doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Moravské zemské muzeum
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 7. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Lovci posledních mamutů na Moravě
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Univerzita Karlova)
Dr hab. Andrzej Wiśniewski (Univerzita Vrartislav)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. dr hab. Jan Michal Burdukiewicz (Univerzita Vratislav)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (Slovenská akademie věd)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (Moravské zemské muzeum)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info