doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: B417
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5072
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D., narozen 30.10.1982 v Mostištích, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra strojového učení a zpracování dat
  Fakulta informatiky
  Masarykova univerzita
  Botanická 554/68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: FI MU – habilitace v programu Informatika (doc.)
 • 2006–2011: FI MU – doktorský studijní program Informatika (Ph.D.)
 • 2008: FI MU – rigorózní řízení ve studijním programu Informatika (RNDr.)
 • 2004–2006: FI MU – magisterský studijní program Aplikovaná informatika (Mgr.)
 • 2001–2004: FI MU – bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (Bc.)
 • 1994–2001: Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
 • 7/2015–nyní: vědecký, výzkumný a vývojový pracovník (FI MU)
 • 2009–6/2015: odborný pracovník (FI MU)
 • 2007–2009: učitel pro neslyšící a nevidomé studenty (středisko Teirésias, Masarykova univerzita)
Pedagogická činnost
 • 2017–nyní: FI MU – vedení předmětu "Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics" (PA212)
 • 2006–nyní: FI MU – vedení cvičení předmětu "Úvod do databázových systémů" (PB154)
 • 2007–2009: středisko Teirésias, Masarykova univerzita – výuka předmětu "Úvod do databázových systémů" (PB154) pro neslyšící a nevidomé studenty
 • 2011–nyní: vedení PhD studenta, konzultant 4 úspěšně ukončených doktorských studentů
 • 2007–nyní: vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti zájmu:
  AI, podobnostní hledání, zpracování multimediálních a pohybových dat lidí, hluboké neuronové sítě, databáze

  Spolupráce na výzkumných a vývojových projektech; vybrané projekty:
 • 2023–2025: "VisioTherapy: Podpora fyzioterapeutické léčby pomocí počítačové analýzy pohybu" (FW09020055); Technologická agentura (TAČR) – spoluřešitel
 • 2023–2026: "Automatizovaná forenzní laboratoř digitálních dat pro odhalování komplexní trestné činnosti" (VK01010147); Ministerstvo vnitra ČR
 • 2021–2023: "Diagnostika dyslexie s využitím eye-trackingu a umělé inteligence" (TL05000177); Technologická agentura ČR (TAČR)
 • 2020–2022: "Improving Treatments in Cerebral-Palsy Children using Artificial Intelligence" (MUNI/G/1585/2019); Grantová agentura Masarykovy univerzity (interdisciplinární projekty)
 • 2019–2021: "Searching, Mining, and Annotating Human Motion Streams" (GA19-02033S); Grantová agentura ČR (GAČR)
 • 2012–2018: "Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu" (GBP103/12/G084); Grantová agentura ČR (GAČR)
 • 2012–2015: "Efektivní vyhledávání v rozsáhlých biometrických datech" (VG20122015073); Ministerstvo vnitra ČR (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015)
 • 2010–2012: "Vizuální vyhledávání obrázků na Webu" (GAP103/10/0886); Grantová agentura ČR (GAČR)
 • 2009–2011: "Vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích" (GA201/09/0683); Grantová agentura ČR (GAČR)
 • 2006–2009: "Search on Audio-visual content using Peer-to-peer Information Retrieval" (SAPIR; 045128); Evropská unie – 6. rámcový program
Akademické stáže
 • 3/2023: měsíční výzkumná stáž na ISTI-CNR (Pisa, Itálie)
 • 5–6/2022: měsíční výzkumná stáž na ISTI-CNR (Pisa, Itálie)
Univerzitní aktivity
 • 2013–nyní: člen zkušební komise státních zkoušek na FI MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2022–2024: člen programového výboru mezinárodní konference International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP)
 • 2024: člen programového výboru konference 22nd Cognition and Artificial Life (CAL)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2023: MUNI Scientist Award
 • 2023: spoluautor publikace "Text-to-Motion Retrieval: Towards Joint Understanding of Human Motion Data and Natural Language" oceněné cenou "Best Short Paper Award Honorable Mention" na A* konferenci "46th International Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)" (Taiwan)
 • 2017: spoluautor publikace "A Real-Time Annotation of Motion Data Streams" oceněné jako nejlepší studentský příspěvek na konferenci "19th International Symposium on Multimedia" (Taiwan)
 • 2016: spoluautor publikace "Building a Web-scale Image Similarity Search System" vyhodnocené jako vynikající v rámci českého publikačního programu "Pilíř II"
 • 2011: cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci "Self-organizing Similarity Search: The Social Network Approach"
 • 2011: cena děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci "Self-organizing Similarity Search: The Social Network Approach"
 • 2008: člen týmu, kterému byla udělena prestižní cena IBM Shared University Research (SUR) Award za technologii "Web-scale Similarity Search in Multimedia Data"
Vybrané publikace
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Fabio CARRARA a Giuseppe AMATO. SegmentCodeList: Unsupervised Representation Learning for Human Skeleton Data Retrieval. Online. In 45th European Conference on Information Retrieval (ECIR). Cham: Springer, 2023, s. 110-124. ISBN 978-3-031-28237-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-28238-6_8. info
 • MESSINA, Nicola, Jan SEDMIDUBSKÝ, Falchi FABRIZIO a Tomáš REBOK. Text-to-Motion Retrieval: Towards Joint Understanding of Human Motion Data and Natural Language. Online. In 46th International Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023, s. 2420-2425. ISBN 978-1-4503-9408-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3539618.3592069. URL info
 • MÍČ, Vladimír, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. CRANBERRY: Memory-Effective Search in 100M High-Dimensional CLIP Vectors. Online. In Oscar Pedreira, Vladimir Estivill-Castro. 16th International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP). Cham: Springer, 2023, s. 300-308. ISBN 978-3-031-46993-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-46994-7_26. URL info
 • ELIÁŠ, Petr, Matúš MACKO, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Tracking subjects and detecting relationships in crowded city videos. Multimedia Tools and Applications. Springer, 2022, Neuveden, January, s. 1-23. ISSN 1380-7501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11042-021-11891-z. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Tomáš LJUTENKO a Pavel ZEZULA. GaitQualityAnalyzer. 2022. URL info
 • ELIÁŠ, Petr, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Understanding the Limits of 2D Skeletons for Action Recognition. Multimedia Systems. 2021, roč. 27, č. 3, s. 547-561. ISSN 0942-4962. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00530-021-00754-0. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan a Pavel ZEZULA. Efficient Combination of Classifiers for 3D Action Recognition. Multimedia Systems. Springer, 2021, roč. 27, č. 5, s. 941-952. ISSN 0942-4962. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00530-021-00767-9. URL info
 • BUDÍKOVÁ, Petra, Jan SEDMIDUBSKÝ, Ján HORVÁTH a Pavel ZEZULA. Efficient Retrieval of Human Motion Episodes Based on Indexed Motion-Word Representations. International Journal of Semantic Computing. World Scientific Publishing, 2021, roč. 15, č. 2, s. 189-213. ISSN 1793-351X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S1793351X21400031. URL info
 • BUDÍKOVÁ, Petra, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Efficient Indexing of 3D Human Motions. Online. In ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR). Neuveden: ACM, 2021, s. 10-18. ISBN 978-1-4503-8463-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3460426.3463646. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ, Petra BUDÍKOVÁ a Pavel ZEZULA. Content-Based Management of Human Motion Data: Survey and Challenges. IEEE Access. IEEE Xplore Digital Library, 2021, roč. 9, 26 April 2021, s. 64241-64255. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075766. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petra BUDÍKOVÁ, Vlastislav DOHNAL a Pavel ZEZULA. Motion Words: A Text-like Representation of 3D Skeleton Sequences. Online. In 42nd European Conference on Information Retrieval (ECIR). Cham: Springer, 2020, s. 527-541. ISBN 978-3-030-45438-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-45439-5_35. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Searching for Variable-Speed Motions in Long Sequences of Motion Capture Data. Information Systems. 2019, roč. 80, February, s. 148-158. ISSN 0306-4379. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.is.2018.04.002. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Benchmarking Search and Annotation in Continuous Human Skeleton Sequences. Online. In International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR). New York, NY, USA: ACM, 2019, s. 38-42. ISBN 978-1-4503-6765-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3323873.3325013. info
 • CARRARA, Fabio, Petr ELIÁŠ, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. LSTM-Based Real-Time Action Detection and Prediction in Human Motion Streams. Multimedia Tools and Applications. Springer US, 2019, roč. 78, č. 19, s. 27309-27331. ISSN 1380-7501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11042-019-07827-3. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Effective and Efficient Similarity Searching in Motion Capture Data. Multimedia Tools and Applications. Springer US, 2018, roč. 77, č. 10, s. 12073-12094. ISSN 1380-7501. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11042-017-4859-7. info
 • SVEC, Jan, Josef V. PSUTKA, Jan TRMAL, Lubos SMIDL, Pavel IRCING a Jan SEDMIDUBSKÝ. ON THE USE OF GRAPHEME MODELS FOR SEARCHING IN LARGE SPOKEN ARCHIVES. In 43rd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2018). Neuveden: IEEE Computer Society, 2018, s. 6259-6263. ISBN 978-1-5386-4658-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461774. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan a Pavel ZEZULA. Probabilistic Classification of Skeleton Sequences. In S. Hartmann et al. 29th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2018). Switzerland: Springer, 2018, s. 50-65. ISBN 978-3-319-98811-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-98812-2_4. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan a Pavel ZEZULA. Similarity-Based Processing of Motion Capture Data. Online. In Proceedings of the ACM Conference on Multimedia (MM 2018). New York, NY, USA: ACM, 2018, s. 2087-2089. ISBN 978-1-4503-5665-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3240508.3241468. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Pavel ZEZULA a Jan ŠVEC. Fast Subsequence Matching in Motion Capture Data. In 21st European Conference on Advances in Databases and Information Systems. Cham: Springer, 2017, s. 59-72. ISBN 978-3-319-66916-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66917-5_5. info
 • ELIÁŠ, Petr, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. A Real-Time Annotation of Motion Data Streams. In 19th IEEE International Symposium on Multimedia. Neuveden: IEEE Computer Society, 2017, s. 154-161. ISBN 978-1-5386-2937-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISM.2017.29. info
 • VALČÍK, Jakub, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Assessing similarity models for human-motion retrieval applications. Computer Animation and Virtual Worlds. John Wiley & Sons Ltd, 2016, roč. 27, č. 5, s. 484-500. ISSN 1546-4261. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/cav.1674. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Petr ELIÁŠ a Pavel ZEZULA. Similarity Searching in Long Sequences of Motion Capture Data. In L. Amsaleg et al. Proceedings of 9th International Conference on Similarity Search and Applications (SISAP 2016), LNCS 9939. Cham (ZG): Springer International Publishing AG, 2016, s. 271-285. ISBN 978-3-319-46758-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46759-7_21. info
 • VALČÍK, Jakub, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Improving Kinect-Skeleton Estimation. In S. Battiato et al. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS 2015), LNCS 9386. Switzerland: Springer, 2015, s. 575-587. ISBN 978-3-319-25902-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25903-1_50. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Jakub VALČÍK a Pavel ZEZULA. Multi-modal Person Identification. 2015. URL info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Michal BATKO a Pavel ZEZULA. Face-based People Searching in Videos. In P. Serdyukov et al. 35th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2013), LNCS 7814. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, s. 853-856. ISBN 978-3-642-36972-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36973-5_101. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Jakub VALČÍK a Pavel ZEZULA. A Key-Pose Similarity Algorithm for Motion Data Retrieval. In J. Blanc-Talon et al. (Eds.). Proceedings of 12th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS 2013), LNCS 8192. Switzerland: Springer International Publishing, 2013, s. 669-681. ISBN 978-3-319-02894-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02895-8_60. info
 • BATKO, Michal, Fabrizio FALCHI, Claudio LUCCHESE, David NOVÁK, Raffaele PEREGO, Fausto RABITTI, Jan SEDMIDUBSKÝ a Pavel ZEZULA. Building a Web-scale Image Similarity Search System. Multimedia Tools and Applications. Springer Netherlands, 2010, roč. 47, č. 3, s. 599-629. ISSN 1380-7501. URL info
 • BATKO, Michal, Vlastislav DOHNAL, David NOVÁK a Jan SEDMIDUBSKÝ. MUFIN: A Multi-Feature Indexing Network. In 2nd International Workshop on Similarity Search and Applications. Los Alamitos, CA 90720-1314: IEEE Computer Society, 2009, s. 158-159. ISBN 978-0-7695-3765-8. info
 • SEDMIDUBSKÝ, Jan, Stanislav BARTOŇ, Vlastislav DOHNAL a Pavel ZEZULA. Adaptive Approximate Similarity Searching through Metric Social Networks. In 24th International Conference on Data Engineering (ICDE 2008). Los Alamitos CA: IEEE Computer Society, 2008, s. 1424-1426. ISBN 978-1-4244-1836-7. URL info

18. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info