doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

docent – Biochemický ústav


kancelář: bud. A16/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3902
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2022
Datum ukončení řízení 1. 1. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Mass spectrometry in bioanalytical and clinical applications
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie)
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra analytické chemie)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc)
Členové doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D. (Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. (Ústav lékařské biochemie, LF UK, Hradec Králové)
Prof. Oscar Nunez Burcio (Dep. Chemical Engineering and Analytical Chemistry, University of Barcelona, Spain)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info