prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

vedoucí institutu – Institut biostatistiky a analýz


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B1/711
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3826
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 7. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Analýza rizik v biologických systémech pod vlivem stresových faktorů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (EU AV ČR Č. Budějovice)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno a JčU Č. Budějovice)
prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. (IKEM Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno, JčU Č. Budějovice)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFU AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 31. 8. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 2. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA (3. lékařská fakulta UK a ČVUT Praha)
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. (LF UK a a OUSA Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 3. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info