doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

vedoucí institutu – Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty


kancelář: bud. 1/611
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3826
e‑mail:
Školitel

Obor: Chemie životního prostředí

školitel doktorských studentů
Klára Komprdová absolvent 2010, téma: Prediktivní modelování struktury biologických společenstev a environmentálních proměnných na základě referenčních dat

Obor: Kardiologie

školitel doktorských studentů
Daniela Tomčíková absolvent 2012, téma: Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Petr Brabec absolvent 2014, téma: Elektronická dokumentace pacienta a její standardizovaná implementace v nemocničních informačních systémech
Eva Budinská absolvent 2008, téma: Bio-mathematical modeling of tumour genomic profiling data
Ivana Ihnatová absolvent 2018, téma: Vývin metódy pre analýzu molekulárnych dráh v genomických experimentoch
Daniel Klimeš absolvent 2011, téma: Databázový systém pro multicentrický sběr klinických dat v podmínkách českého zdravotnictví
Denisa Krejčí téma: Epidemiologické trendy onkologických onemocnění u dětí a dospívajících v ČR
Ondřej Májek absolvent 2013, téma: Statistické hodnocení průběhu a populačního dopadu organizovaných programů screeningu zhoubných nádorů
Jan Mužík absolvent 2011, téma: Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech
Ondřej Ngo téma: Modelové hodnocení kvality a nákladové efektivnosti onkologických screeningových programů
Lucie Pehalová téma: Epidemiologie následných zhoubných novotvarů u onkologických pacientů v ČR a související rizikové faktory
Lubomír Slavíček absolvent 2014, téma: Regionálně specifické hodnocení dostupných populačních dat ČR o použití radioterapie v léčbě zhoubných nádorů: regionální informační model onkologické péče na modelu kraje Vysočina
Jan Švancara téma: Populační modely pro optimalizaci a analýzu kvality paliativní péče v onkologii
Michal Uher téma: Metody pro hodnocení kvality a optimalizace klasifikačních systémů v onkologické akutní lůžkové péči

Obor: Počítačové systémy a technologie

školitel doktorských studentů
Matěj Karolyi téma: Analytické nástroje s podporou doporučování obsahu pro webové portály a aplikace v oblasti zdravotnictví
Konzultant doktorských studentů
Martin Komenda absolvent 2016, téma: Aplikace informačních a komunikačních technologií pro komplexní podporu e-learningu ve vybraných studijních oborech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info