prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

přednosta kliniky – Dětská oční klinika


telefon: 532 23 4334
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Dětská oční klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro pediatrickou specializaci Lékařská fakulta
Oborová komise Oftalmologie, Ophtalmology
Oborová rada Chirurgie a reprodukční medicína, Surgery and Reproductive Medicine

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Dětská oční klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 4334
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 33370
Interní informace Portál MU IS MU