Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • zástupkyně vedoucího katedry
 • správkyně studijního katalogu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006–2011 (Ph.D.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Disertační práce: Dopady společné politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství kraje Vysočina

  2009 (RNDr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, Směr: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Rigorózní práce: Faktory rozvoje venkova v podmínkách České republiky

  2004–2006 (Mgr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, směr: Regionální geografie a regionální rozvoj
  Diplomová práce: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Jihlava

  2001–2004 (Bc.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie; směr: Humánní geografie
  Bakalářská práce: Výsledky transformace zemědělství v okrese Jihlava
Přehled zaměstnání
 • 2/2011–dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborná asistentka)
Pedagogická činnost
 • Socioekonomická geografie
 • Regionální politika a regionální rozvoj
 • Terénní výuka
Akademické stáže
 • 08/2019 - vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2019, Hong Kong (grant MŠMT)
 • 08/2018 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2018, Quebec, Kanada (grant MŠMT)
 • 10/2017 – Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus+)
 • 08/2017 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2017, Bělehrad, Srbsko (grant MŠMT)
 • 08/2016 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2016, Peking, Čína (grant MŠMT)
 • 09/2015 – VIA College, Aarhus, Dánsko (program Erasmus+)
 • 08/2015 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2015, Tver, Rusko (grant MŠMT)
 • 08/2014 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2014, Krakow, Polsko (grant MŠMT)
 • 05/2009 – Uniwesitet Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (program Freemover)
 • 01/2008 – 06/2008: Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2010+ Česká geografická společnost, člen
 • 9/2011+ kodnotitel projektů TAČR (programy Beta, Omega, Epsilon)
 • 2014+ koordinátor pro mezinárodní soutěž International Geography Olympiad (iGeo)
 • 2014+ C.A.L.M.A.Z. – síť spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií
 • 2015+ člen redakční rady časopisu Informace ČGS
 • 2015–2020 člen ústředního výboru Zeměpisné olympiády
 • 2016/2017 místopředsedkyně krajské komise Zeměpisné olympiády pro Jihomoravský kraj
 • 2017+ Česká asociace pedagogického výzkumu, člen
 • 2020+ Předsedkyně Ústřední komise Zeměpisné olympiády
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin. 2013, 2020.
 • Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014, 2017, 2018, 2019.
 • Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2015, 2016.
 • Contributions to 11th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2014.
 • Contributions to 12th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2015.
 • Contributions to 13th International geography Olympiad. Chairs of IGU Olympiad Taskforce & Chairs of Local Organising Committee, 2016.

18. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info