doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let.
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Vít Janeček (Akademie múzických umění v Praze)
doc. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, PhD. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 6. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (Akademie múzických umění v Praze)
prof. Mgr. Jan Gogola (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
doc. Mgr. Vít Janeček (Akademie múzických umění v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info