKA, Michal HORSÁK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Lubomír TICHÝ, Vasiliy B. MARTYNENKO, El’vira Z. BAISHEVA, Brigitte SCHUSTER a Martin DIEKMANN. The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography. 2012, roč. 21, č. 6, s. 657-667. ISSN 1466-822X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Zdeňka LOSOSOVÁ, Michal HORSÁK, Bohuslav UHER, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘÍČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography. 2012, roč. 39, č. 6, s. 1101-1111. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x. URL info
 • HORSÁK, Michal, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Lubomír TICHÝ. Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? Journal of Molluscan Studies. 2010, roč. 76, č. 1, s. 1-10. ISSN 0260-1230. URL info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka a Deana LÁNÍKOVÁ. Differences in trait compositions between rocky natural and artificial habitats. Journal of Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 21, č. 3, 11 s. ISSN 1100-9233. info
 • CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Michal HORSÁK, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Lubomír TICHÝ, Vasiliy B. MARTYNENKO a El'vira Z. BAISHEVA. Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography. Wiley-Blackwell, 2010, roč. 37, č. 4, s. 767-780. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02256.x. Fulltext on Wiley Online Library info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka. Doprovodné rostliny. In Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Olomouc: Bioinstitut, o.p.s. Olomouc, 2010, s. 249-262. ISBN 978-80-8731-10-7. info
 • CIMALOVÁ, Šárka a Zdeňka LOSOSOVÁ. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effect of environmental factors on species composition. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2009, roč. 203, č. 1, s. 45-57. ISSN 1385-0237. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka a Vít GRULICH. Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic. Phytocoenologia. Berlin-Stuttgart, 2009, roč. 39, č. 2, s. 235-252, 8 s. ISSN 0340-269X. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka a Šárka CIMALOVÁ. Effects of different cultivation types on native and alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic). Basic and Applied Ecology. Germany: Elsevier, 2009, roč. 10, č. 5, s. 456-465. ISSN 1439-1791. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2008.11.001. URL info
 • LÁNÍKOVÁ, Deana a Zdeňka LOSOSOVÁ. Rocks and walls: natural versus secondary habitats. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2009, roč. 44, č. 3, s. 263-280. ISSN 1211-9520. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009, 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ a Ingolf KÜHN. Plant attributes determining the regional abundance od weeds on central European arable land. Journal of Biogeography. Oxford: Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 177-187. ISSN 0305-0270. URL info
 • SIMONOVÁ, Deana a Zdeňka LOSOSOVÁ. Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2008, roč. 10, č. 2, s. 89-100. ISSN 1433-8319. info
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka a Deana SIMONOVÁ. Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, roč. 80, č. 3, s. 291-305. ISSN 0032-7786. info

3. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info