prof. MUDr. Eva Češková, CSc.


telefon: 532 23 2560
e‑mail:
Školitel

Obor: Psychiatrie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech