doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Životopis

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Lucie Česálková, PhD.
  born July 29, 1983 (Pardubice, Czech Republic)
Department/Faculty/University
 • Department of Film Studies and Audiovisual Culture
  Masaryk University, Faculty of Arts
  A. Nováka 1, Brno 602 00, Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2009: PhD. degree/ Film Studies and Audiovisual Culture, Masaryk University Brno
 • PhD. thesis: Blackboard Film: The Idea of School Film in the First Czechoslovak Republic
 • 2006: MA degree/ Film Studies and Audiovisual Culture + Czech Language and Literature, Masaryk University Brno Film Studies and Audiovisual Culture, Masaryk University Brno
 • MA thesis: (Film) The Television Teacher - The game and the discipline in the early Czechoslovak educational television broadcasting (1958-1969)
 • (Czech Literature) Notes to the possibilities of visual reading of Richard Weiner's novels
Professional experience
 • since 2009: assistant professor, Department of Film and Audiovisual Culture, Facutly of Arts, Masaryk University
 • since 2009: editor of Iluminace (Journal of Theory, History and Aesthetics of Film), National Film Archive Prague since 2009: editor of Cinepur
Teaching activities
 • Non-fiction and Documentary Film
 • Educational, Propaganda and Advertising Film
 • Film in Non-theatrical Venues
 • History and Theory of Media
 • Czech Film after 1945
 • BA thesis supervisor
Research activities
 • Non-Fiction Film, Documentary Film
 • Educational, Propaganda and Advertising Film
 • Film in Non-theatrical Venues
 • Media Archaelogy
 • Local History of Moviegoing
Professional stays abroad
 • 2009: Research Institute for History and Culture, Utrecht University, The Netherlands (one semester)
 • 2004: Department of Slavonic Studies, University of Glasgow, Great Britain (one semester
Other academic activities, research projects, grants
 • current research projects: The Establishment of Krátký film (Czech short film production of 1940s and 1950s). A project funded by Czech Science Foundation (2010-2012).
 • colaboration:
 • Local history of Cinema: Brno and Cultural History of Cinema to 1945”. A project funded by Czech Science Foundation (2008-2011).
Major publications
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Silence under the Linden Tree : Rural Cinema-Going in Czechoslovakia in the 1950s and 1960s. In Treveri Gennari, Daniela; Hipkins, Danielle; O'Rawe, Catherine. Rural Cinema Exhibition and Audiences in a Global Context. London: Palgrave Macmillan, 2018, s. 261-279. Global Cinema. ISBN 978-3-319-66343-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66344-9_15. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. ‘Feel the film’ : Film projectionists and professional memory. Memory Studies. 2017, roč. 10, č. 1, s. 49-62. ISSN 1750-6980. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1750698016670789. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. The Five Year Plan on Display: Czechoslovakian Film Advertising. In Florin, Bo; de Klerk, Nico; Vonderau, Patrick. Films That Sell: Moving Pictures and Advertising. London: British Film Institute, 2016, s. 145-162. Cultural Histories of Cinema. ISBN 978-1-84457-891-7. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Sousedská kina. Socio-kulturní rozměr provozu brněnských sokoloven ve 20. a 30. letech 20. století. In Česálková, Lucie; Skopal, Pavel. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 161-179. ISBN 978-80-7004-176-5. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Nesmrtelné filmy. Protektorátní premiéry, reprízy a temporalita uvádění filmů v brněnských kinech na přelomu 30. a 40. let 20. století. In Česálková, Lucie; Skopal, Pavel. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 201-217. ISBN 978-80-7004-176-5. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film as Diplomat. The Politics of Postwar Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. Film History. New York: Indiana University Press, 2015, roč. 27, č. 1, s. 85-110. ISSN 0892-2160. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2979/filmhistory.27.1.85. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film před tabulí. In Fresh Eye. Fakulta sociálních věd FF UK, Praha, 19. května 2015. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Privatization of Czechoslovak cinematography. Barrandov vs Krátký film. In Dokumentárny film v krajinách V4. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Conditions of production and state support of Czech cinema and their impact on documentary film. In Dokumentárny film v krajinách V4. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film as Diplomat: Politics of Post-war Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. In SCMS (Society for Cinema and Media Studies) Conference Montreal, 24-30 March 2015. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Do the Right Thing: Czech Short Films and the Politics of Citizenship (1930s-1950s). In The Political Screen, University College London, 19-20 June, 2015. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. “Short Film” as a Challenge for History of Film Exhibition and Non-Theatrical Film Studies. In What is Cinema History? History of Moviegoing, Exhibition and Reception Conference, University of Glasgow, 22-24 June, 2015. 2015. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Socialism for Sale: Czechoslovakia’s Krátký film, Custom-Made Film Production, and the Promotion of Consumer Culture in the 1950s. In Karl, Lars; Skopal, Pavel. Cinema in the Servce of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015, s. 166-187. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film Documentation of the Destruction of Lidice: Political and Ethical Dimensions of the Use of War Footage. The Moving Image. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015, roč. 15, č. 2, s. 28-49. ISSN 1532-3978. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv - Masarykova univerzita, 2015, 327 s. Spisy FF MU ; 438. ISBN 978-80-210-8057-7. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. K (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. In Česálková, Lucie. Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv - Masarykova univerzita, 2015, s. 17-26. Spisy FF MU ; 438. ISBN 978-80-210-8057-7. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie a Klára VÁRADI. Efektivnost alternativní distribuce krátkých filmů a Filmová lidová univerzita. In Česálková, Lucie. Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv - Masarykova univerzita, 2015, s. 251-275. Spisy FF MU ; 438. ISBN 978-80-210-8057-7. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie, Kateřina ŠARDICKÁ, Veronika JANČOVÁ, Barbora RUDINSKÁ, Barbora LIGASOVÁ, Dominika BÄUCHELOVÁ, Klára VÁRADI, Soňa MORGENTHALOVÁ, Eliška MALEČKOVÁ a Jana KOKEŠOVÁ. Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Národní filmový archiv, 2015, 328 s. Spisy FF MU č. 438. ISBN 978-80-210-8057-7. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. The Discret Charm of Cartoon Education. State-Sponsorship of Czechoslovak Short Films in the late 1940s and early 1950s. Zeitgeschichte. Wien: Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, 2014, roč. 41, č. 2, s. 89-102. ISSN 0256-5250. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Transmédia: nejprve příběh, pak médium. In Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2014, s. 107-114. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Atomy věčnosti : český krátký film 30. až 50. let. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2014, 430 s. ISBN 978-80-7004-163-5. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Documentary Film and Labour Management in the Conditions of State Socialism (The Case of Czechoslovakia). In Film Studies Research Seminar, University College London. 2014. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Documentary Film and the Third Republic: Continuities and Innovations. In Dokumentárny film v krajinách V4, FTF VŠMU Bratislava. 2014. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Rhetorics of Czech Documentary Film of the 1950s. In Dokumentárny film v krajinách V4, FTF VŠMU Bratislava. 2014. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. A School of Opportunism. Short Filmmakers Caught in a Web of Commissions and Dealings. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2014, roč. 26, č. 3, s. 37-48. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. "Lidé očekávají daleko větší tragédii". Poválečné osudy filmové metráže z vyhlazení Lidic. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2014, roč. 26, č. 3, s. 59-89. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Filmmakers to Themselves? Czech Documentary Cinema After 2000. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 2014, roč. 15, č. 24, s. 41-50. ISSN 1731-450X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Továrna na plátně. Český dokumentární film z průmyslové výroby. In Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2014, s. 40-41. ISSN 0418-5129. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Jednej správně socialisticky! Český satirickovýchovný dokument 50. let. In Ferenčuhová, Mária. Dokumentárny film v krajinách V4. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, 2014, s. 10-23. ISBN 978-80-89439-65-2. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. In Česálková, Lucie. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. Brno - Praha: Větrné mlýny - NAMU, 2014, s. 33-72. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. Brno - Praha: Větrné mlýny - NAMU, 2014, 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Pupils at Movies. Film Screenings for Schools in Post-war Czechoslovakia. In 9th annual NECS Conference, Milan, 19-21 June 2014. 2014. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Documentary Film and Labor Management in Socialist Conditions. In Visible Evidence Conference 21, New Delphi, 11-14 December 2014. 2014. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film v rukou učitelů a vědců : myšlenka vzdělávat filmem v prvorepublikovém Československu. In Šustová, Magdalena. Názorné vyučování a škola : historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek. 1. vyd. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2013, s. 141-148. ISBN 978-80-86935-22-5. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. A journalistic overview of contemporary Czech films. Bristol: Intellect, 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Kinematograf - vedlejší účinky. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. “No Maps, No Lyrics – I am the Director of this Movie”: Short Film, Contracts, and Negotiation. In Screen Industries in East-Central Europe: Political Authorship, Olomouc, 29 November - 1 December 2013. 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Czech Film Avant-garde of the 1930s and the Adaptation across Media. In Film Adaptation: a Dialogue Among Approaches. Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald. 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Long Live Film! Temporalities of Film Exhibition in Brno in the 1930s and 1940s. In NECS, Network of European Cinema and Media Studies Conference, Prague, June 19-21, 2013. 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film Advertising Has a Higher Objective than Greed. Film, Art and Business in the Work of Alexander Hackenschmied. In Society for Cinema and Media Studies Conference, Chicago, March, 6th-10th, 2013. 2013. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Noví noví lidé. Budovatelská tematika v produkci Krátkého filmu v letech 1945 až 1954. In Feigelson, Kristian; Kopal, Petr. Film a dějiny 3 : politická kamera - film a stalinismus. Vyd. 1. Praha: Casablanca - Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 449-460. ISBN 978-80-87292-15-0. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Nedostižné tempo růstu a zbrzděná avantgarda. Kompatibilita krátkometrážní filmové produkce s plánovaným hospodářstvím ČSR (1945-1960). In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie : český filmový průmysl 1945 až 1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, s. 192-231. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Komiks jako výzva k filmovému pop-experimentu. In Kořínek, Pavel; Prokůpek, Tomáš. Signály z neznáma : český komiks 1922-2012. Vyd. 1. Praha: Arbor Vitae, 2012, s. 170-192. ISBN 978-80-7467-012-1. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie a Kateřina SVATOŇOVÁ. Between painting and illusion: [Im]material imagery of Czech modernity. Early Popular Visual Culture. Taylor & Francis, 2012, roč. 10, č. 4, s. 383-406. ISSN 1746-0654. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Cinema outside cinema: Czech educational cinema of the 1930s under the control of pedagogues, scientists and humanitarian groups. Studies in Eastern European cinema. Bristol: Intellect, 2012, roč. 3, č. 2, s. 175-192. ISSN 2040-350X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Koktejl – tryska – kaňka – rtuť. Poznámky k možnostem vizuálního čtení prozaického díla Richarda Weinera. Slovo a smysl. Praha: Filozofická fakulta, UK, 2012, roč. 9, č. 17, s. 21-40. ISSN 1214-7915. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Libretista baťovského mýtu. In Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv, 2011, s. 29-46. ISBN 978-80-7004-145-1. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film v místech "nevyužitého času". Promítání v čekárně ruzyňského letiště a v jídelních vozech ČSD. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 1, s. 111-127. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie a Kateřina SVATOŇOVÁ. Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 2, s. 83-101. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Cvičení žákovského vidění: didaktický obraz, diapozitiv a film v mediálním kontextu konce 19. století. Teorie vědy. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2011, roč. 33, č. 2, s. 251-269. ISSN 1210-0250. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Zeměměřič s kinoaparátem. Role vizuálních médií v utváření povědomí o zeměpisných poměrech v Československu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 4, s. 7-21, 14 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Recyklovat výzkum nových médií. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 4, s. 172-175. ISSN 0862-397X. info
 • BUBENÍČEK, Petr a Lucie ČESÁLKOVÁ. Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 1, s. 131-141, 9 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, 178 s. Studie NHÚJH 4/2010. ISBN 978-80-86729-57-2. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Oběť ve státním zájmu. Kulturně-propagační dodatek a filmová politika 30. let. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 2, 20 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Meze hvězdnosti (případ Tomáše Garrigue Masaryka jako možnost, jak nově promýšlet koncept filmové hvězdy). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 2, 13 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Příběhy z vlastního dvorečku. Rozhovor s Michaelem Renovem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 2, 8 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Dvě genealogie filmovědného oboru. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 22, č. 4, 4 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Kontrola, efektivita, vědění: ke kontextům průmyslového filmu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 22, č. 4, 4 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Obrazová kronika státu, továrny, rodiny i školy. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 22, č. 2, 5 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Kino na vícero použití. Koncepce a reflexe kinokaváren jako tzv. kombinovaného typu provozu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 1, 13 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Kinematograf z fyzikálního ústavu. Československá společnost pro vědeckou kinematografii vs. popularizace vědy kinematografií a kinematografie vědou. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 3, 12 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. K organizaci vědecké kinematografie za druhé světové války a bezprostředně po ní (edice a materiály). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 3, 10 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Větrejte příbytky - nonfikční hlasy v raných hraných filmech. Cinepur. 2007, roč. 16, č. 55, s. 5-6. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Otravné červené číslo v kroužku - regulace filmů v České republice. Cinepur. 2007, roč. 16, č. 54, s. 2-5. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Simulátor moderní percepční zkušenosti - petřínské bludiště. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 2, s. 89-95. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Nezávisle, krátce a nápaditě v Brně. Film a doba. 2007, roč. 53, č. 4, s. 240-242. ISSN 0015-1068. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Labyrinty za rohem všedních dní. Film a doba. 2007, roč. 53, č. 2, s. 181-182. ISSN 0015-1068. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Počátky institucionalizace školního filmu v Československu (1919-1936). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2007, roč. 19, č. 1, 4 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2007, roč. 19, č. 2, 10 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Okem, které nemrká... Film a doba. 2006, roč. 52, č. 1. ISSN 0015-1068. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Lapitelnost olejové skvrny. Cinepur. 2006, roč. 15, č. 45. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Estetika dezinfekce. Film, sport a hygiena v české kultuře 20. let 20. století. Iluminace. 2006, roč. 18, č. 1, s. 85-98. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Utrpení panen balkánských. Film a doba. 2006, roč. 52, č. 3. ISSN 0015-1068. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Flashback. Cinepur. 2006, roč. 15, č. 48, s. 47-48. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Adaptace. Cinepur. 2006, roč. 15, č. 47, s. 46-47. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Papírové filmy - zkouška obchodu s autorskou tvořivostí diváka. Cinepur. 2005, roč. 14, č. 39, s. 10-13, 3 s. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Trója ve jménu paměti, zábavy a týmové spolupráce. Cinepur. 2005, roč. 13, č. 39, s. 36-39. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Marginální vrací úder - k tematizaci vývoje hollywoodské filmové kultury v Úžasňákových. Cinepur. 2005, roč. 14, č. 41, s. 38-41, 3 s. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Opilost comicsem. Film a doba. 2005, roč. 51, č. 3. ISSN 0015-1068. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Pan učitel televize. TVŠ: televizní vysílání pro školní třídy i domácnosti. Iluminace. 2005, roč. 17, č. 4, s. 39-56. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Brýlemi morálního pohoršení? Anebo brýlemi uměleckého zážitku? Cinepur. 2005, roč. 14, č. 42. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Účelové intimity. Fotograf. 2005, roč. 4, č. 6. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Filmuji sny. Sny rostliny Amicie! Téma vědecké kinematografie v nerealizovaném scénáři fikčního filmu Vladimíra Úlehly Amicia: zločin a věda. In Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 179-190, 11 s. ISBN 80-210-3913-2. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Zahrada na skleněném vršku. Česká modernita a hybridní vztah k novým médiím. Iluminace. 2004, roč. 16, č. 4, s. 71-88, 13 s. ISSN 0862-397X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Tušitelství jako smyčka imaginace a narace. Cinepur. 2003, roč. 12, č. 25. ISSN 1213-516X. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Normalizace na čtyřech kolech. Cinepur. 2003, roč. 12, č. 31. ISSN 1213-516X. info

2012/03/11

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info