doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry – Katedra divadelních studií


kancelář: bud. G/G.-109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3035
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Režisér jako koncept. Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Knihu vydalo nakladatelství Karolinum.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Assoc. Prof. Mag. Dr. Christian Neuhuber (Univerzita Graz)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Veronika Ambros (Univerzita Toronto)
prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Vlasta Koubská (Akademie múzických umění v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info