Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Režisér jako koncept. Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Knihu vydalo nakladatelství Karolinum.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Veronika Ambros (Univerzita Toronto)
prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Vlasta Koubská (Akademie múzických umění v Praze)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info