prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

profesorka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2560, 3706
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., narozena 18. 8. 1946, Znojmo, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: profesorka Psychiatrie, LF MU 1993: docentka Psychiatrie, LF MU 1976: II. atestace z Psychiatrie 1973: I. atestace z Psychiatrie 1969: ukončeno studium VL, titul MUDr., LF MU 1963: maturita na gymnáziu, Velká Bíteš
Přehled zaměstnání
 • 1993 - dosud přednostka Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno 1972 - 2002 vedoucí lékařka Mužského psychotického odd. 1969 - 1972 sekundární lékařka Mužského psychotického odd.
Pedagogická činnost
 • Přednášky pro LF MU,obor VL: Úvod do psychofarmakoterapie - antidepresiva Užití antipsychotik v psychiatrii Semináře pro LF MU, obor VL: Poruchy myšlení LECTURES, 5th year – General Medicine: Psychopharmacs III. – antidepressants Anxiety disorders Přednášky pro Bc a Mgr studium, předměty: Psychiatrie a Ošetřovatelství v psychiatrii: (Psychopatologie a problematika psychofarmakoterapie) Přednášky pro FF MU, předmět: Speciální psychiatrie: (Problematika jednotlivých nozologických jednotek včetně jejich léčby)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel: VZ MSM 0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS v normě a patologii Hlavní řešitel: IGA MZ ČR (2002-2005): Velikost hippokampu u prvních epizod schizofrenie. Hlavní řešitel: VZ MŠMT ČR (1999-2003): Plasticita řídících systémů CNS a možnosti jejího ovlivnění
Akademické stáže
 • 1981: stipendijní pobyt SZO v USA
Universitní aktivity
 • Předsedkyně Oborové rady LF MU pro obor Psychiatrie Členka Oborové rady LF MU pro obor Farmakologie Členka Vědecké rady LF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka akreditační komise MZ ČR pro obor Psychiatrie a Gerontopsychiatrie
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členka redakční rady Čes. a slov. Psychiatrie Členka redakční rady Archives Gen. Psychiatry (čes. a slov. vydání) Členka redakční rady Neuroendocrinology letters Členka výboru České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) Členka nominační komise CINP (Collegium Internationalle Neuropsychopharmacologicum) Členka výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP Členka výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii Členka organizačního výboru Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník - každoročně Předsedkyně organizačního výboru XIII. Česko-slovenského psychiatrického sjezdu, září 2007, Brno
Vybrané publikace
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie. Praha: Maxdorf, 2013. 143 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 s. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 s. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 2, s. 53-60. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena, udělená výborem PS ČLS JEP za odbornou monografii: Drtílková I. et.al: Hyperkinetická poruha/ADHD. Galén, 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Cena Best MentorMentee Award, udělená CINP (Collegium Intern. Neuropsychopharmacologicum). 2008. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže Brno. 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Vědecký sekretář. Společnost pro biologickou psychiatrii ČLS JEP, 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru XIV. World congress of psychiatry. 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. s. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, roč. 28, č. 6, s. 811-814. ISSN 0172-780X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 4, s. 102-105. ISSN 0172-780X. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, roč. 1, č. 2, s. 179-185. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. první. Praha: MAXDORF JESSENIUS, 2005. 7-95. Farmakoterapie pro praxi, svazek 2. ISBN 80-7345-056-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, roč. 3, č. 15, s. 492-493. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - I. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 134-141. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 189-193, 4 s. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 13, č. 4, s. 313. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK a M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, roč. 26, č. 4, s. 683-691. ISSN 0278-5846. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Zobrazovací metody - Psychiatrie. Praha: Galen, 2001. 6 s. ISBN 80-7262-140-8. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 s. ISBN 80-85912-33-3. info
 • ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Karel NÁHUNEK. Psychofarmaka v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 1995. 200 s. ISBN 80-7169-169-0. info

11. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info