doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Oční klinika LF SZU a UN Bratislava
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 4. 11. 2019

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2012
Datum ukončení řízení 1. 3. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Onemocnění sítnice. Současný pohled na diagnostiku a terapii.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (LF UK Bratislava)
doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 12. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Pracoviště dětské medicíny)
Členové prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (Pracoviště medicíny dospělého věku)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Dětská fakultní nemocnice Bratislava)
doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 12. 2012