Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Outdoor education in Geography: A specific education strategy
Oponenti habilitační práce Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Rauch (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich - Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung)
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. Dr. rer. nat. habil. Péter Bagoly-Simó (Humboldtova univerzita v Berlíně - Fakulta matematiky a přírodních věd)
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (ZČU - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info