RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.


kancelář: bud. B/3010
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6189
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • zástupkyně vedoucího katedry
 • správkyně studijního katalogu
 • správce webových a FB stránek
 • garant bakalářských a diplomových dnů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006–2011 (Ph.D.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Disertační práce: Dopady společné politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství kraje Vysočina

  2009 (RNDr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, Směr: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Rigorózní práce: Faktory rozvoje venkova v podmínkách České republiky

  2004–2006 (Mgr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, směr: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Diplomová práce: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Jihlava

  2001–2004 (Bc.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie; směr: Humánní geografie
  Bakalářská práce: Výsledky transformace zemědělství v okrese Jihlava
Přehled zaměstnání
 • 2/2011–dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborná asistentka)
Pedagogická činnost
 • Socioekonomická geografie
 • Regionální politika a regionální rozvoj
 • Městská terénní výuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty řešené na MU:
 • 1/2019 - 12/2021: TL02000076 Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení fungování krajiny (TAČR, Éta, řešitel na MU H. Svobodová)
 • 2/2019 – 12/2021: TL02000142 Implementace geografických informačních systémů do výuky na základních a středních školách (TAČR, Éta, řešitel D. Mísařová)
 • 1/2018 – 12/2020: 18-08315S Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů (GAČR, řešitel P. Knecht)
 • 1/2018 – 4/2019: TJ01000127 Systém terénní výuky pro základní školy (TAČR, Zéta, řešitel D. Mísařová)
 • 1/2018 – 12/2018: MUNI/A/1190/2017 Uplatňování mezipředmětový spolupráce v terénní výuce (specifický výzkum MU, řešitel H. Svobodová)
 • 1/2017 – 12/2017: MUNI/A/1262/2016 Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku (specifický výzkum MU, řešitel E. Hofmann)
 • 1/2017 – 12/2017: MUNI/FR/0881/2016 Námětovník pro terénní výuku (Fond rozvoje MU, řešitel H. Svobodová)
 • 1/2016 – 12/2016: MUNI/A/0946/2015 Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie (specifický výzkum MU, řešitel E. Hofmann)
 • 1/2016 – 12/2018: 16-00695S Terénní výuka jako silná výuková strategie (GAČR, řešitel E. Hofmann)
 • 1/2016 – 12/2016: MUNI/FR/1589/2015 Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů (Fond rozvoje MU, řešitel N. Adamčík)
 • 1/2015 – 12/2015: MUNI/FR/1191/2014 GeOgraphic Outdoor Learning (Fond rozvoje MU, řešitel H. Svobodová)
 • 1/2015 – 12/2015: MUNI/FR/1315/2014 Silně ukotvená výuka (Fond rozvoje MU, řešitel E. Hofmann)
 • 3/2014 – 12/2014: FRMU/0014/2014 Fieldwork in English (Fond rozvoje MU, řešitel H. Svobodová) – www.ped.muni.cz/fine
 • 4/2013 – 12/2013: 13_2013_czpl_PFMU Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva (zadavatel MZ ČR, řešitel A. Ruda)
Akademické stáže
 • 08/2018 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2016, Quebec, Kanada (grant MŠMT)
 • 10/2017 – Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus+)
 • 08/2017 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2017, Bělehrad, Srbsko (grant MŠMT)
 • 08/2016 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2016, Peking, Čína (grant MŠMT)
 • 09/2015 – VIA College, Aarhus, Dánsko (program Erasmus+)
 • 08/2015 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2015, Tver, Rusko (grant MŠMT)
 • 08/2014 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2014, Krakow, Polsko (grant MŠMT)
 • 05/2009 – Uniwesitet Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (program Freemover)
 • 01/2008 – 06/2008: Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2010+ Česká geografická společnost, člen
 • 9/2011+ kodnotitel projektů TAČR (programy Beta, Omega, Epsilon)
 • 2014+ koordinátor pro mezinárodní soutěž International Geography Olympiad (iGeo)
 • 2014+ C.A.L.M.A.Z. – síť spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií
 • 2015+ člen redakční rady časopisu Informace ČGS
 • 2015–2020 člen ústředního výboru Zeměpisné olympiády
 • 2016/2017 místopředsedkyně krajské komise Zeměpisné olympiády pro Jihomoravský kraj
 • 2017+ Česká asociace pedagogického výzkumu, člen
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin. 2013.
 • Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014, 2017, 2018.
 • Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2015, 2016.
 • Contributions to 11th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2014.
 • Contributions to 12th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2015.
 • Contributions to 13th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2016.

2. 1. 2019