RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.


kancelář: B417
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5072
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D., narozen 30.10.1982 v Mostištích, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 554/68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006–2011: FI MU – doktorský studijní program Informatika (Ph.D.)
 • 2008: FI MU – rigorózní řízení ve studijním programu Informatika (RNDr.)
 • 2004–2006: FI MU – magisterský studijní program Aplikovaná informatika (Mgr.)
 • 2001–2004: FI MU – bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (Bc.)
 • 1994–2001: Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
 • 2010–nyní: FI MU – základní výzkum a vývoj aplikací v rámci českých a mezinárodních projektů
Pedagogická činnost
 • 2017–nyní: FI MU – vedení předmětu "Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics" (PA212) v angličtině
 • 2006–nyní: FI MU – vedení cvičení předmětu "Úvod do databázových systémů" (PB154)
 • 2007–2009: středisko Teirésias, Brno – výuka předmětu "Úvod do databázových systémů" (PB154) pro neslyšící a nevidomé studenty
 • 2013–nyní: člen zkušební komise státních zkoušek na FI MU
 • 2011–nyní: konzultant 4 doktorských studentů
 • 2007–nyní: vedení bakalářských a diplomových prací (Y-Soft ocenění za bakalářskou práci, ocenění na Studentské vědecké konferenci a Cena Švédské ambasády v oblasti civilní bezpečnosti za diplomovou práci)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Návrh a implementace algoritmů pro:
  Zpracování 3D pohybových dat lidí
  Vyhledávání zájmových podsekvencí v rámci velmi dlouhých sekvencí pohybových dat
  Rozpoznávání osob podle způsobu jejich chůze
  Rozpoznávání osob podle jejich obličejů
  Podobnostní hledání, indexování velkých kolekcí dat
  Distribuované podobnostní vyhledávání
 • Spolupráce na projektech:
 • 2010–nyní:
  "Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu" (GBP103/12/G084) – základní výzkum zaměřující se na efektivní zpracování velkých kolekcí dat
  "Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech" (VG20122015073)
  "Lacerta" (LJ12003) – vývoj technologií pro efektivní rozpoznávání osob podle jejich tváří
  "Multimediální analýza" (VF20102014004) – vývoj technologií pro zpracování multimediálních dat na základě podobnosti
  "Rozpoznání chůze II" (MUNI/A/0972/2011) a "Rozpoznání chůze" (MUNI/A/0065/2011) – zabývají se rozpoznáváním osob na základě způsobu jejich chůze
 • 2009–2010:
  "Samo-organizující se systém pro podobnostní vyhledávání v multimediálních datech" (MUNI/E/0066/2009) – jako řešitel projektu v rámci programu rektora se zabýval vývojem samoorganizujících se vyhledávacích algoritmů, které se inspirují biologickými systémy a lidským chováním (projekt vyhodnocen jako vynikající)
 • 2008–2010: člen doktorských projektů:
  "Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů" (GD102/09/H042)
  "Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů" (GD102/05/H050)
 • 2010–2012: "Vizuální vyhledávání obrázků na Webu" (GAP103/10/0886)
 • 2009–2011: "Vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích" (GA201/09/0683)
 • 2006–2008: "Search In Audio Visual Content Using Peer-to-peer Information Retrieval (SAPIR)" (EU IST FP6 045128) – vývoj distribuovaných algoritmů pro efektivní podobnostní vyhledávání v multimédiálních datech; výsledný systém je demonstrován na webové aplikaci hledající podobné obrázky
 • 2006–2007: "Network of Excellence on Digital Libraries" (EU IST FP6 507618)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: ocenění za vynikající prezentaci na evropské konferenci "Analytical Prague 2014"
 • 2011: cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci "Self-organizing Similarity Search: The Social Network Approach"
 • 2011: cena děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci "Self-organizing Similarity Search: The Social Network Approach"
 • 2008: člen týmu, kterému byla udělena prestižní cena IBM Shared University Research (SUR) Award za technologii "Web-scale Similarity Search in Multimedia Data"
Vybrané publikace
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petra BUDÍKOVÁ, Vlastislav DOHNAL a Pavel ZEZULA. Motion Words: A Text-like Representation of 3D Skeleton Sequences. In 42nd European Conference on Information Retrieval (ECIR). Cham: Springer, 2020. s. 527-541, 15 s. ISBN 978-3-030-45438-8. doi:10.1007/978-3-030-45439-5_35. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Searching for Variable-Speed Motions in Long Sequences of Motion Capture Data. Information Systems, 2019, roč. 80, February, s. 148-158. ISSN 0306-4379. doi:10.1016/j.is.2018.04.002. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Benchmarking Search and Annotation in Continuous Human Skeleton Sequences. In International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR). New York, NY, USA: ACM, 2019. s. 38-42, 5 s. ISBN 978-1-4503-6765-3. doi:10.1145/3323873.3325013. info
 • CARRARA, Fabio, Petr ELIÁŠ, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. LSTM-Based Real-Time Action Detection and Prediction in Human Motion Streams. Multimedia Tools and Applications, Springer US, 2019, roč. 78, č. 19, s. 27309-27331. ISSN 1380-7501. doi:10.1007/s11042-019-07827-3. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Effective and Efficient Similarity Searching in Motion Capture Data. Multimedia Tools and Applications, Springer US, 2018, roč. 77, č. 10, s. 12073-12094. ISSN 1380-7501. doi:10.1007/s11042-017-4859-7. info
 • SVEC, Jan, Josef V. PSUTKA, Jan TRMAL, Lubos SMIDL, Pavel IRCING a Jan SEDMIDUBSKÝ. ON THE USE OF GRAPHEME MODELS FOR SEARCHING IN LARGE SPOKEN ARCHIVES. In 43rd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2018). Neuveden: IEEE Computer Society, 2018. s. 6259-6263, 5 s. ISBN 978-1-5386-4658-8. doi:10.1109/ICASSP.2018.8461774. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan a Pavel ZEZULA. Probabilistic Classification of Skeleton Sequences. In S. Hartmann et al.. 29th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2018). Switzerland: Springer, 2018. s. 50-65, 16 s. ISBN 978-3-319-98811-5. doi:10.1007/978-3-319-98812-2_4. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan a Pavel ZEZULA. Similarity-Based Processing of Motion Capture Data. In Proceedings of the ACM Conference on Multimedia (MM 2018). New York, NY, USA: ACM, 2018. s. 2087-2089, 3 s. ISBN 978-1-4503-5665-7. doi:10.1145/3240508.3241468. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Pavel ZEZULA a Jan ŠVEC. Fast Subsequence Matching in Motion Capture Data. In 21st European Conference on Advances in Databases and Information Systems. Cham: Springer, 2017. s. 59-72, 14 s. ISBN 978-3-319-66916-8. doi:10.1007/978-3-319-66917-5_5. info
 • ELIÁŠ, Petr, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. A Real-Time Annotation of Motion Data Streams. In 19th IEEE International Symposium on Multimedia. Neuveden: IEEE Computer Society, 2017. s. 154-161, 8 s. ISBN 978-1-5386-2937-6. doi:10.1109/ISM.2017.29. info
 • VALČÍK, Jakub, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Assessing similarity models for human-motion retrieval applications. Computer Animation and Virtual Worlds, John Wiley & Sons Ltd, 2016, roč. 27, č. 5, s. 484-500. ISSN 1546-4261. doi:10.1002/cav.1674. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Similarity Searching in Long Sequences of Motion Capture Data. In L. Amsaleg et al.. Proceedings of 9th International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP 2016), LNCS 9939. Cham (ZG): Springer International Publishing AG, 2016. s. 271-285, 15 s. ISBN 978-3-319-46758-0. doi:10.1007/978-3-319-46759-7_21. info
 • VALČÍK, Jakub, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Improving Kinect-Skeleton Estimation. In S. Battiato et al.. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS 2015), LNCS 9386. Switzerland: Springer, 2015. s. 575-587, 13 s. ISBN 978-3-319-25902-4. doi:10.1007/978-3-319-25903-1_50. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Jakub VALČÍK a Pavel ZEZULA. Multi-modal Person Identification. 2015. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Michal BATKO a Pavel ZEZULA. Face-based People Searching in Videos. In P. Serdyukov et al.. 35th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2013), LNCS 7814. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. s. 853-856, 4 s. ISBN 978-3-642-36972-8. doi:10.1007/978-3-642-36973-5_101. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Jakub VALČÍK a Pavel ZEZULA. A Key-Pose Similarity Algorithm for Motion Data Retrieval. In J. Blanc-Talon et al. (Eds.). Proceedings of 12th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS 2013), LNCS 8192. Switzerland: Springer International Publishing, 2013. s. 669-681, 13 s. ISBN 978-3-319-02894-1. doi:10.1007/978-3-319-02895-8_60. info
 • BATKO, Michal, Fabrizio FALCHI, Claudio LUCCHESE, David NOVÁK, Raffaele PEREGO, Fausto RABITTI, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Building a Web-scale Image Similarity Search System. Multimedia Tools and Applications, Springer Netherlands, 2010, roč. 47, č. 3, s. 599-629. ISSN 1380-7501. URL info
 • BATKO, Michal, Vlastislav DOHNAL, David NOVÁK a Jan SEDMIDUBSKÝ. MUFIN: A Multi-Feature Indexing Network. In 2nd International Workshop on Similarity Search and Applications. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2009. s. 158-159, 2 s. ISBN 978-0-7695-3765-8. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Stanislav BARTOŇ, Vlastislav DOHNAL a Pavel ZEZULA. Adaptive Approximate Similarity Searching through Metric Social Networks. In 24th International Conference on Data Engineering (ICDE 2008). Los Alamitos CA: IEEE Computer Society, 2008. s. 1424-1426, 3 s. ISBN 978-1-4244-1836-7. URL info

24. 8. 2017