Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 29. 3. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Content-Based Processing of Human Motion Data
Důvod pro omezení zveřejnění práce: publishers rights
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko)
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Univ.-Prof. Dr. Tobias Schreck, M.Sc. (Graz University of Technology, Austria)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info