doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

docent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Experimentální biologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 7. 3. 2024
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2024
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. (Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UPOL)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
Assoc. Prof. Irma Schabussová, Ph.D. (Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Medical University of Vienna, Rakousko)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Role neutrofilních granulocytů v rozvoji zánětu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc. (VFU Brno)
doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFU AV ČR Brno)
Členové doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (VÚVeL Brno)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info