prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.


telefon: 543 182 199
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 10. 2000
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 12. 2000
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha)
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně)
prof. RNDr. a PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 12. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 2. 2001