prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.


telefon: 543 182 199
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro školství

Členství v akademických orgánech

Oborová rada Farmakologie a toxikologie, Bezpečnost a kvalita léčiv
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav farmakologie a toxikologieFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Profesor
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 716
Interní informace Portál MU IS MU