doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: B417
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5072
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 3. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Content-Based Processing of Human Motion Data
Důvod pro omezení zveřejnění práce: publishers rights
Oponenti habilitační práce Prof. Sonia Bergamaschi (Universita' di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy)
Assoc. Prof. Dr. Klaus Schöffmann (Klagenfurt University, Austria)
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko)
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Univ.-Prof. Dr. Tobias Schreck, M.Sc. (Graz University of Technology, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info